Android Gradle eklentisi 8.2 sürüm notları

JCenter deposu 31 Mart 2021'de salt okunur hale geldi. Daha fazla bilgi için JCenter hizmet güncellemesi bölümüne bakın.

Android Studio derleme sistemi Gradle'a dayanır ve Android Gradle eklentisi, Android uygulamaları oluşturmaya özel çeşitli özellikler ekler. Android eklentisi genellikle Android Studio ile kilit adımla güncellense de, eklenti (ve Gradle sisteminin geri kalanı) Android Studio'dan bağımsız olarak çalışabilir ve ayrı olarak güncellenebilir.

Bu sayfada, Gradle araçlarınızı nasıl güncel tutacağınız ve son güncellemelerdeki yenilikler açıklanmaktadır. Eski Android Gradle eklentilerinin sürümleriyle ilgili sürüm notları için geçmiş sürüm notlarına bakın.

Android Gradle eklentisinde yakında yapılacak zarar verici değişikliklerin üst düzey bir özeti için Android Gradle eklentisi yol haritasını inceleyin.

Android derlemelerinizi Gradle ile yapılandırmayla ilgili ayrıntılar için aşağıdaki sayfalara bakın:

Gradle derleme sistemi hakkında daha fazla bilgi için Gradle kullanıcı kılavuzuna bakın.

Android Gradle eklentisini güncelleyin

Android Studio'yu güncellerken Android Gradle eklentisini mevcut en yeni sürüme otomatik olarak güncellemeniz istenebilir. Güncellemeyi kabul edebilir veya projenizin derleme gereksinimlerine göre manuel olarak bir sürüm belirtebilirsiniz.

Eklenti sürümünü, Android Studio'daki Dosya > Proje Yapısı > Proje menüsünde veya üst düzey build.gradle.kts dosyasında belirtebilirsiniz. Eklenti sürümü, ilgili Android Studio projesinde yerleşik olarak bulunan tüm modüller için geçerlidir. Aşağıdaki örnekte, eklenti build.gradle.kts dosyasından 8.2.2 sürümüne ayarlanmaktadır:

Kotlin

plugins {
  id("com.android.application") version "8.2.2" apply false
  id("com.android.library") version "8.2.2" apply false
  id("org.jetbrains.kotlin.android") version "1.9.20" apply false
}

Modern

plugins {
  id 'com.android.application' version '8.2.2' apply false
  id 'com.android.library' version '8.2.2' apply false
  id 'org.jetbrains.kotlin.android' version '1.9.20' apply false
}

Dikkat: Sürüm numaralarında 'com.android.tools.build:gradle:8.2.+' gibi dinamik bağımlılıklar kullanmamalısınız. Bu özelliğin kullanılması, beklenmedik sürüm güncellemelerine ve sürüm farklılıklarını çözmede zorluklara neden olabilir.

Belirtilen eklenti sürümü indirilmemişse Gradle, projenizi bir sonraki derlediğinizde indirir veya Android Studio menü çubuğundan Dosya > Projeyi Gradle Dosyalarıyla Senkronize Et'i tıklayın.

Gradle'ı güncelle

Android Studio'yu güncellerken Gradle'ı mevcut en son sürüme güncellemeniz istenebilir. Güncellemeyi kabul edebilir veya projenizin derleme gereksinimlerine göre manuel olarak bir sürüm belirtebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, Android Gradle eklentisinin her sürümü için hangi Gradle sürümünün gerekli olduğu listelenmektedir. En iyi performans için hem Gradle'ın hem de eklentinin mümkün olan en son sürümünü kullanmalısınız.

Eklenti sürümüGereken minimum Gradle sürümü
8.4 (alfa)8.6-rc-1
8.3 (beta)8,4
8,28,2
8.18.0
8.08.0
7,47,5

Eski sürümler

Eklenti sürümüGerekli Gradle sürümü
7,37,4
7,27.3.3
7.17,2
7,07,0
4.2.0 ve üzeri6.7.1
4.1.0 ve üzeri6,5 ve üzeri
4.0.0 ve üzeri6.1.1 ve üzeri
3.6.0 - 3.6.45.6.4 ve üzeri
3,5,0 - 3,5,45.4.1 ve üzeri
3.4.0 - 3.4.35.1.1 ve üzeri
3.3.0 - 3.3.34.10.1 ve üzeri
3.2.0 - 3.2.14.6 ve üzeri
3.1.0 ve üzeri4.4 ve üzeri
3.0.0 ve üzeri4.1 ve üzeri
2.3.0 ve üzeri3,3 ve üzeri
2.1.3 - 2.2.32.14.1 - 3,5
2.0.0 - 2.1.22,10 - 2:13
1,5,02.2.1 - 2.13
1.2.0 - 1.3.12,2,1 - 2,9
1.0.0 - 1.1.32.2.1 - 2,3

Android Studio'daki Dosya > Proje Yapısı > Proje menüsünden Gradle sürümünü belirtebilir veya komut satırını kullanarak Gradle sürümünüzü güncelleyebilirsiniz. Tercih edilen yol, gradlew komut dosyalarını güncelleyen Gradle Wrapper komut satırı aracını kullanmaktır. Aşağıdaki örnekte, Gradle Wrapper kullanılarak Gradle sürümü 8.2 olarak ayarlanmaktadır. Hem Gradle'ı hem de Gradle Sarmalayıcı'yı yükseltmek için bu komutu iki kez çalıştırmanız gerektiğini unutmayın (daha fazla bilgi için Gradle Wrapper'ı Yükseltme konusuna bakın).

gradle wrapper --gradle-version 8.2

Ancak AGP'yi yeni güncellediyseniz ve güncel Gradle sürümüyle uyumlu değilse bu işlem bazı durumlarda başarısız olabilir. Bu durumda, gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties dosyasındaki Gradle dağıtım referansını düzenlemeniz gerekir. Aşağıdaki örnekte Gradle sürümü gradle-wrapper.properties dosyasında 8.2 olarak ayarlanmaktadır.

...
distributionUrl = https\://services.gradle.org/distributions/gradle-8.2-bin.zip
...

Android Gradle eklentisi ve Android Studio uyumluluğu

Android Studio derleme sistemi Gradle'a dayanır ve Android Gradle eklentisi (AGP), Android uygulamaları oluşturmaya özel çeşitli özellikler ekler. Aşağıdaki tabloda, Android Studio'nun her sürümü için hangi AGP sürümünün gerektiği listelenmektedir.

Android Studio sürümü Gerekli AGP sürümü
İguana | 1.2.2023 3,2-8,3
Kirpi | 1.1.2023 3,2-8,2
Zürafa | 1.3.2022 3,2-8,1
Flamingo | 1.2.2022 3,2-8,0
Elektrikli Yılan balığı | 1.1.2022 3,2-7,4

Eski sürümler

Android Studio sürümü Gerekli AGP sürümü
Yunus | 1.3.2021 3,2-7,3
Sincap | 1.2.2021 3,2-7,2
Yaban Arısı | 1.1.2021 3,2-7,1
Kutup Tilkisi | 1 Mart 2020 3,1-7,0

Android Gradle eklentisindeki yenilikler hakkında bilgi edinmek için Android Gradle eklentisi sürüm notlarına bakın.

Android API düzeyi için araçların minimum sürümleri

Belirli bir API düzeyini destekleyen minimum Android Studio ve AGP sürümleri vardır. Android Studio veya AGP'nin, projenizin targetSdk ya da compileSdk programının gerektirdiğinden daha eski sürümlerinin kullanılması, beklenmedik sorunlara yol açabilir. Android OS'nin önizleme sürümlerini hedefleyen projelerde çalışmak için Android Studio ve AGP'nin en son önizleme sürümünü kullanmanızı öneririz. Android Studio'nun önizleme sürümlerini kararlı bir sürümle birlikte yükleyebilirsiniz.

Android Studio ve AGP'nin minimum sürümleri aşağıdaki gibidir:

API seviyesi Minimum Android Studio sürümü Minimum AGP sürümü
34 Kirpi | 1.1.2023 8.1.1
33 Flamingo | 1.2.2022 7,2

Sürüm oluşturma değişiklikleri (Kasım 2020)

Android Gradle eklentisi (AGP) için sürüm numaralandırmasını, temel Gradle oluşturma aracıyla daha yakından eşleşecek şekilde güncelliyoruz.

Önemli değişiklikler şunlardır:

 • AGP artık semantik sürüm oluşturmayı kullanır ve zarar veren değişiklikler ana sürümler için hedeflenir.

 • AGP'nin her yıl Gradle ana sürümüyle uyumlu bir ana sürümü yayınlanacaktır.

 • AGP 4.2'den sonraki sürüm, 7.0 sürümü olur ve Gradle 7.x sürümüne yükseltmeyi gerektirir. AGP'nin her ana sürümü, temel Gradle aracında ana sürüm yükseltmesi gerektirir.

 • API'ler yaklaşık bir yıl önce kullanımdan kaldırılacak ve değişim işlevi de eşzamanlı olarak kullanıma sunulacak. Kullanımdan kaldırılan API'ler, yaklaşık bir yıl sonra sonraki büyük güncelleme sırasında kaldırılacaktır.

Uyumluluk

Android Gradle eklentisi 8.2'nin desteklediği maksimum API düzeyi 34. API'dir. Uyumlulukla ilgili diğer bilgiler şunlardır:

Minimum sürüm Varsayılan sürüm Notlar
Gradle 8,2 8,2 Daha fazla bilgi edinmek için Gradle'ı güncelleme konusuna bakın.
SDK Oluşturma Araçları 34.0.0 34.0.0 SDK Derleme Araçlarını yükleyin veya yapılandırın.
400 Yok 25.1.8937393 Farklı bir NDK sürümü yükleyin veya yapılandırın.
JDK 17 17 Daha fazla bilgi edinmek için JDK sürümünü ayarlama bölümüne bakın.

Yama sürümleri

Aşağıda, Android Studio Hedgehog ve Android Gradle eklentisi 8.2'deki yama sürümlerinin bir listesi bulunmaktadır.

Android Studio Hedgehog | 2023.1.1 Yama 2 ve AGP 8.2.2 (Ocak 2024)

Bu küçük güncelleme, bu hata düzeltmelerini içerir.

Android Studio Hedgehog | 2023.1.1 Yama 1 ve AGP 8.2.1 (Ocak 2024)

Bu küçük güncelleme, bu hata düzeltmelerini içerir.

Android Gradle eklentisi 8.2'deki yeni özellikler aşağıda verilmiştir.

JDK yolunu belirtecek yeni makro

#GRADLE_LOCAL_JAVA_HOME, JDK yolunu belirtmek için kullanabileceğiniz yeni bir makrodur. Bu, projenizde Gradle arka plan programının (arka plan işlemi) yürütülmesi için kullanılan Java ana yolunu belirtmeyi daha güvenli ve kolay hale getirir. Yol seçimi, .gradle/config.properties dosyasındaki java.home alanında depolanır. Bu alanı, Android Studio'daki Gradle JDK ayarlarından: Dosya (veya macOS'te Android Studio) > Ayarlar > Derleme, Yürütme, Dağıtım > Derleme Araçları > Gradle.

Yeni projelerde varsayılan olarak #GRADLE_LOCAL_JAVA_HOME kullanılacak. #JAVA_HOME gibi bir makro kullanmıyorsanız mevcut projeler, başarılı bir senkronizasyondan sonra otomatik olarak yeni makroya taşınır.

Yeni makronun başlıca avantajları şunlardır:

 • Önce projenizi açmadan senkronizasyonu tetiklemek için JDK yolunu manuel olarak değiştirebilirsiniz.
 • Gradle JDK seçiminiz için tek doğru kaynak bulunduğundan, uyumsuz Gradle ve proje JDK sürümleriyle ilgili daha az hata vardır.