Tìm hiểu cách sử dụng Jetpack Compose để tạo giao diện người dùng gốc cho Android! Bạn sẽ thấy cách Compose đơn giản hoá và tăng tốc độ phát triển giao diện người dùng trên Android nhờ mã ngắn hơn, các công cụ mạnh mẽ và API Kotlin trực quan.

Lộ trình 1

Kiến thức cơ bản về Compose

Thực hiện các bước đầu tiên với Jetpack Compose. Tìm hiểu về các hàm có khả năng kết hợp, bố cục và trạng thái cơ bản, Material Design và nhiều nội dung khác.

Tháng 8 năm 2022
Lộ trình 2

Bố cục, giao diện và ảnh động

Sử dụng các bố cục nâng cao hơn, đồng thời bổ sung chuyển động và kiểu cho ứng dụng.

Tháng 8 năm 2022
Lộ trình 3

Cấu trúc và trạng thái

Xây dựng ứng dụng hoạt động bằng chế độ điều hướng, trạng thái nâng cao và các hiệu ứng phụ.

Tháng 8 năm 2022
Lộ trình 4

Khả năng hỗ trợ tiếp cận, hoạt động kiểm thử và hiệu suất

Giúp mọi người dùng dễ tiếp cận ứng dụng của bạn, cải thiện hiệu suất và viết chương trình kiểm thử tự động.

Tháng 8 năm 2022
Lộ trình 5

Hệ số hình dạng

Sử dụng Compose để phát triển ứng dụng cho nhiều định dạng màn hình và loại thiết bị.

Tháng 8 năm 2022