Giới thiệu về Android

Android cung cấp một khuôn khổ ứng dụng phong phú cho phép bạn xây dựng các ứng dụng và trò chơi mới cho các thiết bị di động trong môi trường ngôn ngữ Java. Tài liệu được liệt kê trong vùng điều hướng bên trái sẽ cung cấp chi tiết về cách xây dựng ứng dụng bằng cách sử dụng các API khác nhau của Android.

Nếu bạn mới làm quen với việc phát triển Android, quan trọng là bạn phải hiểu những khái niệm cơ bản sau về khuôn khổ ứng dụng Android:

Các ứng dụng cung cấp nhiều điểm nhập

Các ứng dụng Android được tích hợp như một sự kết hợp giữa các thành phần khác nhau có thể được gọi ra riêng. Ví dụ, một hoạt động riêng lẻ cung cấp một màn hình duy nhất cho một giao diện người dùng, và một dịch vụ chạy ngầm thực hiện độc lập công việc.

Từ một thành phần, bạn có thể khởi động một thành phần khác bằng cách sử dụng một ý định. Thậm chí bạn có thể bắt đầu một thành phần trong một ứng dụng khác, chẳng hạn như một hoạt động trong một ứng dụng bản đồ để hiển thị một địa chỉ. Mô hình này cung cấp nhiều điểm nhập cho một ứng dụng duy nhất và cho phép bất kỳ ứng dụng nào xử lý như "mặc định" của một người dùng đối với một hành động mà các ứng dụng khác có thể gọi ra.

Tìm hiểu thêm:

Các ứng dụng sẽ thích ứng theo các thiết bị khác nhau

Android cung cấp một khuôn khổ ứng dụng thích ứng cho phép bạn cung cấp các tài nguyên duy nhất cho các cấu hình thiết bị khác nhau. Ví dụ, bạn có thể tạo các tệp bố trí XML khác nhau cho các kích cỡ màn hình khác nhau và hệ thống sẽ xác định bố trí nào sẽ áp dụng dựa trên kích cỡ màn hình hiện tại của thiết bị.

Bạn có thể truy vấn về sự sẵn có của các tính năng trên thiết bị vào thời gian chạy nếu bất kỳ tính năng nào của ứng dụng yêu cầu phần cứng cụ thể, chẳng hạn như máy ảnh. Nếu cần, bạn cũng có thể khai báo các tính năng mà ứng dụng của mình yêu cầu vì vậy, những chợ ứng dụng như Google Play Store không cho phép cài đặt trên những thiết bị không hỗ trợ tính năng đó.

Tìm hiểu thêm: