Các mẫu hoạt động hướng dẫn cách sử dụng API Jetpack.
Nổi bật
Now in Android là một ứng dụng Android có đầy đủ chức năng được xây dựng bằng Kotlin và Jetpack Compose. Ứng dụng này mô hình hoá các phương pháp hay nhất về thiết kế và phát triển Android, đồng thời được thiết kế để trở thành tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà phát triển.