Chào mừng bạn đến với khoá học Kiến thức cơ bản về Compose trên Android! Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu các thông tin cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng Jetpack Compose, là bộ công cụ giao diện người dùng mới để tạo ứng dụng Android. Đồng thời, bạn sẽ tạo một tập hợp ứng dụng để bắt đầu hành trình trở thành nhà phát triển Android.

Hiện đã có tất cả các bài!

Tìm hiểu kiến thức cơ bản về lập trình và tạo ứng dụng Android đầu tiên của bạn.

huy hiệu có thể kiếm được


Tiếp tục tìm hiểu những kiến thức cơ bản về Kotlin và bắt đầu tạo thêm các ứng dụng có tính tương tác cao hơn.

huy hiệu có thể kiếm được


Tạo ứng dụng hiển thị danh sách dữ liệu và tìm hiểu cách giúp ứng dụng thêm bắt mắt với Material Design.

huy hiệu có thể kiếm được


Tìm hiểu các phương pháp hay nhất về cấu trúc ứng dụng để tạo các ứng dụng phức tạp hơn.

huy hiệu có thể kiếm được


Sử dụng coroutine của Kotlin để thực hiện nhiều thao tác cùng một lúc. Đồng thời, hãy tìm hiểu về HTTP và REST để lấy dữ liệu trên Internet bằng Retrofit. Sau đó, sử dụng thư viện Coil để hiển thị hình ảnh trong ứng dụng của bạn.

huy hiệu có thể kiếm được


Tìm hiểu cách lưu trữ dữ liệu trên thiết bị và giúp ứng dụng luôn hoạt động bất kể tình trạng gián đoạn mạng để mang lại trải nghiệm mượt mà và nhất quán cho người dùng.

huy hiệu có thể kiếm được


Sử dụng API WorkManager của Android Jetpack để lên lịch cho những thao tác cần thiết trong nền, chẳng hạn như sao lưu dữ liệu hoặc tải nội dung mới xuống. Những thao tác này sẽ tiếp tục hoạt động ngay cả khi ứng dụng thoát ra hoặc thiết bị khởi động lại.

huy hiệu có thể kiếm được


Tìm hiểu cách sử dụng Compose và bộ công cụ giao diện người dùng cũ dựa trên Khung hiển thị cạnh nhau trong cùng một ứng dụng.

huy hiệu có thể kiếm được