Cho dù là nhà phát triển mới, người mới sử dụng Android hay chuyên gia có kinh nghiệm, bạn đều có thể phát triển kỹ năng qua chương trình đào tạo do các chuyên gia phát triển Android của Google cung cấp. Sau đó, bạn sẽ được chứng nhận là nhà phát triển Android để phát triển sự nghiệp của mình.

Dành cho người mới bắt đầu

Hãy bắt đầu từ đây để biết thông tin tổng quan ở cấp cao về cách tạo ứng dụng bằng các phương pháp mới nhất về Phát triển Android hiện đại.
khoá học
Đây là khoá học được đề xuất để bắt đầu tìm hiểu Android! Tạo một loạt ứng dụng bằng Jetpack Compose, một bộ công cụ hiện đại để tạo giao diện người dùng đẹp mắt trên Android. Bạn sẽ viết những ứng dụng này bằng ngôn ngữ lập trình Kotlin và tìm hiểu các phương pháp hay nhất về Material Design, cấu trúc ứng dụng, kho lưu trữ dữ liệu, cách tìm nạp dữ liệu từ mạng, kiểm thử, v.v. Bạn không cần có kinh nghiệm lập trình.

Cấp độ đào tạo: Sơ cấp


Dành cho nhà phát triển Android có kinh nghiệm

Tìm hiểu sâu hơn về các chủ đề nâng cao hơn trong lĩnh vực Phát triển Android hiện đại. Những tài nguyên này giả định rằng bạn hiện có kiến thức về cách tạo ứng dụng Android.
khoá học
Hãy bắt đầu với Jetpack Compose, một bộ công cụ hiện đại để xây dựng giao diện người dùng cho Android.

Cấp độ đào tạo: Trung cấp

lộ trình
Tìm hiểu các phương pháp hay nhất và cấu trúc được đề xuất để xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ đảm bảo chất lượng phát hành công khai.

Cấp độ đào tạo: Trung cấp

lộ trình
Tìm hiểu cách làm ứng dụng Android của bạn trở nên hữu dụng với tất cả mọi người, gồm cả những người có nhu cầu hỗ trợ tiếp cận.

Cấp độ đào tạo: Trung cấp

lộ trình
Sử dụng coroutine để đơn giản hoá việc quản lý tác vụ cho các trường hợp sử dụng chung, chẳng hạn như gọi điện và truy cập dữ liệu trên thiết bị.

Cấp độ đào tạo: Trung cấp


Đào tạo về ngôn ngữ Kotlin

Dành cho các nhà phát triển muốn học Kotlin.
dựa trên lớp học lập trình
Trong khoá học Kotlin Bootcamp dành cho lập trình viên, bạn sẽ tìm hiểu kiến thức cơ bản về Kotlin thông qua việc tạo nhiều chương trình trong IntelliJ IDEA. Khoá học này dành cho những lập trình viên biết một ngôn ngữ hướng đối tượng chẳng hạn như Java hoặc C++.

Cấp độ đào tạo: Trung cấp

lộ trình
Tích hợp và chuyển đổi mã Java thành Kotlin bằng Android Studio, đồng thời tìm hiểu cách áp dụng các quy ước trong ngôn ngữ Kotlin. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách viết mã Kotlin sao cho mã này có thể gọi được qua mã Java.

Cấp độ đào tạo: Trung cấp


Dành cho nhà phát triển Android bằng Java

Tham khảo nội dung đào tạo về Android dành cho nhà phát triển Java tại đây.
dựa trên lớp học lập trình
Thiết kế và xây dựng ứng dụng bằng các Thành phần cấu trúc, trong đó có Room, ViewModel và LiveData.

Cấp độ đào tạo: Trung cấp

dựa trên lớp học lập trình
Tìm hiểu cách sử dụng WorkManager, một thư viện tương thích, linh hoạt và đơn giản cho những tác vụ có thể trì hoãn ở chế độ nền trong ứng dụng.

Cấp độ đào tạo: Trung cấp


Chương trình lấy chứng chỉ

Thể hiện kỹ năng qua một chứng chỉ được Google chứng nhận.
Chứng chỉ
Chứng chỉ nhà phát triển Trang thông tin trên Cửa hàng Google Play chứng nhận người học có kiến thức nền tảng về các phương pháp tiếp thị kỹ thuật số hay nhất trên thiết bị di động để xây dựng trang thông tin trên Cửa hàng Play trong Google Play Console.

Cấp độ đào tạo: Trung cấp

Dành cho Nhà giáo dục

Xem các tài nguyên chương trình học mà bạn có thể điều chỉnh để giảng dạy việc phát triển ứng dụng Android trong môi trường lớp học hoặc nhóm giao lưu cộng đồng.