Kontrola dostępu do danych

Aby zapewnić lepszy wgląd w to, w jaki sposób aplikacja i jej zależności uzyskują dostęp do prywatnych danych użytkowników, Android 11 wprowadza kontrolę dostępu do danych. Uzyskane w ten sposób informacje pomogą Ci skuteczniej wykrywać potencjalnie nieoczekiwany dostęp do danych.

Twoja aplikacja może zarejestrować instancję AppOpsManager.OnOpNotedCallback, która może wykonywać działania za każdym razem, gdy wystąpi jedno z tych zdarzeń:

  • Kod aplikacji uzyskuje dostęp do danych prywatnych. Aby łatwiej określić, która część aplikacji wywołała zdarzenie, możesz kontrolować dostęp do danych za pomocą tagu atrybucji.
  • Kod w bibliotece podrzędnej lub pakiecie SDK uzyskuje dostęp do danych prywatnych.

Dodatkowe materiały

Więcej informacji o kontroli dostępu do danych znajdziesz w tych materiałach:

Posty na blogu