โปรแกรมสร้างรูปภาพอุปกรณ์

รวมภาพหน้าจอของแอปไว้ในรูปภาพอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วด้วยโปรแกรมสร้างรูปภาพอุปกรณ์นี้ รูปภาพที่ได้จะช่วยให้ผู้ใช้เห็นบริบทภาพหน้าจอของแอปในเว็บไซต์หรือเอกสารโปรโมตอื่นๆ ได้ดียิ่งขึ้น

ในอุปกรณ์ Android หลายรุ่น คุณสามารถจับภาพหน้าจอด้วยแป้นที่กดร่วมกัน ดังนี้ กดปุ่ม "เปิด/ปิด" และปุ่ม "ลดระดับเสียง" ค้างไว้พร้อมกัน คุณยัง ถ่ายภาพหน้าจอใน Android Studio ได้ด้วย

หมายเหตุ: ห้ามใช้กราฟิกที่สร้างขึ้นที่นี่ในรูปภาพหรือภาพหน้าจอที่จะใช้แสดงในข้อมูลผลิตภัณฑ์ในสโตร์ของ Google Play ขอแนะนำให้ใช้ภาพหน้าจออย่างเดียวโดยไม่ต้องใส่กรอบ อ่านหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกราฟิกสำหรับ Google Play