Các công cụ API khác

Hãy cân nhắc sử dụng các công cụ bảo vệ tính toàn vẹn sau đây cùng với API Tính toàn vẹn của Play trong chiến lược chống hành vi sử dụng sai mục đích.

Theo dõi trạng thái API Tính toàn vẹn của Play

Trang tổng quan về trạng thái của Play hiển thị thông tin trạng thái cho API Tính toàn vẹn của Play. Thông tin sẽ được đăng về trạng thái dịch vụ, bao gồm mọi hoạt động gián đoạn và ngừng dịch vụ. Nếu bạn đang gặp phải vấn đề không được nêu trên trang đó, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ nhà phát triển của Google Play.

Tạo hoạt động kiểm thử API Tính toàn vẹn của Play

Bạn có thể tạo các thử nghiệm để đánh giá cách API Tính toàn vẹn của Play tương tác với ứng dụng. Đối với các địa chỉ email mà bạn chỉ định, bạn có thể quyết định xem những địa chỉ này sẽ nhận được phản hồi nào về tính toàn vẹn trong ứng dụng từ máy chủ của Google Play. Điều này cho phép bạn kiểm thử xem ứng dụng phản ứng như thế nào với tất cả phản hồi có thể có.

Bạn có thể thiết lập hoạt động kiểm thử trong Play Console. Trong mục Bản phát hành của trình đơn bên trái, hãy chuyển đến phần Setup > App integrity (Thiết lập > Tính toàn vẹn của ứng dụng). Chọn thẻ Integrity API (API tính toàn vẹn) và tìm mục API testing (Kiểm thử API) để bắt đầu. Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy truy cập vào trung tâm trợ giúp của Play Console.

Kiểm tra kết quả trên thiết bị API Tính toàn vẹn của Play cho mọi thiết bị

Nếu cần xác minh kết quả về tính toàn vẹn mà API Tính toàn vẹn của Play trả về cho ứng dụng của bạn trên một thiết bị cụ thể (ví dụ: khi gỡ lỗi hoặc khắc phục sự cố do người dùng báo cáo), bạn có thể dùng ứng dụng Cửa hàng Play để tạo kết quả API Tính toàn vẹn của Play cho thiết bị đó.

Trước tiên, hãy bật các tuỳ chọn cho nhà phát triển của Cửa hàng Play trên thiết bị. Nhấn vào biểu tượng hồ sơ rồi nhấn vào Settings (Cài đặt). Mở trình đơn About (Giới thiệu) rồi nhấn 7 lần vào hàng có nhãn Play Store version (phiên bản Cửa hàng Play) để mở chế độ nhà phát triển.

Sau đó, để tạo kết quả từ thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Play. Nhấn vào biểu tượng hồ sơ rồi nhấn vào Settings (Cài đặt). Mở trình đơn General (Chung) rồi nhấn vào Developer options (Tuỳ chọn cho nhà phát triển). Trong phần cài đặt Tính toàn vẹn của Play, hãy nhấn vào Kiểm tra tính toàn vẹn để tạo kết quả.

Ngăn thiết bị không đáng tin cậy tải ứng dụng của bạn trên Google Play

Play Console cho phép bạn ngăn thiết bị tải ứng dụng của bạn trên Google Play nếu API Tính toàn vẹn của Play phát hiện các thiết bị đó không đáng tin cậy. Nếu sử dụng chế độ cài đặt này, bạn có thể ngăn người dùng tải ứng dụng của bạn và tránh được trải nghiệm không tốt khi sử dụng ứng dụng. Xin lưu ý rằng việc loại trừ thiết bị không đáng tin cậy khỏi hoạt động phân phối trên Google Play không ngăn người dùng tải ứng dụng của bạn bằng một phương thức khác, chẳng hạn như thông qua một cửa hàng ứng dụng khác hoặc cài đặt không qua cửa hàng.

Bạn có thể loại trừ thiết bị khỏi Google Play dựa trên phản hồi của API Tính toàn vẹn của Play trong Play Console. Trong phần Release (Bản phát hành) của trình đơn bên trái, hãy chuyển tới Setup > App integrity (Thiết lập > Tính toàn vẹn của ứng dụng). Chọn thẻ Integrity API (API tính toàn vẹn) rồi chọn tuỳ chọn Distribution exclusion (Loại trừ phân phối). Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy truy cập vào trung tâm trợ giúp của Play Console.