Stos NK

Narzędzie ndk-stack umożliwia symbolizację zrzutów stosu z adb logcat lub grobowca w /data/tombstones/. Zastępuje każdy adres w zasobie udostępnionej odpowiednim <source-file>:<line-number> z kodu źródłowego, co ułatwia debugowanie.

Tłumaczy na przykład coś w rodzaju:

I/DEBUG  (  31): *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
I/DEBUG  (  31): Build fingerprint: 'generic/google_sdk/generic/:2.2/FRF91/43546:eng/test-keys'
I/DEBUG  (  31): pid: 351, tid: 351 >>> /data/local/ndk-tests/crasher <<<
I/DEBUG  (  31): signal 11 (SIGSEGV), fault addr 0d9f00d8
I/DEBUG  (  31): r0 0000af88 r1 0000a008 r2 baadf00d r3 0d9f00d8
I/DEBUG  (  31): r4 00000004 r5 0000a008 r6 0000af88 r7 00013c44
I/DEBUG  (  31): r8 00000000 r9 00000000 10 00000000 fp 00000000
I/DEBUG  (  31): ip 0000959c sp be956cc8 lr 00008403 pc 0000841e cpsr 60000030
I/DEBUG  (  31):     #00 pc 0000841e /data/local/ndk-tests/crasher
I/DEBUG  (  31):     #01 pc 000083fe /data/local/ndk-tests/crasher
I/DEBUG  (  31):     #02 pc 000083f6 /data/local/ndk-tests/crasher
I/DEBUG  (  31):     #03 pc 000191ac /system/lib/libc.so
I/DEBUG  (  31):     #04 pc 000083ea /data/local/ndk-tests/crasher
I/DEBUG  (  31):     #05 pc 00008458 /data/local/ndk-tests/crasher
I/DEBUG  (  31):     #06 pc 0000d362 /system/lib/libc.so
I/DEBUG  (  31):

na bardziej czytelne:

********** Crash dump: **********
Build fingerprint: 'generic/google_sdk/generic/:2.2/FRF91/43546:eng/test-keys'
pid: 351, tid: 351 >>> /data/local/ndk-tests/crasher <<<
signal 11 (SIGSEGV), fault addr 0d9f00d8
Stack frame #00 pc 0000841e /data/local/ndk-tests/crasher : Routine zoo in /tmp/foo/crasher/jni/zoo.c:13
Stack frame #01 pc 000083fe /data/local/ndk-tests/crasher : Routine bar in /tmp/foo/crasher/jni/bar.c:5
Stack frame #02 pc 000083f6 /data/local/ndk-tests/crasher : Routine my_comparison in /tmp/foo/crasher/jni/foo.c:9
Stack frame #03 pc 000191ac /system/lib/libc.so
Stack frame #04 pc 000083ea /data/local/ndk-tests/crasher : Routine foo in /tmp/foo/crasher/jni/foo.c:14
Stack frame #05 pc 00008458 /data/local/ndk-tests/crasher : Routine main in /tmp/foo/crasher/jni/main.c:19
Stack frame #06 pc 0000d362 /system/lib/libc.so

Wykorzystanie

Aby używać ndk-stack, potrzebujesz najpierw katalogu z nieskróconymi wersjami bibliotek udostępnionych aplikacji. Jeśli używasz ndk-build, te nieusunięte biblioteki udostępnione znajdziesz w usłudze $PROJECT_PATH/obj/local/<abi>, gdzie <abi> to interfejs ABI Twojego urządzenia.

Z narzędzia można korzystać na 2 sposoby. Tekst logcat możesz przesłać jako dane wejściowe do programu. Na przykład:

adb logcat | $NDK/ndk-stack -sym $PROJECT_PATH/obj/local/armeabi-v7a

Możesz też użyć opcji -dump, aby określić logcat jako plik wejściowy. Na przykład:

adb logcat > /tmp/foo.txt
$NDK/ndk-stack -sym $PROJECT_PATH/obj/local/armeabi-v7a -dump foo.txt

Po rozpoczęciu analizy danych wyjściowych logcat narzędzie szuka początkowego wiersza z gwiazdkami. Na przykład:

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Uwaga: pamiętaj o tym, gdy kopiujesz i wklejasz ślady – inaczej ndk-stack nie będzie działać prawidłowo.

Więcej informacji

Google Play używa tagu ndk-stack do symbolizacji zrzutów stosu aplikacji natywnych w Konsoli Google Play. Informacje o tym, jak włączyć tę funkcję w aplikacji w środowisku produkcyjnym, znajdziesz w artykule o dołączaniu pliku natywnego do debugowania w przypadku aplikacji w Konsoli Google Play.