Atrybuty programu gier

Wszystkie programy gier mają atrybut typu TYPE_GAME.

W tabeli poniżej znajdziesz atrybuty, które można przypisać do programu gier. Każdy z nich jest połączony z odpowiednim konfigurowanym w PreviewProgram.Builder. Atrybuty są wymagane; te oznaczone (✔) są opcjonalne.

AtrybutWymagany czy opcjonalny
Autor (✔)
Dostępność (✔)
Identyfikator kanału
System Content ID (✔)
Gatunek (✔)
Identyfikator URI intencji
Wewnętrzny identyfikator dostawcy (✔)
Cena oferty (✔)
Współczynnik proporcji plakatu
Identyfikator URI grafiki plakatu
Identyfikator URI podglądu filmu (✔)
Data wydania (✔)
Ocena (✔)
Styl oceny opinii (✔)
Short Description (✔)
Cena początkowa (✔)
Identyfikator URI miniatury (✔)
Współczynnik proporcji miniatury (✔)
Title
Wysokość filmu (✔)
Szerokość filmu (✔)
Waga (✔)