Atrybuty Warte obejrzenia

Gdy dodajesz program audio lub wideo w wierszu Następne, oprócz atrybutów programów audio i wideo musisz podać atrybuty z tabeli poniżej. Każdy atrybut jest połączony z odpowiednim konfigurowającym w WatchNextProgram.Builder.

Atrybut Uwagi
Rodzaj filmu Warte obejrzenia Jedna z tych możliwości:
Czas ostatniego zaangażowania Czas ostatniej interakcji użytkownika lub aplikacji z programem.
Ostatnia pozycja odtwarzania Wymagane tylko w przypadku aplikacji WATCH_NEXT_TYPE_CONTINUE.
Czas trwania Wymagane tylko w przypadku aplikacji WATCH_NEXT_TYPE_CONTINUE.