Ambiyans Modu

Ambiyans Modu, Google TV ve Android TV'de yerleşik olarak bulunan bir ekran koruyucudur. Amacı, uzun süre statik resimler görüntülemekten kaçınmaktır. Bu, ekran yanmaya duyarlı olabilecek OLED gibi görüntü teknolojileri için önemlidir.

İşletim sistemi, kullanıcı 10 dakika boyunca hiçbir işlem yapmazsa cihazı Ambiyans Modu'na geçirir. Kullanıcı bir süre daha işlem yapmadığında (cihazın Enerji Tasarrufu ayarıyla tanımlanır) OS, Enerji Tasarrufu moduna girerek ekranı kapatır. Medya oynatma uygulamaları, kullanıcı örneğin film izlerken cihaz ile etkileşimde bulunmasa bile Ambiyans Modu'na girmesini engelleyebilir.

Kullanıcı, Ambiyans Modu'na girdikten sonra 30 dakika içinde cihazla etkileşimde bulunursa Ambiyans Modu'na geçildiğinde etkin olan uygulama geri yüklenir. Kullanıcı, Ambiyans Modu'na girdikten sonra 30 dakikadan daha uzun bir süre boyunca cihazla etkileşimde bulunursa Ana ekrana geri döner. Kullanıcı, Enerji Tasarrufu modundaki güç düğmesini kullanarak cihazı başlattığında Ana ekrana yönlendirilir. Alternatif olarak, kullanıcı Enerji Tasarrufu modundayken cihazı belirli uygulama düğmelerini (ör. YouTube) kullanarak başlatırsa doğrudan bu uygulamaya yönlendirilir.

Medya oynatma için MediaSession kullanıyorsanız oynatmaya başlarken dolaylı bir kısmi uyanık kalma kilidi tutulur. Oynatmayı duraklatmak, bu uyanık kalma kilidini açmaz. Bu, cihazın otomatik olarak Ambiyans Modu'na girebileceği, ancak daha sonra Enerji Tasarrufu moduna girmeyeceği anlamına gelir. Kullanıcı, Ambiyans Modu'na girdikten sonraki 30 dakika içinde cihazla etkileşimde bulunursa uygulamanız geri yüklenir.

Video oynatma

Video oynatmada, kesintisiz bir görüntüleme deneyimi sağlamak için kullanıcının başlattığı oynatma sırasında cihazın Ambiyans Modu'na girmesini önlemek önemlidir. Ancak uygulamalar, oynatma durdurulduğunda veya duraklatıldığında cihazların Ambiyans Modu'na girmesini engellememelidir.

Ses çalma

Ses çalma için uygulamalar, statik olmayan görüntülere sahip kendi ekran koruyucularını uygulamadığı sürece oynatma sırasında Ambiyans Modu'nu engellememelidir. Ambiyans Modu etkin durumdayken ses çalma devam edecek.

Android'de ses çalarken, dolaylı olarak kısmi bir uyanık kalma kilidi bulunur. Bu, cihazın Ambiyans Modu'na girmesini engellemez, ancak daha sonra Enerji Tasarrufu moduna geçişi engeller. Bu nedenle oynatma, cihaz Ambiyans Modu'na girdikten sonra bile devam eder, ancak kesintisiz oynatma için cihazın uyku moduna geçmesi engellenir.

Ambiyans Modu engelleniyor

İşletim sisteminin cihazı Ambiyans Modu'na almasını engellemek mümkündür, ancak bu durum Ambiyans Modu gereksinimlerine uygun şekilde kullanılmalıdır. Uygulama geliştiriciler cihazın Enerji Tasarrufu moduna girmesini engelleyemez.

Uygulamalar, Window üzerinde bir bayrak ayarlayarak ekranın kapanmasını engelleyebilir:

Kotlin

requireActivity().window.addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON)

Java

requireActivity().getWindow().addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON);

Bu bayrak ayarlandığında Ambiyans Modu devre dışı bırakılır. Yeniden etkinleştirmek için bayrağı temizlemeniz gerekir:

Kotlin

requireActivity().window.clearFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON)

Java

requireActivity().getWindow().clearFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON);