Điều khiển thiết bị

Các tính năng trong hướng dẫn này mô tả những khả năng quản lý thiết bị mà bạn có thể triển khai trong ứng dụng trình kiểm soát chính sách thiết bị (DPC). Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Test DPC làm nguồn mã mẫu cho các tính năng của Android dành cho doanh nghiệp.

Ứng dụng DPC có thể chạy ở chế độ chủ sở hữu hồ sơ trên thiết bị cá nhân hoặc ở chế độ chủ sở hữu thiết bị trên các thiết bị được quản lý toàn bộ. Bảng này cho biết những tính năng nào có thể sử dụng khi DPC chạy ở chế độ chủ sở hữu hồ sơ hoặc chế độ chủ sở hữu thiết bị:

Tính năng Chủ sở hữu hồ sơ Chủ sở hữu thiết bị
Tạo thông báo tuỳ chỉnh trên màn hình khoá
Tắt tính năng chuyển vùng dữ liệu
Gửi thông báo tuỳ chỉnh cho người dùng nếu một chế độ cài đặt bị chặn
Khoá hình nền
Đóng biểu tượng người dùng là khách hàng
Theo dõi tình trạng và trạng thái của thiết bị từ xa
Khởi động lại thiết bị Android từ xa

Tạo thông báo tuỳ chỉnh trên màn hình khoá

Khi chạy ở chế độ chủ sở hữu thiết bị, DPC có thể tạo thông báo tuỳ chỉnh trên màn hình khoá trên thiết bị của người dùng bằng phương thức setDeviceOwnerLockScreenInfo. Thông báo này sẽ hiển thị trên màn hình thiết bị khi bị khoá và hữu ích cho thiết bị đã mất hoặc bị đánh cắp. Thông báo chung là "Điện thoại này thuộc về <tên công ty>, hãy gọi cho <phone number> nếu tìm thấy."

Tắt tính năng chuyển vùng dữ liệu

Tính năng chuyển vùng dữ liệu có thể khiến hoá đơn của nhà mạng di động bị tính phí đáng kể. Để giúp đơn giản hoá các khoản chi phí đó, DPC chạy ở chế độ chủ sở hữu thiết bị có thể tắt tính năng chuyển vùng dữ liệu bằng cách đặt chế độ hạn chế DISALLOW_DATA ROAMING. Sau khi DPC đặt hạn chế đối với người dùng, người dùng sẽ không thể thay đổi tính năng chuyển vùng dữ liệu thông qua phần Cài đặt trên thiết bị của mình.

Gửi thông báo tuỳ chỉnh cho người dùng nếu một chế độ cài đặt bị chặn

Khi người dùng nhấp vào một chế độ cài đặt hoặc tính năng bị bộ phận CNTT của họ chặn, thông báo hỗ trợ sẽ giải thích ngắn gọn lý do họ không thể truy cập vào tính năng đó.

Các thông báo này có thể mang tính mô tả hơn so với "Hành động không được cho phép". Một DPC chạy ở chế độ chủ sở hữu thiết bị hoặc chủ sở hữu hồ sơ có thể tuỳ chỉnh các thông báo này bằng các phương thức DevicePolicyManager setShortSupportMessage()setLongSupportMessage().

Tạo thông báo hỗ trợ

Để giải thích lý do tại sao một chế độ cài đặt bị hạn chế, bạn có thể sử dụng tin nhắn ngắn hoặc dài:

  • Để tạo một thông báo ngắn, hãy sử dụng phương thức setShortSupportMessage().

    • Tin nhắn ngắn được giới hạn trong 200 ký tự.
    • Thông báo chung là "Quản trị viên của bạn đã tắt chế độ cài đặt này. Hãy liên hệ theo địa chỉ <yourITManagement@example.com> để được hỗ trợ."
  • Để tạo một tin nhắn dài, hãy sử dụng phương thức setLongSupportMessage(). Người dùng có thể xem thông báo này trên thiết bị của họ trong phần Cài đặt > Bảo mật > Quản trị viên thiết bị, sau đó chọn một quản trị viên cụ thể.

Nếu một trong hai thông báo này cần được dịch, thì DeviceAdminReceiver cần theo dõi trình truyền phát ACTION_LOCALE_CHANGED và đặt phiên bản mới của chuỗi này cho phù hợp.

Khoá hình nền

Các tổ chức như trường học hoặc công ty chạy thiết bị Android dưới dạng thiết bị dùng chung có thể chặn người dùng thay đổi hình nền trên màn hình chính của thiết bị.

Để khoá hình nền, DPC chạy ở chế độ chủ sở hữu thiết bị hoặc chủ sở hữu hồ sơ có thể đặt DISALLOW_SET_WALLPAPER thành true. Tuỳ chọn mặc định cho chế độ cài đặt này là false.

Biểu tượng khoá người dùng là khách hàng

DPC chạy ở chế độ chủ sở hữu thiết bị hoặc chủ sở hữu hồ sơ có thể thêm người dùng và chỉ định biểu tượng cho mỗi người dùng. Biểu tượng người dùng này chỉ có trên thiết bị và tách biệt với biểu tượng hồ sơ xuất hiện trong các sản phẩm khác của Google, chẳng hạn như thư Gmail hoặc hồ sơ Google Plus.

DPC có thể định cấu hình DISALLOW_SET_USER_ICON thành true để hạn chế người dùng thay đổi biểu tượng của họ. Giá trị mặc định cho chế độ cài đặt này là false.

Theo dõi tình trạng và trạng thái của thiết bị từ xa

DPC chạy ở chế độ chủ sở hữu thiết bị hoặc chủ sở hữu hồ sơ có thể giám sát các thiết bị không được giám sát chạy ở một vị trí từ xa, chẳng hạn như màn hình biển hiệu kỹ thuật số hoặc kiosk chạy trên thiết bị Android. Để thực hiện việc này, DPC sẽ sử dụng giao diện HardwarePropertiesManager để lấy thông tin về tình trạng thiết bị, chẳng hạn như nhiệt độ GPU và mức sử dụng CPU. Dữ liệu này rất hữu ích khi chẩn đoán các vấn đề về những thiết bị tự động tắt do quá nhiệt hoặc các vấn đề khác.

Để truy cập vào dịch vụ Trình quản lý thuộc tính phần cứng của thiết bị, hãy sử dụng Context.getSystemService() với chuỗi Context.HARDWARE_PROPERTIES_SERVICE.

Khởi động lại từ xa một thiết bị Android

DPC chỉ có thể khởi động lại các thiết bị Android từ xa khi chạy ở chế độ chủ sở hữu thiết bị. Trong một số trường hợp, các thiết bị được triển khai ở nơi công cộng bên trong vỏ máy hoặc dưới dạng màn hình biển hiệu kỹ thuật số có thể khiến người dùng không dễ dàng tiếp cận nút nguồn. Nếu cần khởi động lại thiết bị, DPC có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng phương thức DevicePolicyManager.reboot().

Thiết bị sẽ không khởi động lại nếu có cuộc gọi đang diễn ra. Thiết bị cần ở trạng thái rảnh để khởi động lại. Thao tác này nhằm ngăn quản trị viên làm gián đoạn cuộc gọi điện thoại của người dùng bằng cách đưa ra yêu cầu khởi động lại. Nếu đang hoạt động, thiết bị sẽ gửi một IllegalStateException cho đến CALL_STATE_IDLE.