Tính năng mới dành cho doanh nghiệp trên Android (12)

Trang này cung cấp thông tin tổng quan về các thay đổi mới về API cho doanh nghiệp, tính năng và hành vi được ra mắt trong Android 12 (API cấp 31).

Hồ sơ công việc

Các tính năng mới sau đây đã có trên Android 12 cho hồ sơ công việc.

Các tính năng nâng cao về bảo mật và quyền riêng tư cho hồ sơ công việc

Các tính năng sau có trong Android 12 dành cho thiết bị cá nhân có hồ sơ công việc:

 • Tính năng độ phức tạp của mật khẩu đặt ra các yêu cầu về mật khẩu trên toàn thiết bị dưới dạng bộ chứa độ phức tạp được xác định trước (Cao, Trung bình, Thấp và Không có). Nếu cần, bạn có thể đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt về mật khẩu đối với thử thách bảo mật hồ sơ công việc.
 • Quy trình giới thiệu thử thách bảo mật hồ sơ công việc đã được tinh giản. Giờ đây, việc thiết lập sẽ tính đến việc mật mã của thiết bị có đáp ứng các yêu cầu của quản trị viên hay không, đồng thời giúp người dùng dễ dàng chọn tăng độ mạnh của mật mã thiết bị hoặc sử dụng thử thách bảo mật của hồ sơ công việc.
 • Mã nhận dạng dành riêng cho lượt đăng ký cung cấp một mã nhận dạng duy nhất giúp xác định lượt đăng ký hồ sơ công việc trong một tổ chức cụ thể và sẽ luôn ổn định khi đặt lại về trạng thái ban đầu. Quyền truy cập vào các giá trị nhận dạng phần cứng khác của thiết bị (IMEI, MEID, số sê-ri) sẽ bị xoá đối với các thiết bị cá nhân có hồ sơ công việc trong Android 12.
 • Thiết bị thuộc sở hữu của công ty (có và không có hồ sơ công việc) có thể sử dụng các tính năng nêu trong các mục trong danh sách trước đó, nhưng không bắt buộc phải sử dụng các tính năng đó trong Android 12.
 • Bạn có thể đặttruy xuất nhật ký mạng cho hồ sơ công việc. Bạn có thể uỷ quyền việc ghi nhật ký mạng trên hồ sơ công việc cho một ứng dụng công việc khác. Bạn không thể dùng tính năng ghi nhật ký mạng để giám sát lưu lượng truy cập trong hồ sơ cá nhân.
 • Người dùng có các chế độ kiểm soát quyền riêng tư bổ sung cho các ứng dụng hồ sơ công việc. Người dùng có thể cấp các quyền sau đây cho ứng dụng hồ sơ công việc, trừ trường hợp quản trị viên CNTT của họ từ chối. Đối với mỗi ứng dụng trong hồ sơ công việc, người dùng có thể cấp hoặc từ chối các quyền sau:
  • Vị trí
  • Camera
  • Micrô
  • Cảm biến cơ thể
  • Hoạt động thể chất

Thiết bị thuộc sở hữu của công ty

Các tính năng mới sau đây dành cho thiết bị thuộc sở hữu của công ty. Thuật ngữ thiết bị do công ty sở hữu dùng để chỉ cả thiết bị được quản lý hoàn toànthiết bị trong hồ sơ công việc do công ty sở hữu.

Khác

Phần sau đây mô tả những thay đổi về API doanh nghiệp không dành riêng cho hồ sơ công việc hoặc thiết bị do công ty sở hữu.

Quản lý chứng chỉ thiết bị không được quản lý

Các thiết bị không có tính năng quản lý hiện có thể tận dụng tính năng tạo khoá trên thiết bị của Android để quản lý chứng chỉ:

 • Người dùng có thể cấp quyền cho một ứng dụng quản lý chứng chỉ để quản lý thông tin xác thực của họ (không bao gồm chứng chỉ CA).
 • Ứng dụng quản lý chứng chỉ có thể sử dụng tính năng tạo khoá trên thiết bị của Android.
 • Ứng dụng quản lý chứng chỉ có thể khai báo danh sách ứng dụng và URI nơi thông tin xác thực có thể được dùng để xác thực.

Các API mới cung cấp chức năng mới:

Các tính năng nâng cao về quyền riêng tư và tính minh bạch cho những thiết bị được quản lý hoàn toàn

Quản trị viên CNTT có thể quản lý các hoạt động cấp quyền hoặc chọn không quản lý các hoạt động cấp quyền liên quan đến cảm biến trong quá trình cấp phép. Nếu quản trị viên chọn quản lý quyền, thì người dùng sẽ thấy một thông báo rõ ràng trong trình hướng dẫn thiết lập. Nếu quản trị viên chọn không sử dụng, thì người dùng sẽ được nhắc chấp nhận hoặc từ chối cấp quyền trong ứng dụng khi ứng dụng được sử dụng lần đầu tiên. Quản trị viên luôn có thể từ chối cấp quyền.

Cấu hình mạng

Trình kiểm soát chính sách thiết bị (DPC) có thể lấy danh sách các mạng đã định cấu hình của thiết bị mà không cần quyền truy cập thông tin vị trí bằng cách sử dụng API mới getCallerConfigured Networks thay vì sử dụng API hiện có getConfiguredMạng (yêu cầu quyền truy cập thông tin vị trí). Danh sách mạng được trả về chỉ giới hạn ở các mạng công việc.

DPC trên các thiết bị được quản lý hoàn toàn có thể đảm bảo chỉ các mạng do quản trị viên cung cấp mới được định cấu hình trên thiết bị mà không cần quyền truy cập thông tin vị trí.

Quản trị viên có thể sử dụng các khoá được tạo trong phần cứng bảo mật để xác thực Wi-Fi bằng cách cấp khoá KeyChain cho hệ thống con Wi-Fi để xác thực và định cấu hình mạng Wi-Fi doanh nghiệp bằng khoá đó.

Tự động cấp cho ứng dụng đã kết nối

Để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng, một số ứng dụng tải trước đã tự động cấp cấu hình để chia sẻ dữ liệu cá nhân và dữ liệu công việc.

Trên Android 11 trở lên:

 • tuỳ thuộc vào OEM của thiết bị, ứng dụng trợ lý được tải trước hoặc IME mặc định được tải trước
 • Ứng dụng Google, nếu đã được tải trước.
 • Ứng dụng Gboard, nếu được tải trước và là ứng dụng IME mặc định có sẵn.

Trên Android 12 trở lên:

 • Ứng dụng Android Auto (nếu được tải trước).

Danh sách đầy đủ ứng dụng sẽ tuỳ thuộc vào Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) của thiết bị.

Ngừng sử dụng

Android 12 ngừng sử dụng API đáng lưu ý sau đây:

 • setPasswordQuality()getPasswordQuality() không còn được dùng cho việc đặt mật mã trên toàn thiết bị trên các thiết bị hồ sơ công việc là thiết bị cá nhân chứ không phải do công ty sở hữu. Thay vào đó, DPC phải sử dụng setRequiredPasswordComplexity().
 • setOrganizationColor()getOrganizationColor() hoàn toàn không còn được dùng trong Android 12.
 • android.app.action.PROVISION_MANAGED_DEVICE không còn hoạt động trên Android 12. DPC phải triển khai các hoạt động bằng bộ lọc ý định cho các thao tác ý định ACTION_GET_PROVISIONING_MODEACTION_ADMIN_POLICY_COMPLIANCE. Việc sử dụng ACTION_PROVISION_MANAGED_DEVICE để bắt đầu cấp phép sẽ khiến việc cấp phép không thành công. Để tiếp tục hỗ trợ Android 11 trở xuống, EMM cần tiếp tục hỗ trợ hằng số PROVISION_MANAGED_DEVICE.
 • setPermissionPolicy()setPermissionGrantState() không còn được dùng để cấp quyền liên quan đến cảm biến cho mọi thiết bị hồ sơ công việc nhắm đến Android 12 trở lên. Việc ngừng sử dụng gây ra các thay đổi sau:
  • Trên các thiết bị nâng cấp từ Android 11 lên Android 12, các lệnh cấp quyền hiện có vẫn giữ nguyên, nhưng không thể cấp quyền mới.
  • Người dùng vẫn có thể từ chối cấp quyền.
  • Nếu phát triển và phân phối ứng dụng dựa vào các quyền do quản trị viên cấp, thì bạn phải đảm bảo những quyền này tuân theo cách yêu cầu quyền được đề xuất.
  • Các ứng dụng làm theo cách yêu cầu cấp quyền được đề xuất sẽ tiếp tục hoạt động như dự kiến. Người dùng được nhắc cấp quyền; ứng dụng phải có khả năng xử lý mọi kết quả.
  • Ứng dụng dựa vào các quyền do quản trị viên cấp và truy cập rõ ràng vào các tài nguyên được bảo vệ bằng quyền mà không tuân thủ nguyên tắc có thể gặp sự cố.

Tìm hiểu thêm

Để tìm hiểu những thay đổi khác có thể ảnh hưởng đến ứng dụng của bạn, hãy đọc các trang về các thay đổi về hành vi của Android 12 (đối với ứng dụng nhắm đến Android 12đối với tất cả ứng dụng).