Giới thiệu Android 8.0 Oreo

Thông minh hơn, nhanh hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bạn sẽ yêu thích phiên bản Android mới này, như cách mà mọi người trên thế giới yêu thích chiếc bánh quy nổi tiếng đó.

Biểu trưng Android Oreo

Tăng khả năng tương thích cho ứng dụng

Kiểm tra khả năng tương thích của ứng dụng với Android Oreo. Bạn chỉ cần tải hình ảnh hệ thống của thiết bị xuống, cài đặt ứng dụng hiện tại rồi thử nghiệm ở những nơi mà thay đổi về hành vi có thể ảnh hưởng đến ứng dụng. Hãy cập nhật mã rồi xuất bản bằng cách sử dụng tiêu chí nhắm mục tiêu theo nền tảng hiện tại của ứng dụng.

Chạy Android Oreo trên thiết bị thử nghiệm.

Các bước đơn giản để đảm bảo khả năng tương thích.

Các thay đổi hệ thống có thể ảnh hưởng đến ứng dụng của bạn trên Android Oreo.

Bản dựng cho Android Oreo

Nhắm mục tiêu đến Android Oreo (API 26 hoặc 27) và mở rộng ứng dụng của bạn với các API và chức năng mới nhất trên nền tảng.

Điểm nổi bật về các tính năng và API dành cho ứng dụng của bạn (API 26).

Điểm nổi bật về các tính năng và API dành cho ứng dụng của bạn (API 27).

Các thay đổi hệ thống đối với ứng dụng nhắm đến Android Oreo.