Tài nguyên

Các công cụ và tài nguyên giúp bạn chuẩn bị nội dung quảng cáo để sử dụng trong hoạt động tiếp thị.

Hướng dẫn thiết kế, mẫu và ví dụ để tạo biểu tượng ứng dụng cho Cửa hàng Google Play.
Nguyên tắc và tài nguyên tải xuống cho thương hiệu Android và Google Play.
Tổng quan về các đặc điểm thiết bị và phiên bản nền tảng hoạt động trong hệ sinh thái Android.
Kéo và thả ảnh chụp màn hình ứng dụng của bạn vào hình minh họa thiết bị, để có hình ảnh quảng cáo đẹp hơn đồng thời cải thiện được ngữ cảnh hình ảnh.
Tạo huy hiệu cho ứng dụng của bạn chỉ bằng một vài lần nhấp và tải xuống nội dung huy hiệu có độ phân giải cao được bản địa hóa cho nhiều ngôn ngữ.
Các tính năng và phương pháp hay nhất mà bạn có thể sử dụng để gia tăng đối tượng và phát triển doanh nghiệp của mình trên Google Play.
Tạo các liên kết mà nhờ thao tác duyệt qua hoặc tìm kiếm sẽ đưa người dùng đến với các ứng dụng đã phát hành của bạn trên Google Play
Khám phá xem thông qua các chiến dịch ứng dụng toàn cầu của Google Ads, bạn có thể đưa quảng cáo vào đúng kênh bằng cách nào để tăng số lượt cài đặt và thúc đẩy doanh số bán sản phẩm trong ứng dụng.
Phân phối ứng dụng cho người dùng theo mọi cách bạn muốn, sử dụng bất kỳ phương pháp phân phối hoặc loại cửa hàng nào.