Tài nguyên

Các công cụ và tài nguyên giúp bạn chuẩn bị nội dung quảng cáo để sử dụng trong hoạt động tiếp thị.

Thông số kỹ thuật thiết kế biểu tượng Google Play

Hướng dẫn thiết kế, mẫu và ví dụ để tạo biểu tượng ứng dụng cho Cửa hàng Google Play.

Nguyên tắc về thương hiệu

Nguyên tắc và tài nguyên tải xuống cho thương hiệu Android và Google Play.

Trang tổng quan

Tổng quan về các đặc điểm thiết bị và phiên bản nền tảng hoạt động trong hệ sinh thái Android.

Trình tạo hình ảnh cho thiết bị

Kéo và thả ảnh chụp màn hình ứng dụng của bạn vào hình minh họa thiết bị, để có hình ảnh quảng cáo đẹp hơn đồng thời cải thiện được ngữ cảnh hình ảnh.

Huy hiệu Google Play

Tạo huy hiệu cho ứng dụng của bạn chỉ bằng một vài lần nhấp và tải xuống nội dung huy hiệu có độ phân giải cao được bản địa hóa cho nhiều ngôn ngữ.

Phát triển trên Google Play

Các tính năng và phương pháp hay nhất mà bạn có thể sử dụng để gia tăng đối tượng và phát triển doanh nghiệp của mình trên Google Play.

Liên kết tới Google Play

Tạo các liên kết mà nhờ thao tác duyệt qua hoặc tìm kiếm sẽ đưa người dùng đến với các ứng dụng đã phát hành của bạn trên Google Play

Quảng cáo ứng dụng của bạn

Khám phá xem thông qua các chiến dịch ứng dụng toàn cầu của Google Ads, bạn có thể đưa quảng cáo vào đúng kênh bằng cách nào để tăng số lượt cài đặt và thúc đẩy doanh số bán sản phẩm trong ứng dụng.

Phân phối thay thế

Phân phối ứng dụng cho người dùng theo mọi cách bạn muốn, sử dụng bất kỳ phương pháp phân phối hoặc loại cửa hàng nào.