Xây dựng ứng dụng Android mạnh mẽ và đáng tin cậy trên Google Play nhờ các tính năng và công nghệ mới nhất của Google.

Phát triển ứng dụng hiệu quả hơn cùng Google

SDK do Dịch vụ Google Play cung cấp có khả năng tương thích ngược và luôn được cập nhật.
Tìm hiểu cách phát triển ứng dụng bằng API của Dịch vụ Google Play cũng như thiết lập dự án bằng SDK liên quan.
Xem chỉ mục gói của Dịch vụ Google Play.
Chương trình beta của Dịch vụ Google Play cho phép bạn sớm tiếp cận các phiên bản mới của Dịch vụ Google Play, giúp bạn thử nghiệm ứng dụng trên các thiết bị của riêng mình.
Dịch vụ Google Play hỗ trợ một loạt API và dịch vụ trên Android để giúp bạn xây dựng ứng dụng, tăng cường khả năng bảo vệ quyền riêng tư và tính bảo mật, tương tác với người dùng cũng như phát triển hoạt động kinh doanh.

Các dịch vụ khác của Google

Tìm, giữ chân và ghép nối người chơi trong trò chơi của bạn (cho thiết bị di động cũng như trên web).
Xây dựng ứng dụng hiệu quả hơn nhờ nền tảng di động của Google mà không phải quản lý cơ sở hạ tầng.
Sử dụng cơ sở hạ tầng cốt lõi, tính năng phân tích dữ liệu và công nghệ học máy của Google.