Migracja aplikacji na Androida 14

Ten dokument zawiera ogólny przegląd typowych faz programowania i testowania. Pomaga on opracować plan gotowości zgodny z harmonogramem wprowadzania zmian na platformie i zapewniający użytkownikom doskonałe wrażenia podczas korzystania z Androida 14.

W każdej wersji Androida wprowadzamy nowe funkcje i zmiany w działaniu, aby zwiększyć jego przydatność, bezpieczeństwo i wydajność. W wielu przypadkach od razu po uruchomieniu będzie działać zgodnie z oczekiwaniami, a w innych trzeba będzie zaktualizować aplikację, aby dostosować się do zmian na platformie.

Użytkownicy będą mogli zacząć korzystać z nowej platformy zaraz po opublikowaniu kodu źródłowego w ramach projektu AOSP (Android Open Source Project), dlatego ważne jest, aby aplikacje były gotowe do obsługi, działają zgodnie z oczekiwaniami. Warto też wykorzystywać nowe funkcje i interfejsy API, aby w pełni wykorzystywać możliwości nowej platformy.

Typowa migracja składa się z 2 faz, które mogą przebiegać równocześnie:

  • Zapewnianie zgodności aplikacji (w końcowej wersji Androida 14)
  • Kierowanie na nowe funkcje platformy i interfejsy API (jak najszybciej po ostatecznej wersji).

Zgodność z Androidem 14

Ważne jest przetestowanie funkcji istniejącej aplikacji w porównaniu z Androidem 14 w celu zapewnienia wygody użytkownikom, którzy chcą zaktualizować Androida do najnowszej wersji. Niektóre zmiany na platformie mogą wpływać na działanie aplikacji, dlatego ważne jest, by przeprowadzić testy wcześnie i gruntownie oraz wprowadzić w niej niezbędne zmiany.

Zwykle możesz dostosować aplikację i opublikować aktualizację bez konieczności zmiany targetSdkVersion aplikacji. Nie trzeba też używać nowych interfejsów API ani zmieniać compileSdkVersion aplikacji, chociaż zależy to od sposobu jej utworzenia oraz funkcji platformy, z której korzysta.

Przed rozpoczęciem testowania zapoznaj się ze zmianami w działaniu wszystkich aplikacji. Te zmiany mogą mieć wpływ na Twoją aplikację, nawet jeśli nie zmienisz jej targetSdkVersion.

Pobierz Android 14

Prześlij obraz systemu Android 14 na urządzenie lub pobierz obraz systemu do emulatora Androida.

Sprawdź zmiany

Przejrzyj zmiany w działaniu systemu, aby określić obszary, w których może to mieć wpływ na Twoją aplikację.

Sprawdź

Zainstaluj aplikację na urządzeniu lub w emulatorze i przeprowadź testy. Skoncentruj się na zmianach działania systemu i przechodź przez wszystkie przepływy pracy aplikacji.

Zaktualizuj

Wprowadź tylko zmiany w kodzie niezbędne do dostosowania się do zmian w działaniu lub rozwiązania problemów. Przeprowadź ponowną kompilację z użyciem tego samego poziomu interfejsu API, na który była kierowana Twoja aplikacja – nie musisz kierować aplikacji na Androida 14.

Opublikuj

Podpisz, prześlij i opublikuj zaktualizowany pakiet Android App Bundle lub plik APK.

Przeprowadzanie testów zgodności

Testy zgodności z Androidem 14 są w większości podobne do testowania zwykłych aplikacji. To dobry moment, aby zapoznać się z podstawowymi wskazówkami dotyczącymi jakości aplikacji i sprawdzonymi metodami dotyczącymi testowania.

Aby ją przetestować, zainstaluj opublikowaną obecnie aplikację na urządzeniu z Androidem 14 i przeanalizuj wszystkie procesy i funkcje, szukając problemów. Aby skoncentrować się na testowaniu, zapoznaj się ze zmianami w działaniu wszystkich aplikacji wprowadzonych w Androidzie 14, które mogą wpływać na działanie aplikacji lub powodować jej awarię.

Pamiętaj też, aby przejrzeć i przetestować wykorzystanie interfejsów spoza pakietu SDK z ograniczeniami. Każdy interfejs z ograniczeniami, z którego korzysta aplikacja, należy zastąpić publicznym odpowiednikiem pakietu SDK lub pakietu NDK. Szukaj ostrzeżeń o tym dostępie i użyj metody StrictMode detectNonSdkApiUsage(), aby automatycznie wykryć takie uprawnienia dostępu.

Na koniec dokładnie przetestuj biblioteki i pakiety SDK w swojej aplikacji, aby mieć pewność, że działają one zgodnie z oczekiwaniami na Androidzie 14 i są zgodne ze sprawdzonymi metodami dotyczącymi prywatności, wydajności, wygody użytkowania, obsługi danych i uprawnień. Jeśli znajdziesz problem, zaktualizuj pakiet SDK do najnowszej wersji lub poproś o pomoc dewelopera pakietu.

Po zakończeniu testowania i wprowadzeniu zmian zalecamy jak najszybsze opublikowanie zgodnej aplikacji. Dzięki temu użytkownicy będą mogli wcześnie przetestować aplikację i zapewnić im płynne przejście na Androida 14.

Zaktualizować kierowanie aplikacji i użyć nowych interfejsów API

Gdy opublikujesz zgodną wersję aplikacji, możesz dodać pełną obsługę do Androida 14, aktualizując targetSdkVersion i wykorzystując nowe interfejsy API i funkcje Androida 14. Możesz wprowadzić te zmiany od razu, pamiętając o wymaganiach Google Play związanych z kierowaniem na nową platformę.

Podczas planowania pracy nad pełną obsługą Androida 14 zapoznaj się ze zmianami w działaniu, które wpływają na aplikacje kierowane na Androida 14. Te kierowane zmiany działania mogą powodować problemy z działaniem, które trzeba rozwiązać. W niektórych przypadkach zmiany te wymagają znacznego rozwoju, dlatego zalecamy zapoznanie się z nimi i podjęcie odpowiednich działań jak najszybciej. Aby zidentyfikować określone zmiany w działaniu, które mają wpływ na Twoją aplikację, przetestuj ją z włączonymi wybranymi zmianami za pomocą przełączników zgodności.

Aby dowiedzieć się, jak w pełni obsługiwać Androida 14, wykonaj opisane poniżej czynności.

Pobierz pakiet SDK do Androida 14

Aby tworzyć kompilacje na Androidzie 14, zainstaluj najnowszą wersję Android Studio. Upewnij się, że masz urządzenie z Androidem 14 lub emulator.
Zaktualizuj targetSdkVersion i inne konfiguracje kompilacji.

Sprawdzanie zmian w działaniu

Zapoznaj się ze zmianami w działaniu dotyczącymi aplikacji kierowanych na Androida 14. Wskaż obszary, w których może to mieć wpływ na Twoją aplikację, i zaplanuj sposób ich pomocy.

Sprawdzanie pod kątem nowych zmian dotyczących prywatności

Wprowadź zmiany w kodzie i architekturze niezbędne do zapewnienia zgodności ze zmianami dotyczącymi prywatności użytkowników w Androidzie 14.

Wdrażanie funkcji Androida 14

Wykorzystaj interfejsy API Androida 14, aby wprowadzić do swoich aplikacji nowe funkcje i możliwości. Rekompilacja na Androida 14.

Sprawdź

Przetestuj za pomocą urządzenia z Androidem 14 lub emulatora. Skup się na obszarach, w których zmiany działania mogą wpływać na Twoją aplikację. Wypróbuj funkcje korzystające z nowych interfejsów API. Prześlij opinię o platformie i interfejsie API. Zgłoś problemy z platformą, interfejsem API lub pakietem SDK innej firmy.

Ostatnia aktualizacja

Gdy interfejsy API Androida 14 będą gotowe, ponownie zaktualizuj targetSdkVersion i inne konfiguracje kompilacji, wprowadź dodatkowe aktualizacje i przetestuj aplikację.

Opublikuj

Podpisz, prześlij i opublikuj zaktualizowany pakiet Android App Bundle lub plik APK.

Pobierz pakiet SDK, zmień kierowanie i twórz nowe interfejsy API

Aby rozpocząć testy pełnej obsługi Androida 14, pobierz w najnowszej wersji testowej Android Studio pakiet SDK do Androida 14 i wszystkie inne potrzebne narzędzia. Następnie zaktualizuj targetSdkVersion i compileSdkVersion aplikacji, a następnie ponownie skompiluj aplikację. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po konfiguracji pakietu SDK.

Testowanie aplikacji na Androida 14

Gdy skompilujesz aplikację i zainstalujesz ją na urządzeniu z Androidem 14, rozpocznij testy, aby się upewnić, że działa ona prawidłowo niezależnie od tego, czy kierujesz ją na Androida 14. Niektóre zmiany w działaniu mają zastosowanie tylko wtedy, gdy aplikacja jest kierowana na nową platformę, więc zanim zaczniesz z niej korzystać, przejrzyj te zmiany.

Tak jak w przypadku podstawowych testów zgodności, przechodź przez wszystkie procesy i funkcje w poszukiwaniu problemów. Skup się na testowaniu zmian w działaniu aplikacji kierowanych na Androida 14. To również dobry moment na sprawdzenie, czy aplikacja jest zgodna z podstawowymi wskazówkami dotyczącymi jakości aplikacji i sprawdzonymi metodami dotyczącymi testowania.

Pamiętaj, aby sprawdzić i przetestować, czy nie występują interfejsy inne niż SDK z ograniczeniami, które mogą mieć zastosowanie. Poszukaj ostrzeżeń logcat, które wyróżniają te uprawnienia dostępu, i użyj metody StrictMode detectNonSdkApiUsage(), aby je automatycznie wychwytywać.

Na koniec dokładnie przetestuj biblioteki i pakiety SDK w swojej aplikacji, aby mieć pewność, że działają one zgodnie z oczekiwaniami na Androidzie 14 i są zgodne ze sprawdzonymi metodami dotyczącymi prywatności, wydajności, wygody użytkowania, obsługi danych i uprawnień. Jeśli znajdziesz problem, zaktualizuj pakiet SDK do najnowszej wersji lub poproś o pomoc dewelopera pakietu.

Testowanie za pomocą przełączników zgodności aplikacji

Android 14 zawiera przełączniki zgodności, które ułatwiają testowanie aplikacji z uwzględnieniem kierowanych zmian w działaniu. W przypadku aplikacji z możliwością debugowania przełączniki umożliwiają:

  • Przetestuj docelowe zmiany bez zmiany wartości targetSdkVersion. Możesz użyć przełączników, aby wymusić włączenie określonych kierowanych zmian działania w celu oceny ich wpływu na istniejącą aplikację.
  • Skup się na testowaniu tylko określonych zmian. Zamiast zajmować się wszystkimi zmianami w kierowaniu naraz, przełączniki pozwalają wyłączyć wszystkie kierowane zmiany z wyjątkiem tych, które chcesz przetestować.
  • Przełączami można zarządzać za pomocą narzędzia adb. Za pomocą poleceń adb możesz włączać i wyłączać zmiany, które można przełączać w automatycznym środowisku testowym.
  • Szybsze debugowanie przy użyciu standardowych identyfikatorów zmian. Każda zmiana, którą można przełączyć, ma unikalny identyfikator i nazwę, dzięki którym można szybko debugować główną przyczynę w danych wyjściowych.

Przełączniki mogą Ci pomóc, gdy przygotowujesz się do zmiany kierowania aplikacji lub jesteś w trakcie opracowywania obsługi Androida 14. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zmiany w platformie zgodności (Android 14).