Kiểu

Việc định kiểu cho tiện ích một cách hiệu quả là rất quan trọng để đạt được trải nghiệm người dùng bắt mắt và nhất quán. Phần này đi sâu vào các khái niệm và kỹ thuật chính để xác định màu sắc và kiểu chữ nhằm tạo tiện ích Android hữu ích và hấp dẫn nhất.

Màu

Sử dụng màu sắc để thể hiện phong cách và truyền đạt ý nghĩa. Việc đặt màu thích hợp cho màu của tiện ích đóng vai trò quan trọng đối với mức độ dễ đọc, khả năng cá nhân hoá và thể hiện bản sắc thương hiệu của ứng dụng.

Sử dụng mã thông báo và vai trò của màu Material để đáp ứng các nguyên tắc về độ tương phản hỗ trợ tiếp cận và hỗ trợ các tính năng của màu động, chẳng hạn như màu do người dùng tạo và giao diện tối hoặc sáng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn về màu sắc của Material Design.

Giao diện động

Kể từ Android 12, một tiện ích có thể sử dụng màu giao diện thiết bị cho các nút, nền và các thành phần khác. Điều này mang lại tính nhất quán về hình ảnh giữa các tiện ích, biểu tượng màn hình chính và hình nền khác nhau, mang đến cho người dùng Android trải nghiệm người dùng gần gũi hơn. Việc sử dụng mã màu sắc được cung cấp đảm bảo tiện ích của bạn sẽ trông được tích hợp trên các giao diện thiết bị do các nhà sản xuất thiết bị khác nhau cung cấp và các giao diện động do người dùng đặt ra.

Hình 1: Hình ảnh về một tiện ích với mã thông báo màu được gọi.

Chế độ sáng và tối

Chế độ tối là phiên bản giao diện người dùng của thiết bị hiển thị hầu hết các màu bề mặt tối. Người dùng ngày càng chuyển sang chế độ tối để có thời lượng pin tốt hơn và được thoải mái hơn. Nếu tiện ích của bạn không thích ứng với chế độ tối, tiện ích sẽ hiển thị không đúng vị trí và có khả năng gây khó chịu cho người dùng.

Hình 2: Một tiện ích ở chế độ sáng ở màn hình bên trái và màu tối ở bên phải.

Kiểu chữ

Kiểu chữ giúp chữ viết dễ đọc và đẹp mắt. Hãy sử dụng kích thước và trọng số phông chữ để thiết lập một hệ phân cấp rõ ràng, hướng người dùng đến các thành phần quan trọng nhất. Hãy chú ý đến khoảng cách dòng và khoảng cách chữ cái (giãn cách chữ) để cải thiện khả năng đọc, đặc biệt là đối với các màn hình văn bản nhỏ hơn trong không gian hạn chế của một tiện ích.

Hệ phân cấp

Hệ thống phân cấp được truyền đạt thông qua sự khác biệt về độ đậm phông chữ, kích thước, chiều cao dòng và khoảng cách chữ cái. Kiểu chữ mới cập nhật sắp xếp các kiểu văn bản thành 5 vai trò được đặt tên để mô tả mục đích của các kiểu đó. 5 kiểu văn bản là hiển thị, dòng tiêu đề, tiêu đề, phụ đề và nội dung. Các vai trò mới không phụ thuộc vào thiết bị, cho phép ứng dụng dễ dàng hơn trong nhiều trường hợp sử dụng.

Hình 3: Một tiện ích cho thấy cách sử dụng nhiều kiểu chữ.