Tiện ích

Tiện ích là các phần tử trên màn hình chính có thể tuỳ chỉnh, hiển thị chế độ xem hữu ích về nội dung hoặc hành động trong ứng dụng. Nội dung này có thể định kỳ làm mới.

Tiện ích giúp người dùng hoàn thành mục tiêu của họ bằng cách tương tác với ngay trong tiện ích hoặc bằng cách mở trải nghiệm ứng dụng đầy đủ của bạn.

Bắt đầu

Khi tạo tiện ích, hãy hoàn tất các bước sau:

  1. Hãy chọn một trường hợp người dùng chính để làm nổi bật trong tiện ích của bạn.
  2. Xem Ví dụ về mẫu tiện ích trên Figma.
  3. Thiết kế giao diện người dùng theo kích thước nguyên tắc.
  4. Thử nghiệm cho nhiều kích thước màn hình.
Bố cục cho biết cách sắp xếp thông tin và các phần tử tương tác trong tiện ích của bạn. Tìm hiểu thêm về bố cục tạo sẵn cho văn bản, danh sách và các tiện ích kiểu lưới.
Tìm hiểu thêm về cách thiết kế tiện ích có thể điều chỉnh theo nhiều kích thước một cách liền mạch. Xem kích thước tiện ích mặc định và tìm hiểu cách sử dụng tối đa không gian lưới có sẵn.
Tìm hiểu cách tạo kiểu cho tiện ích để tăng hiệu quả hình ảnh và phù hợp với giao diện trên thiết bị của người dùng.
Tìm hiểu cách quảng bá tiện ích của bạn trên bộ chọn tiện ích thông qua kích thước và thông tin hiển thị thích hợp.