Khám phá và quảng bá

Tiện ích ứng dụng cho phép người dùng phân phối nội dung chính có thể xem nhanh và thao tác nhanh qua ứng dụng của bạn trên màn hình chính và các nền tảng tương tự. Việc cải thiện khả năng phát hiện của tiện ích giúp đảm bảo người dùng biết được những tiện ích mạnh mẽ này của ứng dụng.

Người dùng khám phá và thêm tiện ích của bạn thông qua bộ chọn tiện ích, như minh hoạ từ trình đơn Tiện ích xuất hiện khi họ nhấn và giữ trên màn hình chính hoặc trên biểu tượng ứng dụng của bạn. Trên một số thiết bị, bộ chọn tiện ích sẽ hiển thị phần đề xuất cho thấy các tiện ích chất lượng. Ngoài ra, bạn có thể quảng bá tiện ích của mình ngay trong ứng dụng tại những thời điểm phù hợp khi chức năng của tiện ích đó phù hợp nhất. Hướng dẫn này mô tả cách quảng bá tiện ích của bạn một cách hiệu quả.

Định cỡ

Hãy tưởng tượng bộ chọn tiện ích là một cửa sổ mua sắm. Kích thước mặc định của tiện ích là kích thước hiển thị đầu tiên, tạo ấn tượng đầu tiên có thể ảnh hưởng lớn đến việc lựa chọn. Hãy sử dụng kích thước thể hiện hiệu quả chức năng của tiện ích mà không làm lộn xộn giao diện.

Để biết thêm thông tin về cách chọn kích thước mặc định phù hợp cho tiện ích, hãy xem phần Kích thước.

Khi thiết kế kích thước mặc định, hãy cân nhắc các kiểu dáng khác nhau, chẳng hạn như điện thoại, máy tính bảng và thiết bị có thể gập lại.

Đặt cùng kích thước mặc định trên tất cả kích thước thiết bị. Hãy nhớ đặt kích thước cụ thể dựa trên kích thước lưới của từng hệ số hình dạng.

Tránh phát hành nhiều phiên bản có cùng kích thước tiện ích chỉ để cung cấp các màu sắc hoặc hình dạng khác nhau. Thay vào đó, hãy tích hợp hoạt động cấu hình trong tiện ích để cho phép người dùng tuỳ chỉnh màu sắc, tăng tính linh hoạt và tinh giản bộ chọn tiện ích.

Cung cấp nhiều tiện ích có cùng mục đích, thay vào đó sử dụng một hoạt động định cấu hình để tuỳ chỉnh hình dạng.

Bản xem trước nội dung

Thúc đẩy người dùng sử dụng tiện ích của bạn bằng cách cung cấp bản xem trước nội dung chính xác và giàu thông tin. Bằng cách phản chiếu bố cục và chức năng thực tế của tiện ích trong bản xem trước, bạn giúp người dùng hiểu rõ về những điều họ có thể mong đợi sau khi thêm tiện ích vào màn hình chính.

Bỏ qua bản xem trước, vì điều này sẽ khiến bản xem trước tiện ích chỉ hiển thị biểu tượng ứng dụng hình ảnh.
Cung cấp bản xem trước chất lượng chính xác theo kích thước tiện ích.
Cung cấp bản xem trước không chính xác với kích thước tiện ích.
Thay đổi hình dạng hoặc kích thước của tiện ích khi người dùng thả tiện ích vào màn hình chính.

Nếu tiện ích của bạn hỗ trợ màu động, hãy thiết kế bản xem trước để cũng hiển thị bằng các màu đó. Hãy tạo nội dung mô tả rõ ràng và súc tích cho tiện ích để đưa ra tuyên bố giá trị rõ ràng cho người dùng.

Khám phá trong ứng dụng tiện ích của bạn

Bạn có thể chủ động đưa ra lựa chọn ghim các tiện ích có liên quan tại những thời điểm phù hợp về ngữ cảnh trong ứng dụng của mình. Khi làm như vậy, hãy lưu ý các yếu tố sau:

  • Hãy trình bày tuỳ chọn ghim tiện ích khi phù hợp nhất dựa trên hành động của người dùng trong ứng dụng. Ví dụ: sau khi người dùng hoàn thành một tác vụ có tiện ích tương ứng hoặc khi người dùng liên tục truy cập vào một tính năng có thể tinh giản bằng một tiện ích.
  • Sử dụng các gợi ý hình ảnh tinh tế (chẳng hạn như biểu tượng hoặc ảnh động ngắn) để thu hút sự chú ý đến tuỳ chọn ghim tiện ích.
  • Đề xuất ghim tiện ích không được chặn hoặc cản trở các hành động chính của người dùng trong ứng dụng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Cho phép người dùng ghim tiện ích để định cấu hình tính năng ghim tiện ích trong ứng dụng của bạn.