Basit istek gönderme

Android uygulamanızda ağ işlemleri gerçekleştirmek için Cronet Kitaplığı'nı nasıl kullanacağınızı öğrenin. Cronet, uygulamalarınızda kitaplık olarak kullanıma sunulan Chromium ağ yığınıdır. Kitaplık özellikleri hakkında daha fazla bilgi için Cronet'i kullanarak ağ işlemleri gerçekleştirme bölümüne bakın.

Projenizde kitaplığı oluşturma

Projenizde Cronet Kitaplığı'na bir bağımlılık eklemek için şu adımları uygulayın:

 1. Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, Android Studio'nun projenizin settings.gradle dosyasına Google'ın Maven deposuna bir referans içerdiğini doğrulayın:

  Modern

  dependencyResolutionManagement {
    ...
    repositories {
      ...
      google()
    }
  }
  

  Kotlin

  dependencyResolutionManagement {
    ...
    repositories {
      ...
      google()
    }
  }
  
 2. Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, uygulama modülünüzün build.gradle dosyasının dependencies bölümüne Cronet için Google Play Hizmetleri İstemci Kitaplığı referansı ekleyin:

  Modern

  dependencies {
    implementation 'com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.1'
  }
  

  Kotlin

  dependencies {
    implementation("com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.1")
  }
  

Bu bağımlılık eklendikten sonra oluşturulan CronetEngine nesne, Google Play hizmetlerinden yüklenen Cronet'i kullanır. Google Play Hizmetleri'nin güncellenmiş sürümünü gerektiren cihazlar gibi hatalardan dolayı CronetEngine nesnesi oluşturma sırasında beklenmedik istisnaların oluşmasını önlemek için CronetEngine nesneleri oluşturmadan önce CronetProviderInstaller.installProvider(Context) çağrısı yapın.

Cronet'in Google Play hizmetlerinden yüklenemediği durumlarda, Cronet API'sinin kullanılabilecek daha düşük performanslı bir uygulaması vardır. Bu yedek uygulamayı kullanmak için org.chromium.net:cronet-fallback hizmetinden yararlanın ve new JavaCronetProvider(context).createBuilder() yöntemini çağırın.

Ağ isteği oluştur

Bu bölümde, Cronet Kitaplığı kullanılarak ağ isteğinin nasıl oluşturulacağı ve gönderileceği gösterilmektedir. Ağ isteğini gönderdikten sonra, uygulamanız ağ yanıtını işlemesi gerekir.

CronetEngine örneği oluşturma ve yapılandırma

Kitaplık, CronetEngine örneğini oluşturmak için kullanabileceğiniz bir CronetEngine.Builder sınıfı sağlar. Aşağıdaki örnekte CronetEngine nesnesinin nasıl oluşturulacağı gösterilmektedir:

Kotlin

val myBuilder = CronetEngine.Builder(context)
val cronetEngine: CronetEngine = myBuilder.build()

Java

CronetEngine.Builder myBuilder = new CronetEngine.Builder(context);
CronetEngine cronetEngine = myBuilder.build();

CronetEngine nesnesi yapılandırmak için Builder sınıfını kullanabilirsiniz. Örneğin, önbelleğe alma ve veri sıkıştırma gibi seçenekler sağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için CronetEngine.Builder bölümünü inceleyin.

Geri çağırma isteğinin uygulamasını sağlama

Geri çağırmanın uygulanmasını sağlamak için bir UrlRequest.Callback alt sınıfı oluşturun ve aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi gerekli soyut yöntemleri uygulayın:

Kotlin

private const val TAG = "MyUrlRequestCallback"

class MyUrlRequestCallback : UrlRequest.Callback() {
  override fun onRedirectReceived(request: UrlRequest?, info: UrlResponseInfo?, newLocationUrl: String?) {
    Log.i(TAG, "onRedirectReceived method called.")
    // You should call the request.followRedirect() method to continue
    // processing the request.
    request?.followRedirect()
  }

  override fun onResponseStarted(request: UrlRequest?, info: UrlResponseInfo?) {
    Log.i(TAG, "onResponseStarted method called.")
    // You should call the request.read() method before the request can be
    // further processed. The following instruction provides a ByteBuffer object
    // with a capacity of 102400 bytes for the read() method. The same buffer
    // with data is passed to the onReadCompleted() method.
    request?.read(ByteBuffer.allocateDirect(102400))
  }

  override fun onReadCompleted(request: UrlRequest?, info: UrlResponseInfo?, byteBuffer: ByteBuffer?) {
    Log.i(TAG, "onReadCompleted method called.")
    // You should keep reading the request until there's no more data.
    byteBuffer.clear()
    request?.read(byteBuffer)
  }

  override fun onSucceeded(request: UrlRequest?, info: UrlResponseInfo?) {
    Log.i(TAG, "onSucceeded method called.")
  }
}

Java

class MyUrlRequestCallback extends UrlRequest.Callback {
 private static final String TAG = "MyUrlRequestCallback";

 @Override
 public void onRedirectReceived(UrlRequest request, UrlResponseInfo info, String newLocationUrl) {
  Log.i(TAG, "onRedirectReceived method called.");
  // You should call the request.followRedirect() method to continue
  // processing the request.
  request.followRedirect();
 }

 @Override
 public void onResponseStarted(UrlRequest request, UrlResponseInfo info) {
  Log.i(TAG, "onResponseStarted method called.");
  // You should call the request.read() method before the request can be
  // further processed. The following instruction provides a ByteBuffer object
  // with a capacity of 102400 bytes for the read() method. The same buffer
  // with data is passed to the onReadCompleted() method.
  request.read(ByteBuffer.allocateDirect(102400));
 }

 @Override
 public void onReadCompleted(UrlRequest request, UrlResponseInfo info, ByteBuffer byteBuffer) {
  Log.i(TAG, "onReadCompleted method called.");
  // You should keep reading the request until there's no more data.
  byteBuffer.clear();
  request.read(byteBuffer);
 }

 @Override
 public void onSucceeded(UrlRequest request, UrlResponseInfo info) {
  Log.i(TAG, "onSucceeded method called.");
 }
}

Ağ görevlerini yönetmek için Yürütücü nesnesi oluşturma

Ağ görevlerini yürütmek için Executor sınıfını kullanabilirsiniz. Executor örneği almak için Executors sınıfının Executor nesnesi döndüren statik yöntemlerinden birini kullanın. Aşağıdaki örnekte newSingleThreadExecutor() yöntemi kullanılarak Executor nesnesinin nasıl oluşturulacağı gösterilmektedir:

Kotlin

val executor: Executor = Executors.newSingleThreadExecutor()

Java

Executor executor = Executors.newSingleThreadExecutor();

UrlRequest nesnesi oluşturma ve yapılandırma

Ağ isteğini oluşturmak için hedef URL'yi geçiren CronetEngine için newUrlRequestBuilder() yöntemini, geri çağırma sınıfınızın bir örneğini ve yürütme nesnesini çağırın. newUrlRequestBuilder() yöntemi, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, UrlRequest nesnesini oluşturmak için kullanabileceğiniz bir UrlRequest.Builder nesnesi döndürür:

Kotlin

val requestBuilder = cronetEngine.newUrlRequestBuilder(
    "https://www.example.com",
    MyUrlRequestCallback(),
    executor
)

val request: UrlRequest = requestBuilder.build()

Java

UrlRequest.Builder requestBuilder = cronetEngine.newUrlRequestBuilder(
    "https://www.example.com", new MyUrlRequestCallback(), executor);

UrlRequest request = requestBuilder.build();

UrlRequest örneğini yapılandırmak için Builder sınıfını kullanabilirsiniz. Örneğin, bir öncelik veya HTTP fiili belirtebilirsiniz. Daha fazla bilgi için UrlRequest.Builder bölümünü inceleyin.

Ağ görevini başlatmak için isteğin start() yöntemini çağırın:

Kotlin

request.start()

Java

request.start();

Bu bölümdeki talimatları uygulayarak, Cronet'i kullanarak bir ağ isteği oluşturabilir ve gönderebilirsiniz. Ancak basitlik sağlamak amacıyla, UrlRequest.Callback örnek uygulaması günlüğe yalnızca bir mesaj yazdırır. Aşağıdaki bölümde, yanıttan veri ayıklama ve istekteki bir hatayı tespit etme gibi daha yararlı senaryoları destekleyen bir geri çağırma uygulamasının nasıl sağlanacağı gösterilmektedir.

Ağ yanıtını işleme

start() yöntemini çağırdıktan sonra Cronet isteğinin yaşam döngüsü başlatılır. Uygulamanız, isteği yaşam döngüsü boyunca bir geri çağırma belirterek yönetmelidir. Yaşam döngüsü hakkında daha fazla bilgi edinmek için Cronet istek yaşam döngüsü bölümüne bakın. UrlRequest.Callback alt sınıfı oluşturup aşağıdaki yöntemleri uygulayarak geri çağırma belirtebilirsiniz:

onRedirectReceived()

Sunucu, orijinal isteğe yanıt olarak bir HTTP yönlendirme kodu yayınladığında çağrılır. Yeni hedefe yönlendirmeyi izlemek için followRedirect() yöntemini kullanın. Aksi takdirde cancel() yöntemini kullanın. Aşağıdaki örnekte, yöntemin nasıl uygulanacağı gösterilmektedir:

Kotlin

override fun onRedirectReceived(request: UrlRequest?, info: UrlResponseInfo?, newLocationUrl: String?) {
 // Determine whether you want to follow the redirect.
 ...

 if (shouldFollow) {
   request?.followRedirect()
 } else {
   request?.cancel()
 }
}

Java

@Override
public void onRedirectReceived(UrlRequest request, UrlResponseInfo info, String newLocationUrl) {
 // Determine whether you want to follow the redirect.
 …

 if (shouldFollow) {
  request.followRedirect();
 } else {
  request.cancel();
 }
}
onResponseStarted()

Son başlık grubu alındığında çağrılır. onResponseStarted() yöntemi yalnızca tüm yönlendirmeler takip edildikten sonra çağrılır. Aşağıdaki kod, yöntemin bir örneğini gösterir:

Kotlin

override fun onResponseStarted(request: UrlRequest?, info: UrlResponseInfo?) {
 val httpStatusCode = info?.httpStatusCode
 if (httpStatusCode == 200) {
  // The request was fulfilled. Start reading the response.
  request?.read(myBuffer)
 } else if (httpStatusCode == 503) {
  // The service is unavailable. You should still check if the request
  // contains some data.
  request?.read(myBuffer)
 }
 responseHeaders = info?.allHeaders
}

Java

@Override
public void onResponseStarted(UrlRequest request, UrlResponseInfo info) {
 int httpStatusCode = info.getHttpStatusCode();
 if (httpStatusCode == 200) {
  // The request was fulfilled. Start reading the response.
  request.read(myBuffer);
 } else if (httpStatusCode == 503) {
  // The service is unavailable. You should still check if the request
  // contains some data.
  request.read(myBuffer);
 }
 responseHeaders = info.getAllHeaders();
}
onReadCompleted()

Yanıt gövdesinin bir bölümü okunduğunda çağrılır. Aşağıdaki kod örneğinde, yöntemin nasıl uygulanacağı ve yanıt gövdesinin nasıl çıkarılacağı gösterilmektedir:

Kotlin

override fun onReadCompleted(request: UrlRequest?, info: UrlResponseInfo?, byteBuffer: ByteBuffer?) {
 // The response body is available, process byteBuffer.
 ...

 // Continue reading the response body by reusing the same buffer
 // until the response has been completed.
 byteBuffer?.clear()
 request?.read(myBuffer)
}

Java

@Override
public void onReadCompleted(UrlRequest request, UrlResponseInfo info, ByteBuffer byteBuffer) {
 // The response body is available, process byteBuffer.
 …

 // Continue reading the response body by reusing the same buffer
 // until the response has been completed.
 byteBuffer.clear();
 request.read(myBuffer);
}
onSucceeded()

Ağ isteği başarıyla tamamlandığında çağrılır. Aşağıdaki örnekte, yöntemin nasıl uygulanacağı gösterilmektedir:

Kotlin

override fun onSucceeded(request: UrlRequest?, info: UrlResponseInfo?) {
  // The request has completed successfully.
}

Java

@Override
public void onSucceeded(UrlRequest request, UrlResponseInfo info) {
 // The request has completed successfully.
}
onFailed()

start() yöntemi çağrıldıktan sonra istek herhangi bir nedenle başarısız olursa çağrılır. Aşağıdaki örnekte, yöntemin nasıl uygulanacağı ve hatayla ilgili nasıl bilgi alınacağı gösterilmektedir:

Kotlin

override fun onFailed(request: UrlRequest?, info: UrlResponseInfo?, error: CronetException?) {
  // The request has failed. If possible, handle the error.
  Log.e(TAG, "The request failed.", error)
}

Java

@Override
public void onFailed(UrlRequest request, UrlResponseInfo info, CronetException error) {
 // The request has failed. If possible, handle the error.
 Log.e(TAG, "The request failed.", error);
}
onCanceled()

İstek, cancel() yöntemi kullanılarak iptal edildiyse çağrılır. Çağrıldıktan sonra başka UrlRequest.Callback sınıfı yöntemi çağrılmaz. Bir isteği işlemek üzere ayrılan kaynakları serbest bırakmak için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, yöntemin nasıl uygulanacağı gösterilmektedir:

Kotlin

override fun onCanceled(request: UrlRequest?, info: UrlResponseInfo?) {
  // Free resources allocated to process this request.
  ...
}

Java

@Override
public void onCanceled(UrlRequest request, UrlResponseInfo info) {
 // Free resources allocated to process this request.
 …
}