Tổng quan về Dịch vụ trò chơi của Google Play

Nhiều loại thiết bị sử dụng dịch vụ trò chơi của Google Play

Dịch vụ trò chơi của Google Play cung cấp các tính năng phổ biến cho trò chơi trong Android, ChromeOS và Windows. Với dịch vụ trò chơi của Google Play, bạn có thể thêm các tính năng xã hội vào trò chơi của mình, xem số liệu thống kê về trò chơi và cung cấp trò chơi trên nhiều nền tảng của các thiết bị.

Bạn có thể thiết lập và quản lý Dịch vụ trò chơi của Play trong Google Play Console, sau đó thêm các tính năng bằng API Dịch vụ trò chơi của Play cho Android, C và Unity.

Bắt đầu

Tính năng

Các tính năng trong Dịch vụ trò chơi của Play giúp tăng mức độ tương tác trên mạng xã hội và hỗ trợ nhiều nền tảng trên nhiều thiết bị.

Nhiều thiết bị và nền tảng

Dịch vụ trò chơi của Play hỗ trợ Android, ChromeOS và tính năng phân phối trò chơi Android trên Windows (thông qua Google Play Games dành cho máy tính). Các tính năng sau cũng giúp bạn cung cấp trò chơi của mình trên nhiều thiết bị cho mỗi người chơi:

  • Đăng nhập: Cung cấp thông tin nhận dạng người chơi nhằm hỗ trợ tính năng xác thực trên nhiều thiết bị, giải pháp lưu vào đám mây của bên thứ ba và dịch vụ Trò chơi đã lưu.

  • Trò chơi đã lưu: Cho phép người chơi lưu tiến trình trò chơi trên các máy chủ của Google và đồng bộ hoá dữ liệu giữa các thiết bị.

Cam kết trên mạng xã hội

  • Thành tích: Xác định thành tích của người chơi nhằm nhận dạng, trao thưởng và theo dõi tiến trình của người chơi bên ngoài môi trường trò chơi của bạn.

  • Bảng xếp hạng: Xác định các bảng xếp hạng nhằm khuyến khích cạnh tranh và xếp hạng giữa những người chơi.

  • Bạn bè: Cho phép người chơi giao lưu và theo dõi bạn bè bên ngoài trò chơi của bạn, sau đó thêm bạn bè trên Play Games vào danh sách bạn bè trong trò chơi.

Số liệu thống kê về lối chơi

  • Số liệu thống kê về người chơi: Truy xuất dữ liệu các hoạt động trong trò chơi để điều chỉnh trải nghiệm của người chơi.

  • Sự kiện: Xem số liệu thống kê tích luỹ về lối chơi để cải thiện trò chơi của bạn. Ví dụ: bạn có thể xác định nội dung mà hầu hết người chơi chưa thể xoá, sau đó sử dụng kết quả để điều chỉnh độ khó.

Quản lý và phát hành trò chơi

Dịch vụ trò chơi của Play cung cấp các API REST này để quản lý và phát hành các tính năng của trò chơi và tài khoản người chơi:

  • API Quản lý cho phép bạn quản lý, thử nghiệm các tính năng trong Dịch vụ trò chơi của Play và cập nhật tài khoản người chơi. Ví dụ: bạn có thể đặt lại thành tích và bảng xếp hạng cho một người chơi cụ thể.

  • API phát hành cho phép bạn tự động hoá các nhiệm vụ phát hành và phân phối trò chơi, chẳng hạn như sửa đổi các tính năng trong Dịch vụ trò chơi của Play, cũng như tải biểu tượng lên cho thành tích và bảng xếp hạng.