Sử dụng trình mô phỏng nâng cao

Bạn có thể cần kiểm thử ứng dụng trên một thiết bị ảo bằng nhiều tính năng khác ngoài những cử chỉ cơ bản trên màn hình cảm ứng và chuyển động của điện thoại. Ví dụ: bạn có thể muốn mô phỏng nhiều vị trí hoặc điều kiện mạng. Trang này thảo luận về các tính năng nâng cao của trình mô phỏng và các cách chạy trình mô phỏng bằng Android Studio.

Các trang khác trong phần này trình bày về các cách nâng cao hơn nữa khi sử dụng trình mô phỏng, trong đó yêu cầu bạn phải sử dụng thiết bị đầu cuối. Sau đây là những trường hợp sử dụng chuyên biệt hơn:

Đối với hầu hết nhà phát triển ứng dụng, các tính năng điều hướng cơ bản trong trình mô phỏng và tính năng trên trang này sẽ đáp ứng được nhu cầu kiểm thử. Để so sánh song song những việc bạn có thể làm với trình mô phỏng tuỳ theo cách bạn tương tác với trình mô phỏng đó, hãy xem phần so sánh tính năng của trình mô phỏng.

Hạn chế

Trình mô phỏng Android không có phần cứng ảo cho những tính năng sau:

  • Bluetooth
  • NFC
  • Lắp/bỏ thẻ SD
  • Tai nghe gắn thiết bị
  • USB

Trình mô phỏng đồng hồ cho Wear OS không có nút Overview (Recent Apps) (Tổng quan (ứng dụng gần đây)), D-pad và cảm biến vân tay.