Bağlantı durumunu ve bağlantı sayacını izleme

ConnectivityManager, cihaz özelliklerini ve veri aktarım seçeneklerini de içeren çeşitli koşullara dayalı olarak cihazın bir ağa bağlanmasını istemenize olanak tanıyan bir API sunar.

Geri çağırma uygulaması, uygulamanıza cihazın bağlantı durumu ve o anda bağlı olan ağın özellikleri hakkında bilgi sağlar. API, cihazın, uygulamanızın gereksinimlerini karşılayan bir ağa bağlı olup olmadığını belirlemenize olanak tanır.

Ağ isteğini yapılandırma

Ağın aktarım türünü (kablosuz veya hücresel bağlantı gibi) ve o anda bağlı olan ağın internet bağlantısı gibi özelliklerini belirtmek için ağ isteği yapılandırmanız gerekir.

Uygulamanızın ağ bağlantısı ihtiyaçlarını açıklayan bir NetworkRequest tanımlayın. Aşağıdaki kod, internete bağlı olan ve aktarım türü için kablosuz veya hücresel bağlantı kullanan bir ağ için istek oluşturur.

Kotlin

val networkRequest = NetworkRequest.Builder()
    .addCapability(NetworkCapabilities.NET_CAPABILITY_INTERNET)
    .addTransportType(NetworkCapabilities.TRANSPORT_WIFI)
    .addTransportType(NetworkCapabilities.TRANSPORT_CELLULAR)
    .build()

Java

NetworkRequest networkRequest = new NetworkRequest.Builder()
    .addCapability(NetworkCapabilities.NET_CAPABILITY_INTERNET)
    .addTransportType(NetworkCapabilities.TRANSPORT_WIFI)
    .addTransportType(NetworkCapabilities.TRANSPORT_CELLULAR)
    .build();

Bazı bağlantıların diğerlerinden çok daha pahalı olabileceğini unutmayın (örneğin, mobil bağlantı genellikle pahalıdır). Bağlantının pahalı olup olmadığını belirlemek için NetworkCapabilities#NET_CAPABILITY_NOT_METERED özelliğini kullanın. Sayaçlı bir bağlantı kullanırken uygulamanızın veri tüketimini azaltmaya çalışın veya cihaz sayaçsız bir bağlantıya sahip oluncaya kadar veri kullanımını geciktirin.

Ağ geri çağırma işlevini yapılandırma

NetworkRequest öğesini ConnectivityManager ile kaydettiğinizde, bağlantı durumu ve ağ özelliklerindeki değişiklikler hakkında bildirim almak için bir NetworkCallback uygulamanız gerekir.

NetworkCallback içinde en sık uygulanan işlevler şunlardır:

 • onAvailable(), cihazın NetworkRequest maddesinde belirtilen özellikleri ve aktarım türü gereksinimlerini karşılayan yeni bir ağa bağlı olduğunu gösterir.
 • onLost() cihazın ağ bağlantısının kesildiğini belirtir.
 • onCapabilitiesChanged() ağın özelliklerinin değiştiğini gösterir. NetworkCapabilities nesnesi, ağın mevcut özellikleri hakkında bilgi sağlar.

Kotlin

private val networkCallback = object : ConnectivityManager.NetworkCallback() {
  // network is available for use
  override fun onAvailable(network: Network) {
    super.onAvailable(network)
  }

  // Network capabilities have changed for the network
  override fun onCapabilitiesChanged(
      network: Network,
      networkCapabilities: NetworkCapabilities
  ) {
    super.onCapabilitiesChanged(network, networkCapabilities)
    val unmetered = networkCapabilities.hasCapability(NetworkCapabilities.NET_CAPABILITY_NOT_METERED)
  }

  // lost network connection
  override fun onLost(network: Network) {
    super.onLost(network)
  }
}

Java

private ConnectivityManager.NetworkCallback networkCallback = new ConnectivityManager.NetworkCallback() {
  @Override
  public void onAvailable(@NonNull Network network) {
    super.onAvailable(network);
  }

  @Override
  public void onLost(@NonNull Network network) {
    super.onLost(network);
  }

  @Override
  public void onCapabilitiesChanged(@NonNull Network network, @NonNull NetworkCapabilities networkCapabilities) {
    super.onCapabilitiesChanged(network, networkCapabilities);
    final boolean unmetered = networkCapabilities.hasCapability(NetworkCapabilities.NET_CAPABILITY_NOT_METERED);
  }
};

Ağ güncellemeleri için kaydolun

NetworkRequest ve NetworkCallback tanımlandıktan sonra, NetworkRequest şartlarını karşılayan cihazdan bağlanacak bir ağ aramak için requestNetwork() veya registerNetworkCallback() işlevlerini kullanın. Ardından, durum NetworkCallback ekibine bildirilir.

Kotlin

val connectivityManager = getSystemService(ConnectivityManager::class.java) as ConnectivityManager
connectivityManager.requestNetwork(networkRequest, networkCallback)

Java

ConnectivityManager connectivityManager =
    (ConnectivityManager) getSystemService(ConnectivityManager.class);
connectivityManager.requestNetwork(networkRequest, networkCallback);