Zarządzaj zdalnymi repozytoriami

Gdy zależność jest inna niż biblioteka lokalna lub drzewo plików, Gradle szuka plików w repozytoriach online określonych w bloku dependencyResolutionManagement { repositories {...} } pliku settings.gradle. Kolejność wyświetlania repozytoriów określa kolejność, w jakiej Gradle przeszukuje repozytoria pod kątem poszczególnych zależności projektów. Jeśli na przykład zależność jest dostępna zarówno w repozytorium A, jak i w repozytorium B, a Ty umieścisz ją na początku listy A, Gradle pobierze zależność z repozytorium A.

Domyślnie nowe projekty Android Studio określają repozytorium Google Maven i centralne repozytorium Maven jako lokalizacje repozytorium w pliku settings.gradle projektu:

Kotlin


dependencyResolutionManagement {
    repositoriesMode.set(RepositoriesMode.FAIL_ON_PROJECT_REPOS)
    repositories {
        google()
        mavenCentral()
    }
}

Odlotowy


dependencyResolutionManagement {
    repositoriesMode.set(RepositoriesMode.FAIL_ON_PROJECT_REPOS)
    repositories {
        google()
        mavenCentral()
    }
}

Jeśli potrzebujesz czegoś z repozytorium lokalnego, użyj polecenia mavenLocal():

Kotlin


dependencyResolutionManagement {
    repositoriesMode.set(RepositoriesMode.FAIL_ON_PROJECT_REPOS)
    repositories {
        google()
        mavenCentral()
        mavenLocal()
    }
}

Odlotowy


dependencyResolutionManagement {
    repositoriesMode.set(RepositoriesMode.FAIL_ON_PROJECT_REPOS)
    repositories {
        google()
        mavenCentral()
        mavenLocal()
    }
}

Możesz też zadeklarować konkretne repozytoria Maven lub Ivy w ten sposób:

Kotlin


dependencyResolutionManagement {
    repositoriesMode.set(RepositoriesMode.FAIL_ON_PROJECT_REPOS)
    repositories {
        maven(url = "https://repo.example.com/maven2")
        maven(url = "file://local/repo/")
        ivy(url = "https://repo.example.com/ivy")
    }
}

Odlotowy


dependencyResolutionManagement {
    repositoriesMode.set(RepositoriesMode.FAIL_ON_PROJECT_REPOS)
    repositories {
        maven {
            url 'https://repo.example.com/maven2'
        }
        maven {
            url 'file://local/repo/'
        }
        ivy {
            url 'https://repo.example.com/ivy'
        }
    }
}

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po repozytoriach Gradle.

Repozytorium Google Maven

Najnowsze wersje tych bibliotek Androida są dostępne w repozytorium Google Maven:

Wszystkie dostępne artefakty znajdziesz w indeksie repozytorium Google Maven (poniżej znajdziesz informacje o dostępie automatycznym).

Aby dodać do kompilacji jedną z tych bibliotek, dodaj repozytorium Google Maven do pliku build.gradle.kts najwyższego poziomu:

Kotlin


dependencyResolutionManagement {

    repositoriesMode.set(RepositoriesMode.FAIL_ON_PROJECT_REPOS)
    repositories {
        google()

        // If you're using a version of Gradle lower than 4.1, you must instead use:
        // maven {
        //     url = "https://maven.google.com"
        // }
        // An alternative URL is "https://dl.google.com/dl/android/maven2/".
    }
}

Odlotowy


dependencyResolutionManagement {

    repositoriesMode.set(RepositoriesMode.FAIL_ON_PROJECT_REPOS)
    repositories {
        google()

        // If you're using a version of Gradle lower than 4.1, you must instead use:
        // maven {
        //     url 'https://maven.google.com'
        // }
        // An alternative URL is 'https://dl.google.com/dl/android/maven2/'.
    }
}

Następnie dodaj wybraną bibliotekę do bloku dependencies modułu. Na przykład biblioteka appcompat wygląda tak:

Kotlin


dependencies {
    implementation("com.android.support:appcompat-v7:28.0.0")
}

Odlotowy


dependencies {
    implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.6.1'
}

Jeśli jednak próbujesz użyć starszej wersji powyższych bibliotek i zależność nie powiedzie się, nie będzie ona dostępna w repozytorium Maven. Zamiast tego musisz pobrać bibliotekę z repozytorium offline.

Zautomatyzowany dostęp

Aby uzyskać programowy dostęp do artefaktów Maven firmy Google, możesz pobrać listę grup artefaktów w formacie XML ze strony maven.google.com/master-index.xml. Następnie w przypadku dowolnej grupy możesz wyświetlić jej nazwy i wersje bibliotek pod adresem:

maven.google.com/group_path/group-index.xml

Na przykład biblioteki w grupie android.arch.lifecycle są wymienione na stronie maven.google.com/android/arch/lifecycle/group-index.xml.

Pliki POM i JAR możesz też pobrać ze strony:

maven.google.com/group_path/library/version /libraryversion.ext

Na przykład: maven.google.com/android/arch/lifecycle/buildr/1.0.0/buildr-1. 0.0.pom.

Repozytorium offline z SDK Manager

W przypadku bibliotek niedostępnych w repozytorium Google Maven (zwykle starszych wersji bibliotek) musisz pobrać pakiet offline Repozytorium Google z Menedżera SDK.

Następnie możesz w zwykły sposób dodać te biblioteki do bloku dependencies.

Biblioteki offline są zapisywane tutaj: android_sdk/extras/.