Informacje o pracy w tle

Aplikacje na Androida powinny w razie potrzeby korzystać z zadań w tle i unikać wykonywania wszystkich czynności w głównym wątku. Aby aplikacja była responsywna zarówno dla użytkowników, jak i na platformie Androida, usuń wszystkie blokujące i długo trwające zadania z głównego wątku i uruchom je w tle. Obejmuje to takie zadania jak dekodowanie bitmapy, dostęp do pamięci, pracę z modelem systemów uczących się oraz wykonywanie żądań sieciowych.

Kwestie związane z pracą w tle należy wziąć pod uwagę:

  • Dowiedz się więcej o pracy asynchronicznej. W tym dokumencie opisujemy pracę asynchroniczną i wyjaśniamy różnicę między pracą asynchroniczną a trwałą.

  • Trwała praca to praca w tle, która jest zaplanowana przez ponowne uruchomienia aplikacji i systemu.

  • Efektywne wykorzystanie transmisji. Podobnie jak w przypadku modelu publikowania i subskrypcji aplikacje na Androida mogą wysyłać i odbierać komunikaty z systemu Android i innych aplikacji na Androida.

  • Dowiedz się, jak korzystać z różnych technik niezbędnych do przetestowania pracy asynchronicznej i testowania trwałej pracy.

Filmy