Âm thanh Bluetooth năng lượng thấp

Công nghệ Bluetooth năng lượng thấp (LEA) đảm bảo người dùng có thể nhận được âm thanh có độ trung thực cao mà không làm giảm thời lượng pin, đồng thời cho phép họ chuyển đổi liền mạch giữa các trường hợp sử dụng. Android 13 (API cấp 33) có tính năng hỗ trợ tích hợp sẵn cho LEA.

Hầu hết tai nghe LEA sẽ sử dụng chế độ kép cho đến khi thị phần thiết bị nguồn LEA tăng lên. Người dùng phải có thể ghép nối và thiết lập cả hai mạng truyền tải trên tai nghe ở chế độ kép.

Trường hợp sử dụng

Bạn nên tích hợp LEA cho những trường hợp sử dụng sau:

 • Chia sẻ âm thanh: Người dùng có thể chia sẻ đồng thời nhiều luồng âm thanh với một hoặc nhiều thiết bị bồn lưu trữ âm thanh. Âm thanh được đồng bộ hoá giữa thiết bị nguồn và các thiết bị đã kết nối.

 • Phát âm thanh: Người dùng có thể phát âm thanh cho bạn bè và gia đình, đồng thời kết nối với các nội dung truyền phát công khai để cung cấp thông tin, giải trí hoặc hỗ trợ tiếp cận.

 • Hỗ trợ bộ mã hoá và giải mã âm thanh LC3: Đây là bộ mã hoá và giải mã âm thanh mặc định và thay thế bộ mã hoá và giải mã SBC được sử dụng cho A2DP (nội dung đa phương tiện) và mSBC trong HFP (giọng nói). LC3 hiệu quả hơn, có thể định cấu hình lại và chất lượng cao hơn.

 • Cải thiện tính năng lấy mẫu âm thanh: Tai nghe có thể duy trì chất lượng âm thanh đầu ra cao khi sử dụng micrô. Bluetooth cổ điển làm giảm chất lượng âm thanh khi sử dụng micrô Bluetooth. Với Âm thanh BLE, tần số lấy mẫu đầu vào và đầu ra có thể đạt tới 32 kHz.

 • Micrô âm thanh nổi: Thiết bị nghe được có thể ghi âm bằng micrô âm thanh nổi để cải thiện âm thanh không gian.

 • Hỗ trợ Hồ sơ thiết bị trợ thính (HAP): HAP cung cấp cho người dùng khả năng hỗ trợ tiếp cận và khả năng sử dụng tốt hơn so với các giao thức ASHA trước đây. Người dùng có thể sử dụng thiết bị trợ thính cho cuộc gọi điện thoại và ứng dụng VoIP.

 • Hỗ trợ giao thức thuộc tính nâng cao (EATT): EATT cho phép nhà phát triển gửi nhiều lệnh cùng một lúc đến thiết bị nghe được đã ghép nối.

Các trường hợp chính

Có 4 loại trường hợp sử dụng chính:

 1. Trò chuyện: Các ứng dụng Trình quay số và VoIP yêu cầu định tuyến giao tiếp độ trễ thấp cung cấp âm thanh chất lượng cao và sử dụng ít pin hơn.

 2. Trò chơi: Việc sử dụng micrô đồng thời và phát với độ trung thực cao cho phép trò chơi phát trực tuyến âm thanh chất lượng cao đến thiết bị nghe được. Ứng dụng trò chơi có thể truy cập vào đầu vào âm thanh BLE khi trò chơi bật micrô Bluetooth ở trạng thái sẵn sàng để sử dụng. Sau đó, khi người chơi bắt đầu cuộc trò chuyện trực tiếp với một người chơi ngang hàng, ứng dụng trò chơi có thể sử dụng dữ liệu micrô mà không bị chậm trễ.

 3. Phương tiện: Ứng dụng đa phương tiện được phép đặt thiết bị ưu tiên của trình quản lý âm thanh. Người dùng có thể ghi đè chế độ cài đặt này bằng cách thay đổi thiết bị mà họ ưu tiên trong phần cài đặt của hệ thống.

 4. Hỗ trợ tiếp cận: Giờ đây, những thiết bị trợ thính hỗ trợ tính năng Âm thanh BLE có thể sử dụng micrô để người dùng có thể liên tục sử dụng thiết bị trợ thính để gọi điện.

Phương thức và API âm thanh BLE

Cần có các API và phương thức sau để hỗ trợ âm thanh BLE:

Trình quản lý âm thanh

 • setCommunicationDevice() chọn thiết bị âm thanh cần dùng cho các trường hợp sử dụng liên lạc, chẳng hạn như cuộc gọi thoại hoặc cuộc gọi video. Các ứng dụng trò chuyện thoại hoặc video có thể sử dụng phương pháp này để chọn một thiết bị âm thanh khác với thiết bị đã chọn theo mặc định theo mặc định trên nền tảng. API này thay thế các API không dùng nữa sau đây: startBluetoothSco(), stopBluetoothSco()setSpeakerphoneOn().
 • clearCommunicationDevice được gọi sau khi ứng dụng của bạn kết thúc một cuộc gọi hoặc phiên để giúp đảm bảo người dùng có được trải nghiệm chất lượng cao khi di chuyển giữa các ứng dụng.

Hồ sơ Bluetooth

 • BluetoothLeAudio kiểm soát dịch vụ Bluetooth thông qua đối tượng proxy.

Dịch vụ cuộc gọi viễn thông

Thông tin về thiết bị âm thanh

 • AudioDeviceInfo.TYPE_BLE_HEADSET mô tả loại thiết bị âm thanh là thiết bị LEA. Dùng để xác định xem thiết bị nghe được có phải là thiết bị LEA hay không.

Trình ghi âm thanh

 • setPreferredDevice() thiết lập thiết bị ưu tiên để định tuyến âm thanh sử dụng. Người dùng có thể ghi đè chế độ cài đặt này trong phần cài đặt hệ thống.

Bộ chuyển đổi Bluetooth

Hướng dẫn dựa trên trường hợp sử dụng

Dưới đây là các nguyên tắc triển khai LEA dựa trên các trường hợp sử dụng cụ thể.

Ứng dụng giao tiếp bằng giọng nói

Các ứng dụng giao tiếp bằng giọng nói có lựa chọn quản lý định tuyến âm thanh và trạng thái thiết bị bằng cách tự quản lý trạng thái của ứng dụng hoặc sử dụng Telecom API để thực hiện định tuyến âm thanh và logic trạng thái cho bạn.

Ứng dụng ghi âm

 • Trình ghi nội dung nghe nhìn: Giờ đây, khi ghi âm bằng Trình ghi nội dung nghe nhìn, bạn có thể ghi âm ở chế độ âm thanh nổi nếu thiết bị nghe được bằng Bluetooth hỗ trợ LEA. Xem Hướng dẫn ghi âm.

Đề xuất tai nghe Âm thanh năng lượng thấp (LEA)

Khi càng có nhiều tai nghe LEA được phát hành, chúng tôi đã phát hiện ra các vấn đề trong quá trình kiểm thử thực tế làm suy giảm trải nghiệm người dùng. Bản đặc tả kỹ thuật không bao gồm tất cả những vấn đề này. Bảng sau đây cung cấp danh sách các đề xuất mà nhà sản xuất tai nghe LeA nên áp dụng để cải thiện trải nghiệm toàn diện cho người dùng Android.

Nội dung mô tả Bối cảnh
Hỗ trợ tính năng Dẫn xuất khoá truyền tải chéo (CTKD) cho tai nghe chế độ kép:
 • Hỗ trợ dẫn xuất khoá cho cả ghép nối Cổ điển sang LE và ghép nối LE sang Cũ.
Hầu hết tai nghe LEA mới sẽ có chế độ kép cho đến khi thị phần thiết bị nguồn LEA tăng lên. Điều quan trọng là người dùng có thể ghép nối tai nghe chế độ kép một cách liền mạch và thiết lập cả hai thiết bị truyền tải. Tính năng này cũng rất quan trọng đối với tính năng Ghép nối nhanh của Google.

Hỗ trợ Thông báo có mục tiêu (TA) nếu bạn muốn tai nghe LEA kết nối lại với thiết bị nguồn một cách đáng tin cậy.

Tai nghe âm thanh LE phải sử dụng TA để yêu cầu kết nối đến từ các thiết bị trung tâm.

Sẽ được thêm vào BT SIG sắp tới.

Không giống như trong mô hình phân trang của BR/EDR, trong đó điện thoại hoặc tai nghe có thể bắt đầu kết nối, thiết bị trung tâm phải bắt đầu kết nối trong LEA. Hiện tại, nhiều tai nghe không sử dụng TA. Điều này có nghĩa là thiết bị trung tâm có thể không kết nối lại được với thiết bị ngoại vi nếu không thêm thiết bị đó vào Danh sách cho phép. Tuy nhiên, danh sách cho phép có thể ngăn tai nghe kết nối với một thiết bị trung tâm khác. Do đó, điều quan trọng là tai nghe LEA phải hỗ trợ TA đúng cách để thiết bị trung tâm có thể kết nối lại một cách đáng tin cậy mà không cần có giải pháp nào có thể làm hỏng kết nối đa điểm.
Tối ưu hoá khả năng phát hiện âm thanh của tai nghe ở chế độ kép
 • tai nghe chính – thành phần BR/EDR phải quảng cáo bằng địa chỉ công khai, đồng thời bật tính năng đặt câu hỏi và quét trang có tên của tai nghe thông qua EIR, đồng thời đặt LE Audio bit 14 đến 1 trong các Lớp dịch vụ chính của Loại thiết bị (CoD).
 • Nút tai nghe chính – thành phần LE: Tai nghe chính phải thực hiện quảng cáo Có thể kết nối và Khám phá (Giới hạn hoặc Chung) bằng cách sử dụng cùng Địa chỉ công cộng như Thành phần BR/EDR và cùng Tên cục bộ hoàn chỉnh như thành phần BR/EDR, trong đó Danh mục giao diện được đặt làm Danh mục giao diện phù hợp với loại thiết bị từ xa với kỳ vọng rằng thiết bị trung tâm sẽ sử dụng thông tin này để điều chỉnh giao diện người dùng và chính sách định tuyến âm thanh.
 • Nút tai nghe phụ – chỉ dành cho LE: Tai nghe phụ sẽ thực hiện quảng cáo Có thể kết nối, Không thể phát hiện, trong đó Danh mục giao diện được đặt làm Danh mục giao diện thích hợp, khớp với loại thiết bị từ xa với kỳ vọng rằng thiết bị trung tâm sẽ sử dụng thông tin này để điều chỉnh giao diện người dùng và chính sách định tuyến âm thanh

  Tai nghe nên tự động chọn một thiết bị lãnh đạo trong nhóm CSIP làm thiết bị chính. Nếu tai nghe ở chế độ kép, thiết bị chính phải ở chế độ kép để đảm bảo cả chức năng LE và Kiểu cũ đều hoạt động đúng cách sau khi ghép nối.

Việc này ngăn tai nghe LEA chế độ kép xuất hiện dưới dạng mục nhập trùng lặp trong phần cài đặt Bluetooth, điều này có thể gây nhầm lẫn cho người dùng và ảnh hưởng đến trải nghiệm ghép nối LEA.

Cuộc bầu cử lãnh đạo linh hoạt đặc biệt quan trọng đối với các thiết bị chế độ kép được ghép nối tăng dần. Ví dụ: Nếu chỉ có một tai nghe trong lần ghép nối đầu tiên, thì tai nghe đó phải hiển thị ở dạng thiết bị có chế độ kép. Sau này, khi người dùng ghép nối với tai nghe thứ hai, họ chỉ cần ghép nối với thành phần LE và CSIP sẽ đảm bảo các tai nghe này được nhóm lại với nhau trên Android.

Bạn nên sử dụng địa chỉ nhận dạng trong khi ghép nối vì thành phần BR/EDR đã hiển thị địa chỉ công khai của thiết bị với các thiết bị ở gần.

Hỗ trợ Giao thức thuộc tính nâng cao (EATT). Giảm độ trễ ghép nối và kết nối.
Hỗ trợ Lưu vào bộ nhớ đệm GATT mạnh mẽ. Giảm độ trễ kết nối, đặc biệt đối với tai nghe TWS.
Hỗ trợ phân loại phụ cho kết nối. Cho phép lên lịch gói linh hoạt hơn và có thể tiết kiệm pin.
Đảm bảo rằng trong quá trình xử lý trước và sau khi phát và ghi dữ liệu, quy trình xử lý tín hiệu có thể hoạt động ở 16, 24, 32 và 48 kHz cũng như hỗ trợ các tần số cao hơn. Tận dụng tốc độ lấy mẫu cao hơn được hỗ trợ cho đường dẫn ghi lại cuộc gọi LEA hoặc VoIP và phát nội dung nghe nhìn.
Hỗ trợ Điều khiển nguồn điện năng lượng thấp Quản lý nguồn điện hiệu quả hơn

Hỗ trợ loại ngữ cảnh

Nội dung mô tả Bối cảnh
Sử dụng mọi loại ngữ cảnh được chỉ định trong Số chỉ định 6.12.3 trừ phi tai nghe rõ ràng không hỗ trợ một loại ngữ cảnh nhất định. Ví dụ: nếu loại bối cảnh "Trò chơi" không được hỗ trợ, thì Android sẽ gửi âm thanh trò chơi. Cụ thể, xin lưu ý rằng loại ngữ cảnh "Không xác định" không có nghĩa là "bất kỳ loại ngữ cảnh nào" và không bao gồm các loại ngữ cảnh không được hỗ trợ.

Khi thiết bị trung tâm tương tác với ASCS của thiết bị ngoại vi, thiết bị ngoại vi phải kết nối với MCS và TBS của thiết bị trung tâm.

Không phải lúc nào thiết bị trung tâm cũng dùng Âm thanh năng lượng thấp làm tuyến phát trực tuyến vì thiết bị này có thể quay lại sử dụng A2DP hoặc HFP. Thiết bị ngoại vi có thể dùng hoạt động tương tác ASCS làm chỉ báo cho biết liệu thiết bị trung tâm có sử dụng Âm thanh năng lượng thấp để phát trực tuyến hay không.

Một số ví dụ về hoạt động tương tác của ASCS là đọc, ghi và đăng ký nhận thông báo.