Thực hiện các thao tác mạng bằng Cronet

Cronet là ngăn xếp mạng Chromium được cung cấp cho các ứng dụng Android dưới dạng thư viện. Cronet tận dụng nhiều công nghệ giúp giảm độ trễ và tăng công suất các yêu cầu mạng mà ứng dụng của bạn cần để hoạt động.

Thư viện Cronet xử lý các yêu cầu ứng dụng được hàng triệu người sử dụng hằng ngày, chẳng hạn như YouTube, Ứng dụng Google, Google PhotosMaps – Chỉ đường và phương tiện công cộng.

Tính năng

Hỗ trợ giao thức
Cronet hỗ trợ sẵn các giao thức HTTP, HTTP/2HTTP/3 qua các giao thức QUIC.
Yêu cầu ưu tiên
Thư viện cho phép bạn thiết lập thẻ ưu tiên cho các yêu cầu. Máy chủ có thể dùng thẻ ưu tiên để xác định thứ tự xử lý các yêu cầu.
Lưu tài nguyên vào bộ nhớ đệm
Cronet có thể sử dụng bộ nhớ đệm trong bộ nhớ hoặc bộ nhớ đệm của ổ đĩa để lưu trữ tài nguyên được truy xuất trong các yêu cầu mạng. Các yêu cầu tiếp theo sẽ được tự động phân phát từ bộ nhớ đệm.
Yêu cầu không đồng bộ
Theo mặc định, các yêu cầu mạng được đưa ra bằng Thư viện Cronet không đồng bộ. Các luồng worker của bạn không bị chặn trong khi chờ yêu cầu quay lại.
Nén dữ liệu
Cronet hỗ trợ nén dữ liệu bằng Định dạng dữ liệu nén Brotli.

Để tìm hiểu cách sử dụng Thư viện Cronet trong ứng dụng dành cho Android, hãy xem phần Gửi một yêu cầu đơn giản. Bạn cũng có thể duyệt xem Cronet Sample (Mẫu Cronet) trên GitHub.

Bạn có thể gửi ý kiến phản hồi về Thư viện Cronet bằng Công cụ theo dõi lỗi Chromium. Hãy kiểm tra danh sách lỗi trong công cụ theo dõi lỗi để đảm bảo rằng vấn đề của bạn chưa được báo cáo. Nếu vấn đề chưa được báo cáo, hãy báo cáo lỗi có từ Cronet trong dòng tóm tắt.