System rozliczeniowy Google Play

System rozliczeniowy Google Play to usługa, która umożliwia sprzedaż treści i produktów cyfrowych w aplikacji na Androida niezależnie od tego, czy chcesz zarabiać na jednorazowych zakupach czy też oferować subskrypcje na swoje usługi. Google Play oferuje pełny zestaw interfejsów API, które można zintegrować zarówno z aplikacją na Androida, jak i z backendem serwera, dzięki czemu użytkownicy wiedzą o zakupach w Google Play i są bezpieczne.

Architektura integracji

W tej sekcji opisujemy różne moduły funkcjonalne, które możesz utworzyć, oraz dostępne interfejsy API i biblioteki, które upraszczają ten proces.

Twoja aplikacja na Androida współpracuje z backendem dewelopera i backendem Google Play (przez Usługi Google Play).
Rysunek 1. Schemat typowej integracji z płatnościami w Google Play.

System rozliczeniowy Google Play możesz zintegrować z aplikacją na Androida, korzystając z Biblioteki płatności w Google Play. Umożliwia ona komunikację z warstwą usług Google Play, która dostarcza zlokalizowaną ofertę produktów dostępną dla każdego użytkownika w aplikacji, a także z metodami wykonywania innych niezbędnych działań dotyczących użytkownika, takich jak uruchamianie procesu zakupu i obsługa jego wyników.

Aby utworzyć niezbędne procesy dla deweloperów, musisz też zintegrować system rozliczeniowy Google Play z backendem serwera. Jest to konieczne, aby zagwarantować, że zarządzanie zakupami i zezwolenia na wielu platformach będą skuteczne i bezpieczne. Możesz utworzyć tę integrację z interfejsem API subskrypcji i zakupów w aplikacji udostępnianym przez interfejs Google Play Developer API. Integracja backendu wykorzystuje też niektóre narzędzia platformy Google Cloud.

Rysunek 2. Interfejsy API i usługi udostępniane przez Google Play Developer API.

Terminologia

W tej sekcji opisujemy ogólne technologie i koncepcje, na które możesz natrafić podczas integrowania systemu rozliczeniowego Google Play z aplikacją. Korzystaj z tej listy podczas wykonywania wskazówek dotyczących integracji.

Technologie

 • Google Play. Sklep internetowy, z którego użytkownicy mogą pobierać aplikacje i inne produkty cyfrowe.
 • Konsoli Google Play. Platforma udostępniająca interfejs umożliwiający opublikowanie aplikacji w Google Play. Konsola Google Play zawiera też szczegółowe informacje o aplikacji, m.in. o produktach i treściach, które sprzedajesz w Google Play.
 • Google Cloud Console. Platforma, która zarządza interfejsami API backendu, np. Google Play Developer API.
 • Biblioteka płatności w Google Play Interfejs API, który pozwala zintegrować system rozliczeniowy Google Play z aplikacją.
 • Google Play Developer API. Interfejs API typu REST, który umożliwia automatyczne wykonywanie zadań związanych z publikowaniem i zarządzaniem aplikacjami.
 • Cloud Pub/Sub. W pełni zarządzana usługa przesyłania wiadomości w czasie rzeczywistym, która umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości między niezależnymi aplikacjami. Google Play używa Cloud Pub/Sub do dostarczania powiadomień dla deweloperów w czasie rzeczywistym. Aby korzystać z Cloud Pub/Sub, musisz mieć projekt w Google Cloud Platform (GCP) z włączonym interfejsem Cloud Pub/Sub API. Jeśli nie znasz GCP i Cloud Pub/Sub, zapoznaj się z krótkim przewodnikiem.
 • Powiadomienia w czasie rzeczywistym dla deweloperów. Mechanizm, który wykorzystuje Cloud Pub/Sub do monitorowania zmian stanu subskrypcji zarządzanych przez Google Play w czasie rzeczywistym.
 • Bezpieczny serwer backendu. W ramach integracji systemu rozliczeniowego Google Play z aplikacją zdecydowanie zalecamy użycie bezpiecznego serwera backendu do wdrożenia zadań związanych z płatnościami, takich jak weryfikacja zakupów, funkcje subskrypcji i obsługa powiadomień dla deweloperów w czasie rzeczywistym.
 • Aplikacja Sklep Google Play – aplikacja, która zarządza wszystkimi operacjami związanymi z Google Play. Wszystkie żądania wysyłane przez Twoją aplikację są obsługiwane przez aplikację Sklep Google Play.

Szkice

 • Przepływ. Proces przedstawia typowe kroki związane z zadaniem związanym z płatnościami. Na przykład proces zakupu obejmuje kroki, jakie należy wykonać, gdy użytkownik kupi Twój produkt. Przepływ subskrypcji może pokazywać, jak subskrypcja przechodzi między stanami.
 • Uprawnienia. Gdy użytkownik kupi produkt w aplikacji, będzie miał uprawnienia do korzystania z niego w Twojej aplikacji. W przypadku produktów jednorazowych oznacza to, że powinien mieć do niego stały dostęp. W przypadku subskrypcji oznacza to, że użytkownik powinien mieć dostęp, gdy subskrypcja jest aktywna.
 • Product ID (Identyfikator produktu). Identyfikator konkretnego typu produktu.
 • Token zakupu. Ciąg znaków reprezentujący uprawnienia kupującego do produktu w Google Play. Wskazuje on, że użytkownik Google zapłacił za określony produkt.
 • Identyfikator zamówienia. Ciąg tekstowy reprezentujący transakcję finansową w Google Play. Identyfikator zamówienia jest tworzony przy każdym wystąpieniu transakcji finansowej. Ten ciąg znaków jest zawarty w potwierdzeniu wysyłanym do kupującego e-mailem. Identyfikatora zamówienia możesz używać do zarządzania zwrotami środków w sekcji Zarządzanie zamówieniami w Konsoli Google Play. Identyfikatory zamówień są też używane w raportach o sprzedaży i wypłatach.

Dalsze kroki

Aby rozpocząć integrację systemu rozliczeniowego Google Play z backendem aplikacji i serwera, zapoznaj się z przewodnikiem konfiguracji.