Ułatwienia dostępu w aplikacjach

Spróbuj udostępnić swoją aplikację na Androida wszystkim, w tym osobom z potrzebami ułatwień dostępu.

Z urządzeń z Androidem korzystają osoby niedowidzące, niedowidzące, niedosłyszące, niedosłyszące, z niepełnosprawnością poznawczą i wiele innych. Jeśli tworzysz aplikacje z myślą o ułatwieniach dostępu, zwiększasz ich wygodę użytkowników.

Na tej stronie znajdziesz wskazówki dotyczące wdrażania kluczowych elementów ułatwień dostępu, aby ułatwić wszystkim użytkownikom korzystanie z Twojej aplikacji. Bardziej szczegółowe wskazówki dotyczące ułatwień dostępu w aplikacji znajdziesz w artykule Zasady dotyczące ułatwiania dostępu do aplikacji.

Zwiększ widoczność tekstu

W przypadku każdego zestawu tekstu w aplikacji zalecamy użycie kontrastu kolorów, czyli różnicy w dostrzegalnej jasności między kolorem tekstu a kolorem tła za tekstem – który musi być powyżej określonego progu. Dokładny próg zależy od rozmiaru czcionki tekstu i tego, czy jest on pogrubiony:

 • Jeśli tekst jest mniejszy niż 18 punktów lub pogrubiony i krótszy niż 14 punktów, ustaw współczynnik kontrastu kolorów na co najmniej 4, 5:1.
 • W przypadku całego pozostałego tekstu ustaw współczynnik kontrastu kolorów na co najmniej 3:1.

Na ilustracji poniżej przedstawiono 2 przykłady kontrastu kolorów między tekstem a tłem:

Obrazy z tekstem
Rysunek 1. Mniejszy niż zalecany (po lewej) i wystarczający (po prawej) kontrast kolorów.

Aby sprawdzić kontrast kolorów między tekstem a tłem w aplikacji, użyj narzędzia do sprawdzania kontrastu kolorów online lub aplikacji Skaner ułatwień dostępu.

Korzystaj z dużych i prostych elementów sterujących

Interfejs aplikacji jest łatwiejszy w użyciu, jeśli elementy sterujące są lepiej widoczne i kliknięte. Zalecamy, aby każdy interaktywny element interfejsu miał obszar, który można zaznaczyć (czyli rozmiar docelowego elementu dotykowego), wynoszący co najmniej 48 dpx48 dp. Im większe, tym lepiej.

Aby dany element interfejsu miał wystarczająco duży rozmiar docelowego elementu dotykowego, muszą być spełnione oba te warunki:

Dzięki wartościom dopełnienia rozmiar widocznego obiektu jest mniejszy niż 48 d pikseli 48 dp przy zachowaniu zalecanego rozmiaru docelowego elementu dotykowego.

Ten fragment kodu pokazuje element o zalecanym rozmiarze docelowych elementów dotykowych:

<ImageButton ...
  android:paddingLeft="4dp"
  android:minWidth="40dp"
  android:paddingRight="4dp"

  android:paddingTop="8dp"
  android:minHeight="32dp"
  android:paddingBottom="8dp" />

Opisz każdy element interfejsu

Dla każdego elementu interfejsu w aplikacji dołącz opis opisujący jego przeznaczenie. Najczęściej dodajesz go do atrybutu contentDescription elementu, jak w tym fragmencie kodu:

<!-- Use string resources for easier localization. -->
<!-- The en-US value for the following string is "Inspect". -->
<ImageView
  ...
  android:contentDescription="@string/inspect" />

Dodając opisy do elementów interfejsu aplikacji, pamiętaj o tych sprawdzonych metodach:

 • W opisie treści nie podawaj typu elementu interfejsu. Czytniki ekranu automatycznie rozpoznają typ i opis elementu. Jeśli np. kliknięcie przycisku powoduje wykonanie w aplikacji działania „Prześlij”, ustaw jego opis na "Submit", a nie na "Submit button".

 • Każdy tekst reklamy musi być niepowtarzalny. Dzięki temu użytkownicy czytników ekranu, którzy natrafią na powtarzający się opis elementu, prawidłowo rozpoznają element, który został wcześniej zaznaczony. W szczególności każdy element w grupie widoków danych, np. RecyclerView, musi mieć inny opis. Każdy opis musi odzwierciedlać treść unikalną dla danego elementu, np. nazwę miasta na liście lokalizacji.

 • Jeśli minSdkVersion aplikacja ma wartość 16 lub większą, możesz ustawić atrybut android:importantForAccessibility na "no" dla elementów graficznych, które są używane tylko do efektów dekoracyjnych.

Dodatkowe materiały

Więcej informacji o ułatwieniach dostępu w aplikacji znajdziesz w tych dodatkowych materiałach:

Ćwiczenia z programowania

Posty na blogu