Informacje o wersji narzędzi platformy SDK

Android SDK Platform- Tools to komponent pakietu Android SDK. Zawiera narzędzia interfejsu z platformą Androida, głównie adb i fastboot. Chociaż do tworzenia aplikacji na Androida wymagana jest właściwość adb, deweloperzy aplikacji zwykle korzystają tylko z kopii instalacji ze Studio. Ten plik jest przydatny, jeśli chcesz używać adb bezpośrednio z wiersza poleceń i nie masz zainstalowanego Studio. (Jeśli masz zainstalowaną wersję Studio, możesz użyć jej kopii, ponieważ Studio aktualizuje ją automatycznie). Aplikacja fastboot jest potrzebna, jeśli chcesz odblokować program rozruchowy urządzenia i zainstalować nowy obraz systemu. Ten pakiet zawierał kiedyś systrace, ale ten pakiet przestał być używany na potrzeby programu profilującego Studio, gpuinspector.dev lub Perfetto.

Chociaż niektóre nowe funkcje w adb i fastboot są dostępne tylko w najnowszych wersjach Androida, są one zgodne wstecznie, więc używaj tylko najnowszej wersji SDK Platform- Tools. Jeśli zauważysz wyjątki, zgłoś błędy.

Pliki do pobrania

Jeśli jesteś deweloperem aplikacji na Androida, pobierz najnowszą wersję narzędzi SDK platformy z Menedżera pakietów SDK w Android Studio lub narzędzia wiersza poleceń sdkmanager. Dzięki temu narzędzia są zapisywane we właściwym miejscu wraz z pozostałymi narzędziami pakietu Android SDK i łatwo je aktualizować.

Jeśli jednak potrzebujesz tylko tych narzędzi wiersza poleceń, użyj tych linków:

Te linki nie zmieniają się, ale zawsze wskazują najnowszą wersję narzędzi.

Zmiany

35.0.1 (marzec 2024 r.)

 • adb
  • Przejdź na libusb 1.0.27

35.0.0 (luty 2024 r.)

 • adb
  • Przełącz się na Libusb jako domyślną w systemie Linux. Problem nr 270205252
  • Rozwiąż problem z uruchamianiem adb na hostach bez USB.
  • Rozwiąż problem z zawieszaniem się adb spowodowanym przez urządzenia USB błędnie zgłaszające deskryptory o zerowej długości problem nr 302212871.
  • Popraw kod zwrotu adb shell po rozłączeniu urządzenia problem nr 321787891.
 • szybki rozruch
  • Ogranicz maksymalny rozmiar kolejki pakietów przychodzących.
  • Usuń wąskie gardła, które wcześniej ograniczały szybkość pobierania do około 120 MB/s. Obecnie fastboot może nasycić magistralę SuperSzybkość+ i osiągnąć prędkość do 980 MB/s (w zależności od urządzenia).

34.0.5 (październik 2023 r.)

 • adb
  • W celu rozwiązania problemu nr 270205252 w systemie macOS narzędzie adb domyślnie używa pakietu libusb.
  • Wcześniej w przypadku nieudanego parowania bezprzewodowego adb wysyłał odpowiedź z kodem. Rozwiązaliśmy ten problem przez zwrócenie kodu błędu (1) i błędu widocznego dla użytkownika (error: protocol fault (couldn't read status message...)). echo $? zgłasza teraz 1.
  • adb wait-for-disconnect działa teraz w przypadku debugowania przez USB (debugowanie bezprzewodowe).
  • Dodaliśmy nowy interfejs DbC, który w przyszłości będzie obsługiwać ChromeOS zamiast adb.
 • szybki rozruch
  • Naprawiono Flashall na urządzeniach Pixel 3.

34.0.4 (lipiec 2023 r.)

 • adb
  • Propaguj -a (gListenAll), gdy adb rozwidla serwer hosta adb (wcześniej flaga działała tylko w przypadku adb -a server nodaemon)
  • Szybszy dostęp do roota i usuwania z roota
  • Reland Flag(env) guarding clear endpoint (device) feature for OSX usb start. (numer 270205252).
 • szybki rozruch
  • Mac: usuń ponowne próby w przypadku nieprawidłowego iteratora wejścia-wyjścia (błąd aktualizacji z LIBUSB_TRANSFER_CANCELLED)
  • Windows: naprawianie błędu „Rozproszony plik jest zbyt duży lub nieprawidłowy” podczas korzystania z „flashall”
  • Wszystkie platformy: napraw błąd „ANDROID_PRODUCT_OUT nie ustawiono” podczas korzystania z opcji „update”

34.0.1 (marzec 2023 r.)

 • adb
  • macOS: przywróciliśmy rozdzielczość „niestabilne połączenie (szybki kabel do MacBooka)” z powodu zawieszania się przy instalacji adb (problem nr 270205252).
 • szybki rozruch
  • Windows: usunięto błąd „mke2fs: nieprawidłowa lub błędnie sformatowana nazwa urządzenia podczas próby określenia rozmiaru systemu plików” wprowadzonego w narzędziach platformy w wersji 34.0.0 (problem nr 271039230).

34.0.0 RC2 (marzec 2023 r.)

 • Aktualizacja w wersji przedpremierowej dla programistów Androida 14 w wersji 2 (bez aktualizacji pakietów adb i szybkich rozruchów).

34.0.0 (luty 2023 r.)

 • adb
  • Poprawiono wysyłanie pakietów o zerowej długości w przypadku systemu macOS (issuetracker: 208675141).
  • Rozwiązano problem niestabilnego połączenia (szybki kabel do MacBooka): częste rozłączania adb.
  • Poprawiono komunikat o błędzie związany z funkcją przekazywania adb z niewystarczającą liczbą argumentów.
 • szybki rozruch
  • Ulepszona pamięć podręczna: jeśli to możliwe, flashall będzie teraz pomijać ponowne uruchamianie w przestrzeni użytkownika.
  • Poprawiono wysyłanie pakietów o zerowej długości w przypadku systemu macOS (issuetracker: 208675141).
  • Naprawiono miganie pliku recovery.img skutkujący nieprawidłową stopką AVB.

33.0.3 (sierpień 2022 r.)

 • adb
  • Jeśli pierwsza próba się nie udała, nie próbuj ponownie adb root.
  • Popraw zduplikowane wpisy na urządzeniach z urządzeniami śledzącymi.
  • Dodaj okno odbierania danych (zwiększ przepustowość w przypadku połączeń z dużym czasem oczekiwania).
  • Bardziej szczegółowe komunikaty o błędach w przypadkach awarii związanych z „więcej niż jednym urządzeniem”.
  • odrzucać nieoczekiwane żądania odwrotnego przekierowania,
  • Naprawianie pliku z wieloma pakietami w systemie Windows.
 • szybki rozruch
  • Usuń parametr e2fsdroid z platformy SDK.
  • Wydrukuj komunikat zwrotny OemCmdHandler po powodzeniu.

33.0.2 (maj 2022 r.)

 • szybki rozruch
  • Obsługa partycji vendor_kernel_boot.

33.0.1 (marzec 2022 r.)

 • adb
  • Naprawia awarie ANR w systemie Windows.
  • Rozwiązanie problemu z włączeniem/wyłączaniem weryfikacji na starych urządzeniach.
  • Rozwiązanie problemu „zainstaluj wiele” na starych urządzeniach
  • Zwiększa wynik pomocy, tak aby obejmował wszystkie obsługiwane metody kompresji.
 • systrace
  • Usunięto. Użyj narzędzia Studio Profiler/gpuinspector.dev/Perfetto.

33.0.0 (luty 2022 r.)

 • adb
  • Rozwiązaliśmy problem występujący w przypadku awarii w wersji 32.0.0, gdy aplikacja działa bez żadnych argumentów.

32.0.0 (styczeń 2022 r.)

 • adb
  • Uniwersalny plik binarny na urządzenia Apple M1.
  • Znany problem: ta wersja ulega awarii po uruchomieniu bez podania argumentów.

31.0.3 (sierpień 2021 r.)

 • szybki rozruch
  • Obsługa flashall vbmeta_vendor.img w przypadku fastboot flashall / update.

31.0.2 (kwiecień 2021 r.)

 • adb
  • Obsługa przekazywania do vsock w systemie Linux.
  • Napraw błąd w adb track-devices, który powodował, że urządzenia korzystające z debugowania bezprzewodowego nie otrzymywały od razu aktualizacji.
  • Wdróż wstępną obsługę wykrywania urządzeń mDNS bez osobnej usługi mDNS. Obecnie jest to domyślnie wyłączone. Można je włączyć, ustawiając zmienną środowiskową ADB_MDNS_OPENSCREEN na 1 podczas uruchamiania serwera adb.
 • szybki rozruch
  • Rozwiąż ten problem, jeśli nie można uzyskać informacji o rozmiarze partycji rozruchowej.
  • Wyprowadź z usługi stan blokady urządzenia zamiast analizować wiersz poleceń jądra.

31.0.1 (marzec 2021 r.)

 • adb
  • Skróć interwał utrzymywania aktywności TCP.
  • Popraw przyrostową wydajność instalacji.
 • szybki rozruch
  • Dodanie obsługi scalania skompresowanych zrzutów.
  • Przywróć starszą wersję pomocy A/B.

31.0.0 (luty 2021 r.)

 • adb
  • Domyślnie wyłącz kompresję podczas pull.

30.0.5 (listopad 2020 r.)

 • adb
  • Zwiększ wydajność adb push w przypadku przekazywania wielu plików przez połączenie o dużym opóźnieniu.
  • Popraw wydajność adb push/pull w systemie Windows.
  • Popraw adb push --sync z wieloma danymi wejściowymi.
  • Popraw wydajność przyrostowej instalacji pakietu APK.
  • Popraw obsługę błędów w przypadku przyrostowej instalacji pakietu APK.

30.0.4 (lipiec 2020 r.)

 • adb
  • Rozwiąż problem z zastępczą instalacją pakietu APK na urządzeniach z systemem starszym niż Android 11.
  • Rozwiąż problem: adb install-multi-package.
  • Napraw inne awarie związane z parowaniem bezprzewodowym adb.
  • Popraw niektóre komunikaty o błędach.
 • szybki rozruch
  • Popraw dane wyjściowe konsoli w przypadku poleceń fastboot oem.
  • Usuń problem fastboot flashall na starszych urządzeniach, np. na Nexusie 7.

30.0.3 (czerwiec 2020 r.)

 • adb
  • Naprawianie instalacji plików APK podpisanych przy użyciu schematu podpisu w wersji 4 na urządzeniach z systemem starszym niż Android 11.
  • Napraw błąd występujący podczas uwierzytelniania bez ADB_VENDOR_KEYS.
  • Napraw błąd występujący podczas korzystania z programu adb -H.

30.0.2 (czerwiec 2020 r.)

 • adb
  • Popraw parowanie bezprzewodowe adb.
  • Rozwiąż problem z oczekiwaniem na połączenie w adb logcat po uruchomieniu przed połączeniem urządzenia.
  • Dodaj atrybut adb transport-id, aby zezwolić skryptom na bezpieczne oczekiwanie na wyłączenie urządzenia po odblokowaniu urządzenia root, wyjęciu z urządzenia i ponownym uruchomieniu.

30.0.1 (maj 2020 r.)

 • adb
  • Domyślnie wyłącz automatyczne łączenie adb mdns. Możesz to włączyć ponownie za pomocą zmiennej środowiskowej ADB_MDNS_AUTO_CONNECT.
  • Popraw działanie aplikacji adb install-multi na urządzeniach z Androidem 10 lub nowszym.
  • Popraw czas oczekiwania podczas korzystania z adb root/unroot na urządzeniu połączonym przez TCP.
  • Zaktualizuj obsługę parowania bezprzewodowego.

30.0.0 (kwiecień 2020 r.)

 • adb
  • Dodaj początkową obsługę parowania bezprzewodowego.
  • Dodaj obsługę przyrostowego instalowania plików APK.
  • Wdróż po stronie klienta obsługę kompresji adb {push, pull, sync} na urządzeniu z Androidem 11.
  • Popraw wydajność adb push w przypadku połączeń o dużym opóźnieniu.
  • Zwiększ wydajność wpychania/wyciągania w systemie Windows.

29.0.6 (luty 2020 r.)

 • adb
  • Obsługa 64-bitowego rozmiaru/czasu w polu adb ls na urządzeniu z Androidem 11.
  • Obsługa słuchania w ::1 w POSIX.
  • Obsługa klientów urządzeń WinUSB z deskryptorami WinUSB (wymagany w Androidzie 11) nie powinna już wymagać instalowania sterownika USB.
  • Rozwiązywanie problemów z zawieszaniem się, gdy używasz elementu adb install na elemencie, który nie jest plikiem.

29.0.5 (październik 2019 r.)

 • adb
  • Niewielka poprawa wydajności w Linuksie przy korzystaniu z wielu równoczesnych połączeń.
  • Dodaj opcję --fastdeploy do pakietu adb install, aby umożliwić stopniowe aktualizowanie plików APK w trakcie programowania.

29.0.4 (wrzesień 2019 r.)

 • adb
  • Poprawka limitu czasu debugowania natywnego z użyciem LLDB (patrz problem nr 134613180). Naprawiono też powiązany błąd w profilach w Android Studio, który powodował błąd AdbCommandRejectedException, który znajdziesz w pliku idea.log.

29.0.3 (wrzesień 2019 r.)

 • adb
  • adb forward --list działa z kilkoma połączonymi urządzeniami.
  • Rozwiązywanie problemów z urządzeniami przechodzącymi w tryb offline w systemie Windows.
  • Popraw dane wyjściowe adb install i tekst pomocy.
  • Przywróć poprzednie działanie funkcji adb connect <host> bez określania portu.

29.0.2 (lipiec 2019 r.)

 • adb
  • Naprawia awarię integralności sterty systemu Windows.
 • szybki rozruch
  • Dodano obsługę układu partycji na nadchodzących urządzeniach.

29.0.1 (czerwiec 2019 r.)

 • adb
  • Poprawka błędów awarii systemu Windows (https://issuetracker.google.com/134613180)

29.0.0 (czerwiec 2019 r.)

 • adb
  • adb reconnect resetuje USB na Linuksie.
  • W Linuksie podczas łączenia się z nowszym serwerem adb zamiast zabijania serwera i uruchamiania starszego serwera adb próbuje w przejrzysty sposób uruchomić nowszą wersję.
  • adb root czeka na ponowne połączenie urządzenia po odłączeniu. Wcześniej funkcja adb root; adb wait-for-device mogła zostać omyłkowo zwrócona, gdy zdarzenie adb wait-for-device uruchomiło się, zanim narzędzie adb zauważyło, że urządzenie się rozłączyło.
 • szybki rozruch
  • Wyłącza komunikat o błędzie, który pojawiał się podczas próby otwarcia paska dotykowego lub klawiatury w trybie szybkiego rozruchu w systemie macOS.

28.0.2 (marzec 2019 r.)

 • adb
  • Rozwiązaliśmy problem z niestabilnym przekierowaniem portów adb shell, który prowadzi do komunikatu o błędzie „Reset połączenia przez połączenie równorzędne”.
  • Naprawia uwierzytelnianie przez ADB_VENDOR_KEYS podczas ponownego łączenia urządzeń.
  • Naprawia uwierzytelnianie – gdy klucz prywatny używany do uwierzytelniania nie jest zgodny z kluczem publicznym – przez obliczenie klucza publicznego na podstawie klucza prywatnego, zamiast założenia, że są one zgodne.
 • szybki rozruch
  • Dodano obsługę partycji dynamicznych.
 • Zaktualizowane wymagania dotyczące systemu Windows
  • Narzędzia platformy działają teraz na podstawie uniwersalnego środowiska wykonawczego C systemu Windows, które jest zwykle instalowane domyślnie przez usługę Windows Update. Jeśli zauważysz błędy dotyczące brakujących plików DLL, konieczne może być ręczne pobranie i zainstalowanie pakietu środowiska wykonawczego.

28.0.1 (wrzesień 2018 r.)

 • adb
  • Dodano obsługę ponownego łączenia połączeń TCP. Po rozłączeniu adb będzie próbował połączyć się ponownie przez maksymalnie 60 sekund, a potem przerwie połączenie.
  • Poprawiono dane wyjściowe konsoli Unicode w systemie Windows. (Dzięki zewnętrznemu współtwórcy Spencer Low!)
  • Napraw problem z podwójnym zamknięciem deskryptora pliku, który może powodować zamykanie połączeń, gdy występuje jednocześnie element adb connect.
  • Rozwiąż problem z atrybutem adb forward --list, gdy jest używany z więcej niż 1 połączonym urządzeniem.
 • szybki rozruch
  • Zwiększ czas oczekiwania polecenia do 30 sekund, aby lepiej obsługiwać niektóre polecenia powolnego programu rozruchowego.

28.0.0 (czerwiec 2018 r.)

 • adb:
  • Dodano obsługę operacji bez sumy kontrolnej na urządzeniach z Androidem P, co zwiększa przepustowość nawet o 40%.
  • Sortuj dane wyjściowe funkcji adb devices według typu połączenia i numeru seryjnego urządzenia.
  • Zwiększ zaległości nasłuchiwania gniazd, aby umożliwić używanie większej liczby jednoczesnych poleceń adb.
  • Popraw dane wyjściowe błędów adb connect.
 • fastboot:
  • Popraw format wyjściowy i dodaj tryb szczegółowych danych wyjściowych (-v).
  • Czyszczenie wyników pomocy.
  • Dodaj product.img i odm.img do listy partycji miganej przez fastboot flashall.
  • Unikaj instalowania nowych urządzeń, gdy używasz zbyt starej wersji szybkiego rozruchu, zezwalając pakietom obrazów fabrycznych na wymaganie obsługi określonych partycji.

27.0.1 (grudzień 2017 r.)

 • adb: naprawia błąd asercji w systemie macOS, który występował podczas podłączania urządzeń przez USB 3.0.
 • Szybki rozruch: w systemie Windows dodaliśmy obsługę czyszczenia pamięci urządzeń z systemem plików F2FS.

27.0.0 (grudzień 2017 r.)

 • Naprawia błąd szybkiego rozruchu w systemie macOS 10.13, naprawiony w wersji 26.0.1, ale ponownie wprowadzony w wersji 26.0.2.

26.0.2 (październik 2017 r.)

 • Dodaj obsługę Szybkiego rozruchu na urządzeniach Pixel 2.

26.0.1 (wrzesień 2017 r.)

 • Rozwiązaliśmy problemy z szybkim rozruchem w systemie macOS 10.13 High Sierra (błąd 64292422).

26.0.0 (czerwiec 2017 r.)

 • Zaktualizowano ostateczną wersję pakietu SDK Androida O (poziom interfejsu API 26).

25.0.5 (24 kwietnia 2017 r.)

 • Usunięto instalowanie dużych aktualizacji przez adb w systemie Windows w postaci „std::bad_alloc” (błąd 37139736).

 • Rozwiązaliśmy problemy z usługą adb w przypadku niektórych zapór sieciowych systemu Windows, w których pojawia się komunikat „Nie można otworzyć gniazda rejestracji transportowej” (błąd 37139725).

 • Zarówno adb --version, jak i fastboot --version zawierają teraz ścieżkę instalacji.

 • Zmieniono plik adb, aby nie rozwiązywał problemu localhost, aby obejść nieprawidłowo skonfigurowaną sieć VPN.

 • Zmieniliśmy zasadę adb, by nie resetować urządzeń USB w systemie Linux. Może to mieć wpływ na inne podłączone urządzenia USB.

25.0.4 (16 marca 2017 r.)

 • Dodano eksperymentalną obsługę libusb do plików adb w systemach Linux i Mac

Aby użyć backendu libusb, przed uruchomieniem nowego serwera adb ustaw zmienną środowiskową ADB_LIBUSB=true. Nowe polecenie adb host-features informuje, czy używasz libusb.

Aby ponownie uruchomić narzędzie adb przy użyciu libusb i sprawdzić, czy zadziałało, użyj polecenia adb kill-server; ADB_LIBUSB=1 adb start-server; adb host-features. Dane wyjściowe powinny zawierać „libusb”.

W tej wersji stara implementacja (nie-libusb) pozostaje domyślną.

 • nie działa już na MacBookach Pro z 2016 r. (błąd 231129)

 • Poprawiono przechwytywanie wiersza poleceń Systrace na Macu

25.0.3 (16 grudnia 2016 r.)

 • Usunęliśmy błąd szybkiego uruchamiania, który powodował, że urządzenia Android Things nie flashowały się.

25.0.2 (12 grudnia 2016 r.)

 • Zaktualizowane do stabilnej wersji Androida N MR1 (API 25)

25.0.1 (22 listopada 2016 r.)

 • Aktualizacja w wersji przedpremierowej dla programistów Androida N MR1 w wersji 2 (API 25).

25.0.0 (19 października 2016 r.)

 • Aktualizacja w wersji przedpremierowej dla programistów Androida N MR1 w wersji 1 (API 25)

24.0.4 (14 października 2016 r.)

 • Zaktualizowano, aby rozwiązać problemy w ADB i Mac OS Sierra

Download Android SDK Platform-Tools

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

以下是 Android 软件开发套件许可协议

1. 简介

1.1 Google 会按照本许可协议的条款向您授予使用 Android 软件开发套件(在本许可协议中称为“SDK”,具体包括 Android 系统文件、一些已打包好的 API 和一些 Google API 插件)的许可。本许可协议是您和 Google 之间就您使用 SDK 而达成的具有法律约束力的合约。 1.2“Android”是指通过 Android 开源项目(项目网址为:https://source.android.com/)提供的用于设备的 Android 软件堆栈(会不时更新)。1.3“兼容实现”是指满足以下条件的任何 Android 设备:(i) 符合 Android 兼容性定义文档(位于 Android 兼容性网站 https://source.android.com/compatibility 上,会不时更新)的要求;(ii) 成功通过 Android 兼容性测试套件 (CTS) 测试。 1.4“Google”是指 Google LLC,一家按照美国特拉华州法律成立并按照美国法律运营的公司,其主要营业地点为 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA。

2. 接受本许可协议

2.1 要使用 SDK,您必须先同意本许可协议。如果您不接受本许可协议,则无法使用 SDK。 2.2 点击接受和/或使用此 SDK,即表示您特此同意本许可协议的条款。 2.3 如果美国或其他国家/地区(包括您居住或使用 SDK 时所在的国家/地区)的法律禁止您作为自然人获取 SDK,则您无法使用 SDK,也无法接受本许可协议。 2.4 如果您代表您的雇主或其他实体同意受本许可协议约束,则您声明并保证您拥有充足的法定权力来让您的雇主或上述实体受本许可协议的约束。如果您不具备必要的授权,则不得代表您的雇主或其他实体接受本许可协议或使用 SDK。

3. Google 授予的 SDK 许可

3.1 Google 依据本许可协议的条款授予您有限的、全球性、免版税、不可转让、非独占性且不可再许可的 SDK 使用许可,其用途仅限针对 Android 的兼容实现来开发应用。 3.2 您不得使用此 SDK 来开发适用于其他平台(包括 Android 的非兼容实现)的应用或开发其他 SDK。您当然可以随意开发用于其他平台(包括 Android 的非兼容实现)的应用,但不能将此 SDK 用于该目的。 3.3 您同意 Google 或第三方拥有此 SDK 的所有法定权利、所有权和利益,包括此 SDK 中存在的所有知识产权。“知识产权”是指专利法、版权法、商业秘密法、商标法以及任何和所有其他所有权法案中现行规定的任何及所有权利。Google 保留未明确授予您的所有权利。 3.4 您不得将 SDK 用于本许可协议未明确允许的任何用途。除非适用的第三方许可有相关要求,您不得对 SDK 或 SDK 的任何部分进行复制(备份用途除外)、修改、改编、再分发、反编译、逆向工程、反汇编或创建其衍生作品。 3.5 对于依据开源软件许可授权的 SDK 组件,其使用、复制和分发仅受该开源软件许可条款的制约,不受本许可协议的约束。 3.6 您同意 Google 所提供的 SDK 可在未事先通知您的情况下出现形式和性质上的改变,并且未来的 SDK 版本可以不兼容在较早的 SDK 版本上开发的应用。您同意,一般情况下,Google 可在不事先通知您的情况下自行决定(永久或暂时)停止向您或更多用户提供 SDK(或 SDK 内的任何功能)。 3.7 本许可协议中的任何内容均未授权您使用 Google 的任何商品名、商标、服务商标、徽标、域名或其他显著品牌特征。 3.8 对于 SDK 中可能附带或包含的任何所有权声明(包括版权和商标通告),您同意不会移除、模糊处理或更改这些声明。

4. 您对 SDK 的使用

4.1 Google 同意,对于您使用 SDK 开发的任何软件应用,Google 不能以本许可协议为由从您(或您的许可方)处获取这些应用的权利、所有权或利益,包括这些应用中存在的任何知识产权。 4.2 您同意,只在 (a) 本许可协议和 (b) 相关司法辖区内的任何适用法律法规或公认的惯例或准则(包括任何与从美国或其他相关国家/地区进口或向其出口数据或软件相关的法律)允许的情况下使用 SDK 以及编写应用。 4.3 您同意,如果您使用 SDK 开发面向一般公众用户的应用,您将会保护这些用户的隐私权和合法权利。如果用户向您提供用户名、密码或其他登录信息或个人信息,您必须确保用户知晓这些信息将供您的应用使用,并且您必须为这些用户提供足以满足法律要求的隐私权声明和保护。如果您的应用存储了用户提供的个人信息或敏感信息,则必须安全存储这类信息。如果用户为您的应用提供了 Google 账号信息,您的应用只能在用户允许时出于用户所许可的有限目的使用该信息访问用户的 Google 账号。 4.4 您同意您不会利用 SDK 从事任何干扰、破坏、损坏或以未经授权方式访问任何第三方(包括但不限于 Google 或任何移动通信运营商)的服务器、网络或其他财产或服务的行为(包括应用的开发或分发)。 4.5 您同意,对于您通过 Android 和/或 Android 版应用创建、传输或显示的任何数据、内容或资源,以及由此造成的任何后果(包括 Google 可能会蒙受的任何损失或损害),您要承担全部责任,且 Google 对您或任何第三方不承担任何责任。 4.6 您同意,对于未按本许可协议、任何适用的第三方合同或服务条款或任何适用法律法规的规定履行义务的任何行为以及由此造成的后果(包括 Google 或任何第三方可能会蒙受的损失或损害),您承担全部责任,且 Google 对您或任何第三方均不承担任何责任。

5. 开发者凭据

5.1 您同意负责维护 Google 向您发放或您自行选择的任何开发者凭据的机密性,并且对使用您的开发者凭据开发的所有应用承担全部责任。

6. 隐私权和信息

6.1 为了不断地对 SDK 进行创新和改进,Google 可能会通过软件收集某些使用情况统计信息,包括但不限于唯一标识符、关联的 IP 地址、软件版本号,以及关于 SDK 中正在使用的工具和/或服务以及使用方式的信息。在收集任何上述信息之前,SDK 都会通知您并征求您的同意。未经您同意,Google 不会擅自收集此类信息。6.2 Google 会对收集的数据进行汇总分析,从而改进 SDK,并会按照 Google 隐私权政策(网址为 https://policies.google.com/privacy)维护这些数据。 6.3 为了改进 SDK,我们可能会与 Google 合作伙伴分享经过匿名化和汇总处理的数据集。

7. 第三方应用

7.1 如果您使用 SDK 运行由第三方开发的应用,或者运行会访问由第三方提供的数据、内容或资源的应用,则您须同意 Google 对于此类应用、数据、内容或资源概不负责。您了解,对于您可通过此类第三方应用访问的所有数据、内容或资源,均由最初提供这些内容的人员承担全部责任;对于您因使用或访问任何此类第三方应用、数据、内容或资源而可能蒙受的任何损失或损坏,Google 概不负责。 7.2 您应了解,通过此类第三方应用向您提供的数据、内容和资源可能会受到提供者(或代表他们的其他个人或公司)所拥有的知识产权的保护。除非相关所有者明确给予许可,否则您不得修改、出租、租赁、借出、出售、分发这些数据、内容或资源(全部或部分),也不得以其为基础创建衍生作品。 7.3 您承认,您对此类第三方应用、数据、内容或资源的使用行为可能会受到您与相关第三方之间达成的独立条款的制约。在这种情况下,本许可协议不会影响您与这些第三方之间的法律关系。

8. 使用 Android API

8.1 Google 数据 API 8.1.1 如果您使用任何 API 从 Google 检索数据,即表示您承认这些数据可能会受到 Google 或这些数据的提供方(或者代表他们的其他人员或公司)拥有的知识产权的保护。使用任何此类 API 时,您可能会受到附加服务条款的制约。除非相关服务条款允许,否则您不得修改、出租、租赁、借出、出售、分发这些数据(全部或部分),也不得以其为基础创建衍生作品。 8.1.2 如果您使用任何 API 从 Google 检索用户数据,即表示您承认并同意,您只有在征得用户明确同意时才会检索数据,并且只能在用户允许时出于用户许可的有限目的检索数据。如果您使用 Android Recognition Service API(请参阅以下网址对应的文档:https://developer.android.com/reference/android/speech/RecognitionService,其内容会不时更新),即表示您承认使用此 API 时需遵循针对以 Google 作为数据处理方的产品的数据处理附录(附录网址为 https://privacy.google.com/businesses/gdprprocessorterms/,其内容会不时更新)。点击接受,即表示您特此同意遵循与数据处理方为 Google 的产品相关的数据处理附录的相关条款。

9. 终止本许可协议

9.1 本许可协议将持续有效,直至您或 Google 按以下规定终止本协议。 9.2 如果您想终止本许可协议,可通过停止使用 SDK 以及任何相关开发者凭据予以终止。 9.3 如果出现以下任意情况,Google 可随时终止本许可协议: (A) 您违反了本许可协议的规定;或 (B) 根据法律 Google 必须终止本协议;或 (C) 与 Google 合作向您提供 SDK 的特定部分(例如 API)的合作伙伴终止了与 Google 的合作关系,或者不再向您提供 SDK 的特定部分;或 (D) Google 决定不再向您所居住的国家/地区,或您使用相关服务时所在的国家/地区提供 SDK 或 SDK 的特定部分,或者 Google 单方面判定向您提供 SDK 或特定的 SDK 服务不再具有商业可行性。 9.4 当本许可协议终止时,您与 Google 受益于、受制于(或在本许可协议有效期内随时间累积)或明示将无限期延续的所有法定权利、义务和责任将不受此终止的影响,并且第 14.7 段的规定将继续无限期地适用于上述权利、义务和责任。

10. 免责声明

10.1 您明确了解并同意自行承担使用 SDK 的风险,并且 SDK 是“按原样”和“现状”提供,不由 Google 提供任何类型的保证。 10.2 您对 SDK 的使用以及通过 SDK 下载或以其他方式获得的任何材料的使用均由您自行斟酌并承担相关风险,对于由此给您的设备或计算机系统造成的任何数据损坏,您必须自行承担10.3 Google 另外明确声明,对于任何形式(无论是明示或暗示)的保证和条件,包括但不限于关于适销性、

11. 责任限制

11.1 因任何原因导致 Google、其子公司和关联公司及其许可方因任何原因,

12. 赔偿

12.1 您同意在法律允许的最大范围内,为 Google、其关联公司及其各自的董事、高级职员、员工和代理人出于任何和所有索赔、诉讼、诉讼或程序,以及任何和所有损失、法律责任、损害、

13. 许可协议的变更

13.1 Google 在发布新版 SDK 时可能会对本许可协议进行一些变更。做出这些更改后,Google 将在提供 SDK 的网站上公布新版本的许可协议。 14.1 本许可协议构成您和 Google 之间的完整法律协议,且您对 SDK 的使用(不包括 Google 根据单独书面协议为您提供的任何服务)将受本协议的约束。同时,本协议将完全取代您和 Google 之前就 SDK 达成的任何协议。 14.2 您同意,即使 Google 未行使或强制执行本许可协议中所述的(或 Google 根据任何适用法律所享有的)任何法定权利或补救措施,也不应视为 Google 正式自动放弃这些权利,Google 仍然可以行使这些权利或采取相应补救措施。 14.3 如果对此类事项有司法管辖权的任何法院判定本许可协议的任何规定无效,我们会将相应规定从本许可协议中移除,本协议其余部分不受影响。本许可协议的其余条款将继续有效并可强制执行。 14.4 您承认并同意,Google 的每一个子公司都应为本许可协议的第三方受益人,此类其他公司应有权直接执行本许可协议,并根据本许可协议的规定主张相关权益(或有利于他们的权利)。除此之外,其他任何个人或公司均不得成为本许可协议的第三方受益人。 14.5 出口限制。SDK 会受到美国出口法律和法规的限制。您必须遵守所有适用于 SDK 的国内以及国际出口法律和法规。这些法律包括对目的地、最终用户和最终用途的限制。 14.6 未经另一方的事先书面许可,您或 Google 不得转让或转移本许可协议中授予的权利。未经另一方事先书面批准,您或 Google 均不得将其在本许可协议下的责任或义务委托给他人。 14.7 本许可协议以及您与 Google 依据本许可协议而建立的关系应受美国加利福尼亚州法律(该州的法律冲突条款除外)的约束。您和 Google 同意服从加利福尼亚州圣克拉拉县法院的专有司法辖权,以此来解决因本许可协议产生的任何法律事务。尽管有上述规定,您同意仍允许 Google 在任何管辖区申请禁令救济(或同等类型的紧急法律救济)。 2021 年 7 月 27 日
Download Android SDK Platform-Tools for Windows

platform-tools-latest-windows.zip

Download Android SDK Platform-Tools

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

以下是 Android 软件开发套件许可协议

1. 简介

1.1 Google 会按照本许可协议的条款向您授予使用 Android 软件开发套件(在本许可协议中称为“SDK”,具体包括 Android 系统文件、一些已打包好的 API 和一些 Google API 插件)的许可。本许可协议是您和 Google 之间就您使用 SDK 而达成的具有法律约束力的合约。 1.2“Android”是指通过 Android 开源项目(项目网址为:https://source.android.com/)提供的用于设备的 Android 软件堆栈(会不时更新)。1.3“兼容实现”是指满足以下条件的任何 Android 设备:(i) 符合 Android 兼容性定义文档(位于 Android 兼容性网站 https://source.android.com/compatibility 上,会不时更新)的要求;(ii) 成功通过 Android 兼容性测试套件 (CTS) 测试。 1.4“Google”是指 Google LLC,一家按照美国特拉华州法律成立并按照美国法律运营的公司,其主要营业地点为 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA。

2. 接受本许可协议

2.1 要使用 SDK,您必须先同意本许可协议。如果您不接受本许可协议,则无法使用 SDK。 2.2 点击接受和/或使用此 SDK,即表示您特此同意本许可协议的条款。 2.3 如果美国或其他国家/地区(包括您居住或使用 SDK 时所在的国家/地区)的法律禁止您作为自然人获取 SDK,则您无法使用 SDK,也无法接受本许可协议。 2.4 如果您代表您的雇主或其他实体同意受本许可协议约束,则您声明并保证您拥有充足的法定权力来让您的雇主或上述实体受本许可协议的约束。如果您不具备必要的授权,则不得代表您的雇主或其他实体接受本许可协议或使用 SDK。

3. Google 授予的 SDK 许可

3.1 Google 依据本许可协议的条款授予您有限的、全球性、免版税、不可转让、非独占性且不可再许可的 SDK 使用许可,其用途仅限针对 Android 的兼容实现来开发应用。 3.2 您不得使用此 SDK 来开发适用于其他平台(包括 Android 的非兼容实现)的应用或开发其他 SDK。您当然可以随意开发用于其他平台(包括 Android 的非兼容实现)的应用,但不能将此 SDK 用于该目的。 3.3 您同意 Google 或第三方拥有此 SDK 的所有法定权利、所有权和利益,包括此 SDK 中存在的所有知识产权。“知识产权”是指专利法、版权法、商业秘密法、商标法以及任何和所有其他所有权法案中现行规定的任何及所有权利。Google 保留未明确授予您的所有权利。 3.4 您不得将 SDK 用于本许可协议未明确允许的任何用途。除非适用的第三方许可有相关要求,您不得对 SDK 或 SDK 的任何部分进行复制(备份用途除外)、修改、改编、再分发、反编译、逆向工程、反汇编或创建其衍生作品。 3.5 对于依据开源软件许可授权的 SDK 组件,其使用、复制和分发仅受该开源软件许可条款的制约,不受本许可协议的约束。 3.6 您同意 Google 所提供的 SDK 可在未事先通知您的情况下出现形式和性质上的改变,并且未来的 SDK 版本可以不兼容在较早的 SDK 版本上开发的应用。您同意,一般情况下,Google 可在不事先通知您的情况下自行决定(永久或暂时)停止向您或更多用户提供 SDK(或 SDK 内的任何功能)。 3.7 本许可协议中的任何内容均未授权您使用 Google 的任何商品名、商标、服务商标、徽标、域名或其他显著品牌特征。 3.8 对于 SDK 中可能附带或包含的任何所有权声明(包括版权和商标通告),您同意不会移除、模糊处理或更改这些声明。

4. 您对 SDK 的使用

4.1 Google 同意,对于您使用 SDK 开发的任何软件应用,Google 不能以本许可协议为由从您(或您的许可方)处获取这些应用的权利、所有权或利益,包括这些应用中存在的任何知识产权。 4.2 您同意,只在 (a) 本许可协议和 (b) 相关司法辖区内的任何适用法律法规或公认的惯例或准则(包括任何与从美国或其他相关国家/地区进口或向其出口数据或软件相关的法律)允许的情况下使用 SDK 以及编写应用。 4.3 您同意,如果您使用 SDK 开发面向一般公众用户的应用,您将会保护这些用户的隐私权和合法权利。如果用户向您提供用户名、密码或其他登录信息或个人信息,您必须确保用户知晓这些信息将供您的应用使用,并且您必须为这些用户提供足以满足法律要求的隐私权声明和保护。如果您的应用存储了用户提供的个人信息或敏感信息,则必须安全存储这类信息。如果用户为您的应用提供了 Google 账号信息,您的应用只能在用户允许时出于用户所许可的有限目的使用该信息访问用户的 Google 账号。 4.4 您同意您不会利用 SDK 从事任何干扰、破坏、损坏或以未经授权方式访问任何第三方(包括但不限于 Google 或任何移动通信运营商)的服务器、网络或其他财产或服务的行为(包括应用的开发或分发)。 4.5 您同意,对于您通过 Android 和/或 Android 版应用创建、传输或显示的任何数据、内容或资源,以及由此造成的任何后果(包括 Google 可能会蒙受的任何损失或损害),您要承担全部责任,且 Google 对您或任何第三方不承担任何责任。 4.6 您同意,对于未按本许可协议、任何适用的第三方合同或服务条款或任何适用法律法规的规定履行义务的任何行为以及由此造成的后果(包括 Google 或任何第三方可能会蒙受的损失或损害),您承担全部责任,且 Google 对您或任何第三方均不承担任何责任。

5. 开发者凭据

5.1 您同意负责维护 Google 向您发放或您自行选择的任何开发者凭据的机密性,并且对使用您的开发者凭据开发的所有应用承担全部责任。

6. 隐私权和信息

6.1 为了不断地对 SDK 进行创新和改进,Google 可能会通过软件收集某些使用情况统计信息,包括但不限于唯一标识符、关联的 IP 地址、软件版本号,以及关于 SDK 中正在使用的工具和/或服务以及使用方式的信息。在收集任何上述信息之前,SDK 都会通知您并征求您的同意。未经您同意,Google 不会擅自收集此类信息。6.2 Google 会对收集的数据进行汇总分析,从而改进 SDK,并会按照 Google 隐私权政策(网址为 https://policies.google.com/privacy)维护这些数据。 6.3 为了改进 SDK,我们可能会与 Google 合作伙伴分享经过匿名化和汇总处理的数据集。

7. 第三方应用

7.1 如果您使用 SDK 运行由第三方开发的应用,或者运行会访问由第三方提供的数据、内容或资源的应用,则您须同意 Google 对于此类应用、数据、内容或资源概不负责。您了解,对于您可通过此类第三方应用访问的所有数据、内容或资源,均由最初提供这些内容的人员承担全部责任;对于您因使用或访问任何此类第三方应用、数据、内容或资源而可能蒙受的任何损失或损坏,Google 概不负责。 7.2 您应了解,通过此类第三方应用向您提供的数据、内容和资源可能会受到提供者(或代表他们的其他个人或公司)所拥有的知识产权的保护。除非相关所有者明确给予许可,否则您不得修改、出租、租赁、借出、出售、分发这些数据、内容或资源(全部或部分),也不得以其为基础创建衍生作品。 7.3 您承认,您对此类第三方应用、数据、内容或资源的使用行为可能会受到您与相关第三方之间达成的独立条款的制约。在这种情况下,本许可协议不会影响您与这些第三方之间的法律关系。

8. 使用 Android API

8.1 Google 数据 API 8.1.1 如果您使用任何 API 从 Google 检索数据,即表示您承认这些数据可能会受到 Google 或这些数据的提供方(或者代表他们的其他人员或公司)拥有的知识产权的保护。使用任何此类 API 时,您可能会受到附加服务条款的制约。除非相关服务条款允许,否则您不得修改、出租、租赁、借出、出售、分发这些数据(全部或部分),也不得以其为基础创建衍生作品。 8.1.2 如果您使用任何 API 从 Google 检索用户数据,即表示您承认并同意,您只有在征得用户明确同意时才会检索数据,并且只能在用户允许时出于用户许可的有限目的检索数据。如果您使用 Android Recognition Service API(请参阅以下网址对应的文档:https://developer.android.com/reference/android/speech/RecognitionService,其内容会不时更新),即表示您承认使用此 API 时需遵循针对以 Google 作为数据处理方的产品的数据处理附录(附录网址为 https://privacy.google.com/businesses/gdprprocessorterms/,其内容会不时更新)。点击接受,即表示您特此同意遵循与数据处理方为 Google 的产品相关的数据处理附录的相关条款。

9. 终止本许可协议

9.1 本许可协议将持续有效,直至您或 Google 按以下规定终止本协议。 9.2 如果您想终止本许可协议,可通过停止使用 SDK 以及任何相关开发者凭据予以终止。 9.3 如果出现以下任意情况,Google 可随时终止本许可协议: (A) 您违反了本许可协议的规定;或 (B) 根据法律 Google 必须终止本协议;或 (C) 与 Google 合作向您提供 SDK 的特定部分(例如 API)的合作伙伴终止了与 Google 的合作关系,或者不再向您提供 SDK 的特定部分;或 (D) Google 决定不再向您所居住的国家/地区,或您使用相关服务时所在的国家/地区提供 SDK 或 SDK 的特定部分,或者 Google 单方面判定向您提供 SDK 或特定的 SDK 服务不再具有商业可行性。 9.4 当本许可协议终止时,您与 Google 受益于、受制于(或在本许可协议有效期内随时间累积)或明示将无限期延续的所有法定权利、义务和责任将不受此终止的影响,并且第 14.7 段的规定将继续无限期地适用于上述权利、义务和责任。

10. 免责声明

10.1 您明确了解并同意自行承担使用 SDK 的风险,并且 SDK 是“按原样”和“现状”提供,不由 Google 提供任何类型的保证。 10.2 您对 SDK 的使用以及通过 SDK 下载或以其他方式获得的任何材料的使用均由您自行斟酌并承担相关风险,对于由此给您的设备或计算机系统造成的任何数据损坏,您必须自行承担10.3 Google 另外明确声明,对于任何形式(无论是明示或暗示)的保证和条件,包括但不限于关于适销性、

11. 责任限制

11.1 因任何原因导致 Google、其子公司和关联公司及其许可方因任何原因,

12. 赔偿

12.1 您同意在法律允许的最大范围内,为 Google、其关联公司及其各自的董事、高级职员、员工和代理人出于任何和所有索赔、诉讼、诉讼或程序,以及任何和所有损失、法律责任、损害、

13. 许可协议的变更

13.1 Google 在发布新版 SDK 时可能会对本许可协议进行一些变更。做出这些更改后,Google 将在提供 SDK 的网站上公布新版本的许可协议。 14.1 本许可协议构成您和 Google 之间的完整法律协议,且您对 SDK 的使用(不包括 Google 根据单独书面协议为您提供的任何服务)将受本协议的约束。同时,本协议将完全取代您和 Google 之前就 SDK 达成的任何协议。 14.2 您同意,即使 Google 未行使或强制执行本许可协议中所述的(或 Google 根据任何适用法律所享有的)任何法定权利或补救措施,也不应视为 Google 正式自动放弃这些权利,Google 仍然可以行使这些权利或采取相应补救措施。 14.3 如果对此类事项有司法管辖权的任何法院判定本许可协议的任何规定无效,我们会将相应规定从本许可协议中移除,本协议其余部分不受影响。本许可协议的其余条款将继续有效并可强制执行。 14.4 您承认并同意,Google 的每一个子公司都应为本许可协议的第三方受益人,此类其他公司应有权直接执行本许可协议,并根据本许可协议的规定主张相关权益(或有利于他们的权利)。除此之外,其他任何个人或公司均不得成为本许可协议的第三方受益人。 14.5 出口限制。SDK 会受到美国出口法律和法规的限制。您必须遵守所有适用于 SDK 的国内以及国际出口法律和法规。这些法律包括对目的地、最终用户和最终用途的限制。 14.6 未经另一方的事先书面许可,您或 Google 不得转让或转移本许可协议中授予的权利。未经另一方事先书面批准,您或 Google 均不得将其在本许可协议下的责任或义务委托给他人。 14.7 本许可协议以及您与 Google 依据本许可协议而建立的关系应受美国加利福尼亚州法律(该州的法律冲突条款除外)的约束。您和 Google 同意服从加利福尼亚州圣克拉拉县法院的专有司法辖权,以此来解决因本许可协议产生的任何法律事务。尽管有上述规定,您同意仍允许 Google 在任何管辖区申请禁令救济(或同等类型的紧急法律救济)。 2021 年 7 月 27 日
Download Android SDK Platform-Tools for Mac

platform-tools-latest-darwin.zip

Download Android SDK Platform-Tools

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

以下是 Android 软件开发套件许可协议

1. 简介

1.1 Google 会按照本许可协议的条款向您授予使用 Android 软件开发套件(在本许可协议中称为“SDK”,具体包括 Android 系统文件、一些已打包好的 API 和一些 Google API 插件)的许可。本许可协议是您和 Google 之间就您使用 SDK 而达成的具有法律约束力的合约。 1.2“Android”是指通过 Android 开源项目(项目网址为:https://source.android.com/)提供的用于设备的 Android 软件堆栈(会不时更新)。1.3“兼容实现”是指满足以下条件的任何 Android 设备:(i) 符合 Android 兼容性定义文档(位于 Android 兼容性网站 https://source.android.com/compatibility 上,会不时更新)的要求;(ii) 成功通过 Android 兼容性测试套件 (CTS) 测试。 1.4“Google”是指 Google LLC,一家按照美国特拉华州法律成立并按照美国法律运营的公司,其主要营业地点为 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA。

2. 接受本许可协议

2.1 要使用 SDK,您必须先同意本许可协议。如果您不接受本许可协议,则无法使用 SDK。 2.2 点击接受和/或使用此 SDK,即表示您特此同意本许可协议的条款。 2.3 如果美国或其他国家/地区(包括您居住或使用 SDK 时所在的国家/地区)的法律禁止您作为自然人获取 SDK,则您无法使用 SDK,也无法接受本许可协议。 2.4 如果您代表您的雇主或其他实体同意受本许可协议约束,则您声明并保证您拥有充足的法定权力来让您的雇主或上述实体受本许可协议的约束。如果您不具备必要的授权,则不得代表您的雇主或其他实体接受本许可协议或使用 SDK。

3. Google 授予的 SDK 许可

3.1 Google 依据本许可协议的条款授予您有限的、全球性、免版税、不可转让、非独占性且不可再许可的 SDK 使用许可,其用途仅限针对 Android 的兼容实现来开发应用。 3.2 您不得使用此 SDK 来开发适用于其他平台(包括 Android 的非兼容实现)的应用或开发其他 SDK。您当然可以随意开发用于其他平台(包括 Android 的非兼容实现)的应用,但不能将此 SDK 用于该目的。 3.3 您同意 Google 或第三方拥有此 SDK 的所有法定权利、所有权和利益,包括此 SDK 中存在的所有知识产权。“知识产权”是指专利法、版权法、商业秘密法、商标法以及任何和所有其他所有权法案中现行规定的任何及所有权利。Google 保留未明确授予您的所有权利。 3.4 您不得将 SDK 用于本许可协议未明确允许的任何用途。除非适用的第三方许可有相关要求,您不得对 SDK 或 SDK 的任何部分进行复制(备份用途除外)、修改、改编、再分发、反编译、逆向工程、反汇编或创建其衍生作品。 3.5 对于依据开源软件许可授权的 SDK 组件,其使用、复制和分发仅受该开源软件许可条款的制约,不受本许可协议的约束。 3.6 您同意 Google 所提供的 SDK 可在未事先通知您的情况下出现形式和性质上的改变,并且未来的 SDK 版本可以不兼容在较早的 SDK 版本上开发的应用。您同意,一般情况下,Google 可在不事先通知您的情况下自行决定(永久或暂时)停止向您或更多用户提供 SDK(或 SDK 内的任何功能)。 3.7 本许可协议中的任何内容均未授权您使用 Google 的任何商品名、商标、服务商标、徽标、域名或其他显著品牌特征。 3.8 对于 SDK 中可能附带或包含的任何所有权声明(包括版权和商标通告),您同意不会移除、模糊处理或更改这些声明。

4. 您对 SDK 的使用

4.1 Google 同意,对于您使用 SDK 开发的任何软件应用,Google 不能以本许可协议为由从您(或您的许可方)处获取这些应用的权利、所有权或利益,包括这些应用中存在的任何知识产权。 4.2 您同意,只在 (a) 本许可协议和 (b) 相关司法辖区内的任何适用法律法规或公认的惯例或准则(包括任何与从美国或其他相关国家/地区进口或向其出口数据或软件相关的法律)允许的情况下使用 SDK 以及编写应用。 4.3 您同意,如果您使用 SDK 开发面向一般公众用户的应用,您将会保护这些用户的隐私权和合法权利。如果用户向您提供用户名、密码或其他登录信息或个人信息,您必须确保用户知晓这些信息将供您的应用使用,并且您必须为这些用户提供足以满足法律要求的隐私权声明和保护。如果您的应用存储了用户提供的个人信息或敏感信息,则必须安全存储这类信息。如果用户为您的应用提供了 Google 账号信息,您的应用只能在用户允许时出于用户所许可的有限目的使用该信息访问用户的 Google 账号。 4.4 您同意您不会利用 SDK 从事任何干扰、破坏、损坏或以未经授权方式访问任何第三方(包括但不限于 Google 或任何移动通信运营商)的服务器、网络或其他财产或服务的行为(包括应用的开发或分发)。 4.5 您同意,对于您通过 Android 和/或 Android 版应用创建、传输或显示的任何数据、内容或资源,以及由此造成的任何后果(包括 Google 可能会蒙受的任何损失或损害),您要承担全部责任,且 Google 对您或任何第三方不承担任何责任。 4.6 您同意,对于未按本许可协议、任何适用的第三方合同或服务条款或任何适用法律法规的规定履行义务的任何行为以及由此造成的后果(包括 Google 或任何第三方可能会蒙受的损失或损害),您承担全部责任,且 Google 对您或任何第三方均不承担任何责任。

5. 开发者凭据

5.1 您同意负责维护 Google 向您发放或您自行选择的任何开发者凭据的机密性,并且对使用您的开发者凭据开发的所有应用承担全部责任。

6. 隐私权和信息

6.1 为了不断地对 SDK 进行创新和改进,Google 可能会通过软件收集某些使用情况统计信息,包括但不限于唯一标识符、关联的 IP 地址、软件版本号,以及关于 SDK 中正在使用的工具和/或服务以及使用方式的信息。在收集任何上述信息之前,SDK 都会通知您并征求您的同意。未经您同意,Google 不会擅自收集此类信息。6.2 Google 会对收集的数据进行汇总分析,从而改进 SDK,并会按照 Google 隐私权政策(网址为 https://policies.google.com/privacy)维护这些数据。 6.3 为了改进 SDK,我们可能会与 Google 合作伙伴分享经过匿名化和汇总处理的数据集。

7. 第三方应用

7.1 如果您使用 SDK 运行由第三方开发的应用,或者运行会访问由第三方提供的数据、内容或资源的应用,则您须同意 Google 对于此类应用、数据、内容或资源概不负责。您了解,对于您可通过此类第三方应用访问的所有数据、内容或资源,均由最初提供这些内容的人员承担全部责任;对于您因使用或访问任何此类第三方应用、数据、内容或资源而可能蒙受的任何损失或损坏,Google 概不负责。 7.2 您应了解,通过此类第三方应用向您提供的数据、内容和资源可能会受到提供者(或代表他们的其他个人或公司)所拥有的知识产权的保护。除非相关所有者明确给予许可,否则您不得修改、出租、租赁、借出、出售、分发这些数据、内容或资源(全部或部分),也不得以其为基础创建衍生作品。 7.3 您承认,您对此类第三方应用、数据、内容或资源的使用行为可能会受到您与相关第三方之间达成的独立条款的制约。在这种情况下,本许可协议不会影响您与这些第三方之间的法律关系。

8. 使用 Android API

8.1 Google 数据 API 8.1.1 如果您使用任何 API 从 Google 检索数据,即表示您承认这些数据可能会受到 Google 或这些数据的提供方(或者代表他们的其他人员或公司)拥有的知识产权的保护。使用任何此类 API 时,您可能会受到附加服务条款的制约。除非相关服务条款允许,否则您不得修改、出租、租赁、借出、出售、分发这些数据(全部或部分),也不得以其为基础创建衍生作品。 8.1.2 如果您使用任何 API 从 Google 检索用户数据,即表示您承认并同意,您只有在征得用户明确同意时才会检索数据,并且只能在用户允许时出于用户许可的有限目的检索数据。如果您使用 Android Recognition Service API(请参阅以下网址对应的文档:https://developer.android.com/reference/android/speech/RecognitionService,其内容会不时更新),即表示您承认使用此 API 时需遵循针对以 Google 作为数据处理方的产品的数据处理附录(附录网址为 https://privacy.google.com/businesses/gdprprocessorterms/,其内容会不时更新)。点击接受,即表示您特此同意遵循与数据处理方为 Google 的产品相关的数据处理附录的相关条款。

9. 终止本许可协议

9.1 本许可协议将持续有效,直至您或 Google 按以下规定终止本协议。 9.2 如果您想终止本许可协议,可通过停止使用 SDK 以及任何相关开发者凭据予以终止。 9.3 如果出现以下任意情况,Google 可随时终止本许可协议: (A) 您违反了本许可协议的规定;或 (B) 根据法律 Google 必须终止本协议;或 (C) 与 Google 合作向您提供 SDK 的特定部分(例如 API)的合作伙伴终止了与 Google 的合作关系,或者不再向您提供 SDK 的特定部分;或 (D) Google 决定不再向您所居住的国家/地区,或您使用相关服务时所在的国家/地区提供 SDK 或 SDK 的特定部分,或者 Google 单方面判定向您提供 SDK 或特定的 SDK 服务不再具有商业可行性。 9.4 当本许可协议终止时,您与 Google 受益于、受制于(或在本许可协议有效期内随时间累积)或明示将无限期延续的所有法定权利、义务和责任将不受此终止的影响,并且第 14.7 段的规定将继续无限期地适用于上述权利、义务和责任。

10. 免责声明

10.1 您明确了解并同意自行承担使用 SDK 的风险,并且 SDK 是“按原样”和“现状”提供,不由 Google 提供任何类型的保证。 10.2 您对 SDK 的使用以及通过 SDK 下载或以其他方式获得的任何材料的使用均由您自行斟酌并承担相关风险,对于由此给您的设备或计算机系统造成的任何数据损坏,您必须自行承担10.3 Google 另外明确声明,对于任何形式(无论是明示或暗示)的保证和条件,包括但不限于关于适销性、

11. 责任限制

11.1 因任何原因导致 Google、其子公司和关联公司及其许可方因任何原因,

12. 赔偿

12.1 您同意在法律允许的最大范围内,为 Google、其关联公司及其各自的董事、高级职员、员工和代理人出于任何和所有索赔、诉讼、诉讼或程序,以及任何和所有损失、法律责任、损害、

13. 许可协议的变更

13.1 Google 在发布新版 SDK 时可能会对本许可协议进行一些变更。做出这些更改后,Google 将在提供 SDK 的网站上公布新版本的许可协议。 14.1 本许可协议构成您和 Google 之间的完整法律协议,且您对 SDK 的使用(不包括 Google 根据单独书面协议为您提供的任何服务)将受本协议的约束。同时,本协议将完全取代您和 Google 之前就 SDK 达成的任何协议。 14.2 您同意,即使 Google 未行使或强制执行本许可协议中所述的(或 Google 根据任何适用法律所享有的)任何法定权利或补救措施,也不应视为 Google 正式自动放弃这些权利,Google 仍然可以行使这些权利或采取相应补救措施。 14.3 如果对此类事项有司法管辖权的任何法院判定本许可协议的任何规定无效,我们会将相应规定从本许可协议中移除,本协议其余部分不受影响。本许可协议的其余条款将继续有效并可强制执行。 14.4 您承认并同意,Google 的每一个子公司都应为本许可协议的第三方受益人,此类其他公司应有权直接执行本许可协议,并根据本许可协议的规定主张相关权益(或有利于他们的权利)。除此之外,其他任何个人或公司均不得成为本许可协议的第三方受益人。 14.5 出口限制。SDK 会受到美国出口法律和法规的限制。您必须遵守所有适用于 SDK 的国内以及国际出口法律和法规。这些法律包括对目的地、最终用户和最终用途的限制。 14.6 未经另一方的事先书面许可,您或 Google 不得转让或转移本许可协议中授予的权利。未经另一方事先书面批准,您或 Google 均不得将其在本许可协议下的责任或义务委托给他人。 14.7 本许可协议以及您与 Google 依据本许可协议而建立的关系应受美国加利福尼亚州法律(该州的法律冲突条款除外)的约束。您和 Google 同意服从加利福尼亚州圣克拉拉县法院的专有司法辖权,以此来解决因本许可协议产生的任何法律事务。尽管有上述规定,您同意仍允许 Google 在任何管辖区申请禁令救济(或同等类型的紧急法律救济)。 2021 年 7 月 27 日
Download Android SDK Platform-Tools for Linux

platform-tools-latest-linux.zip