Kết xuất

Một khía cạnh quan trọng trong ứng dụng ảnh hưởng đến cảm quan của người dùng về chất lượng là độ mượt mà khi ứng dụng kết xuất hình ảnh và văn bản lên màn hình. Điều quan trọng là cần tránh tình trạng giật và phản hồi chậm khi ứng dụng của bạn đang vẽ lên màn hình.

Phần này cho bạn biết một số cách giúp tối ưu hoá hiệu suất kết xuất của ứng dụng như: hạn chế vẽ nhiều lần, tối ưu hoá hệ phân cấp khung hiển thị và tận dụng công cụ phân tích trực quan kết xuất GPU. Xem phần hiệu suất Jetpack Compose để tìm hiểu về kết xuất trong Jetpack Compose.

Hành động kết xuất

Hạn chế vẽ nhiều lần
Giảm thiểu số lần ứng dụng của bạn vẽ lại cùng một pixel trong một khung hình.
Hiệu suất và hệ phân cấp khung hiển thị
Hãy đảm bảo bạn đang thực thi hiệu quả việc triển khai bố cục và đo lường để tránh thực hiện việc đó hai lần.
Phân tích bằng công cụ phân tích trực quan kết xuất GPU
Tận dụng công cụ trên thiết bị này để xác định những khó khăn có thể làm chậm quá trình kết xuất của ứng dụng.