Kody promocyjne

Promocje lub kody promocyjne umożliwiają oferowanie jednorazowych lub próbnych produktów w ramach subskrypcji bezpłatnie ograniczonej liczbie użytkowników. Użytkownik wpisuje kod promocyjny w aplikacji lub aplikacji Sklep Google Play i otrzymuje bezpłatny produkt lub subskrypcję próbną.

W Konsoli Play możesz tworzyć te typy kodów promocyjnych:

 • Kody jednorazowe: są to generowane automatycznie, unikalne kody, które użytkownicy mogą wykorzystać tylko raz. Użytkownicy mogą je wykorzystać bezpośrednio ze Sklepu Play lub w aplikacji.
 • Kody niestandardowe: możesz określić kody niestandardowe, które można wykorzystać wielokrotnie, do wstępnie zdefiniowanego limitu. Kody niestandardowe są dostępne tylko w przypadku subskrypcji i mogą je wykorzystać wyłącznie użytkownicy, którzy wcześniej nie subskrybowali tej aplikacji.

Kodów promocyjnych możesz używać na wiele sposobów, aby bardziej kreatywnie angażować użytkowników. Oto niektóre z nich:

 • Podczas wydarzeń możesz rozdawać karty z kodami promocyjnymi, a użytkownicy wpiszą kody promocyjne, aby odblokowywać specjalne przedmioty w grze.
 • Możesz rozdać kody pracownikom, aby mogli udostępnić je znajomym i rodzinie.
 • Możesz wysłać kod promocyjny osobom, które kupią Twoją aplikację w określonym czasie.

Jeśli chodzi o subskrypcje, pamiętaj o tych uwagach:

 • Kody promocyjne umożliwiają oferowanie bezpłatnych okresów próbnych subskrypcji, a nie bezpłatnych.
 • Promocje nie przedłużają innych bezpłatnych okresów próbnych. Jeśli subskrypcja rozpoczyna się od bezpłatnego okresu próbnego bez konieczności podawania kodu promocyjnego, promocja zastąpi pierwotną długość bezpłatnego okresu próbnego.
 • Użytkownicy, którzy w innym przypadku nie kwalifikują się do bezpłatnego okresu próbnego – np. użytkownicy, którzy kupili subskrypcję w przeszłości, ale już jej nie subskrybują – nadal mogą skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego w ramach promocji.
 • Możesz utworzyć tylko 1 kod promocyjny na produkt objęty subskrypcją. Oznacza to, że możesz utworzyć kod promocyjny tylko na 1 abonament podstawowy lub ofertę.

Użytkownicy mogą wykorzystywać kody promocyjne w Sklepie Google Play do daty zakończenia promocji określonej w Konsoli Play. Promocje mogą trwać maksymalnie rok.

Przed wdrożeniem promocji weź pod uwagę te kwestie:

 • W przypadku produktów jednorazowych możesz utworzyć maksymalnie 500 kodów promocyjnych na kwartał na wszystkie produkty zarządzane w aplikacji. Możesz używać różnych kombinacji kodów promocyjnych obejmujących jeden lub więcej produktów jednorazowych. Oto przykłady:
  • 500 kodów promocyjnych na jeden produkt jednorazowy.
  • 100 kodów promocyjnych, każdy na 5 różnych produktów jednorazowych.
 • W przypadku promocji subskrypcji możesz utworzyć do 10 000 jednorazowych kodów wykorzystania na kwartał na produkt objęty subskrypcją. Limit ten nie wlicza się do limitu kodów promocyjnych na produkty jednorazowe.
 • Gdy tworzysz promocję subskrypcji z kodami niestandardowymi, możesz wybrać limit wykorzystania od 2000 do 99 999.

Tworzenie promocji i zarządzanie nimi

Aby dowiedzieć się, jak konfigurować promocje i nimi zarządzać, przeczytaj artykuł Tworzenie promocji.

Proces wykorzystania przez użytkownika

Po otrzymaniu kodu promocyjnego użytkownik może go wykorzystać w jeden z tych sposobów:

 • W Twojej aplikacji: użytkownik może rozpocząć zakup, klikając strzałkę w dół obok formy płatności na ekranie zakupu w Google Play, a następnie klikając link Wykorzystaj, aby wpisać kod.
 • W Sklepie Play: użytkownik może ręcznie wpisać kod w Sklepie Google Play, klikając menu nawigacyjne po lewej stronie Sklepu Play i wybierając Wykorzystaj kod.
  • Użytkownik może też pominąć ręczne wpisywanie kodu, klikając precyzyjny link do Sklepu Google Play.

Przykład 1 przedstawia ekran zakupu subskrypcji. Aby wpisać kod promocyjny, kliknij strzałkę obok bieżącej formy płatności, aby wyświetlić ekran Formy płatności, jak widać na ilustracji 2. Następnie kliknij Wykorzystaj kod, aby otworzyć ekran Wykorzystywanie karty podarunkowej lub kodu promocyjnego, jak pokazano na ilustracji 3. Potem możesz wpisać kod promocyjny na tym ekranie i kliknąć Zrealizuj kod, aby zakończyć.

okno zakupu subskrypcji
Rysunek 1. Okno zakupu subskrypcji.
ekran z listą form płatności do zakupu w aplikacji
Rysunek 2. Ekran z listą form płatności potrzebnych do zakupu w aplikacji.
ekran z kodami promocyjnymi
Rysunek 3. Ekran z kodem promocyjnym.

Jeśli korzystasz z kodów promocyjnych subskrypcji, pamiętaj o tych kwestiach:

 • Kody niestandardowe można wykorzystać tylko w aplikacji, natomiast kody jednorazowe można wykorzystać zarówno w aplikacji, jak i w Sklepie Play.
 • Po wykorzystaniu kodu użytkownik musi kupić subskrypcję z zastosowanym kodem. Subskrypcja wymaga podania ważnej formy płatności. Subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona po zakończeniu okresu próbnego z użyciem kodu promocyjnego.
 • Jeśli używasz Biblioteki płatności w wersji 2.0 lub nowszej, użytkownik, który wykorzysta jednorazowy kod ze Sklepu Play, zostanie natychmiast poproszony o zakup subskrypcji w tym sklepie. Jest to zakup poza aplikacją, więc upewnij się, że aplikacja poradzi sobie z takimi zakupami.
  • Jeśli Twoja aplikacja nie obsługuje jeszcze Biblioteki płatności 2.0, użytkownik musi ją pobrać, przejść do odpowiedniej subskrypcji, a następnie kupić subskrypcję w aplikacji, aby wykorzystać kod promocyjny.

Wdrażanie kodów promocyjnych

Aby aplikacja była gotowa na obsługę kodów promocyjnych, musi prawidłowo obsługiwać przypadki użycia poza aplikacją. Więcej informacji znajdziesz w sekcjach Przetwarzanie zakupów, Pobieranie zakupów i Obsługa zakupów zrobionych poza aplikacją w artykule Integracja Biblioteki płatności w Google Play z aplikacją.

Kod promocyjny możesz też udostępnić, generując adres URL, który odsyła użytkownika do Sklepu Google Play i automatycznie wypełnia pole Wpisz kod. W przypadku adresu URL kodu promocyjnego użyj takiego formatu:

https://play.google.com/redeem?code=promo_code

Rysunek 4 przedstawia okno Kod promocyjny w aplikacji Google Play:

okno z kodem w aplikacji Google Play
Rysunek 4. okno Wykorzystaj kod w aplikacji Google Play.

Jeśli jest zainstalowana najnowsza wersja aplikacji, po naciśnięciu przez użytkownika przycisku Wykorzystaj Sklep Google Play poprosi użytkownika o jej otwarcie. W przeciwnym razie Sklep Google Play zachęca użytkownika do zaktualizowania lub pobrania aplikacji.

Testowanie kodów promocyjnych

Aby przetestować implementację kodu promocyjnego, przeczytaj artykuł Testowanie kodów promocyjnych.