AdServices'ı yapılandırın

Android'de Özel Korumalı Alan dokümanlarını okurken, çalıştığınız program sürümünü seçmek için Geliştirici Önizlemesi veya Beta düğmesini kullanın (talimatlar farklı olabilir).


API'ye özel izinleri tanımlamak ve hedeflenen API tarafından yönetilen kaynaklara SDK erişimini yapılandırmak için aşağıdaki talimatları uygulayın.

AdServices API'ye özel izinleri bildirme

Her PPAPI'ye erişim için Reklam Hizmetleri normal izni gerekir. Manifestinizde, uygulamanızda veya SDK'nızda gereken API'lere karşılık gelen uygun erişim izinlerini belirtin.

Attribution Reporting API:

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_ADSERVICES_ATTRIBUTION" />

Attribution Reporting API (hata ayıklama raporlarıyla birlikte):

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_ADSERVICES_ATTRIBUTION" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_ADSERVICES_AD_ID" />

Protected Audience / özel kitle API'si:

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_ADSERVICES_CUSTOM_AUDIENCE" />

Topics API:

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_ADSERVICES_TOPICS" />

İsteğe bağlı olarak, Attribution Reporting API ile hata ayıklama raporları almak için AD_ID iznini ekleyin:

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_ADSERVICES_AD_ID" />

Projenizin modül veya SDK'lara bağımlılığı varsa gerekli Reklam Hizmetleri izinlerini manifest dosyalarında halihazırda beyan etmiş olabilirler. Varsayılan olarak Gradle derlemesi, tüm manifest dosyalarını uygulamanızda paketlenmiş tek bir manifest dosyasında birleştirir. Doğru izinlerin kullanıldığını doğrulamak için Birleştirilmiş Manifest görünümünü kullanın.

SDK'lar gibi bağımlılıklar aracılığıyla izinlerden herhangi birinin uygulamanızla birleştirilmesini engellemeniz gerekiyorsa söz konusu izinler için remove düğüm işaretçisini ekleyin. Aşağıdaki örnekte Topics izninin birleştirilmesinin nasıl önleneceği gösterilmektedir.

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_ADSERVICES_TOPICS"
  tools:node="remove" />

API'ye Özel Reklam Hizmetlerini Yapılandır

PPAPI erişim izinlerine benzer şekilde, her API'nin reklam hizmetleri yapılandırmasında karşılık gelen bir girişi vardır. Bu yapılandırma, uygulamanızdaki API'ler veya yerleştirilmiş SDK'lar tarafından yönetilen kaynaklara ayrıntılı kontrol erişimi sağlar. Manifestinizde, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi bir adservicesConfig özelliği belirtin:

<application ...>
   ...
  <property android:name="android.adservices.AD_SERVICES_CONFIG"
    android:resource="@xml/ad_services_config" />

   ...
</application>

Manifest'te referans verilen reklam hizmetleri XML kaynağını belirtin (ör. res/xml/ad_services_config.xml). Uygulamanız için geçerli olan ve gizliliği korumaya yönelik her API'nin (veya yerleştirilmiş SDK'nın) allowAllToAccess özelliğini true olarak ayarlayarak arayanlara erişim izni verin.

Alternatif olarak, her bir reklam teknolojisine ayrıntılı API erişimi vermek için allowAdPartnersToAccess özelliğini kullanabilirsiniz. Kayıt yoluyla elde edilen geliştirici kayıt hesap kimliklerinin listesini sağlamanız gerekir. allowAllToAccess özelliği true olarak ayarlanırsa bu özellik, allowAdPartnersToAccess özelliğinde belirtilen tüm kayıt hesabı kimliklerine göre öncelikli olur.

Reklam teknolojisi platformları, uygulama istemcilerinin reklam hizmetleri yapılandırmasında gizliliği korumaya yönelik gerekli API'lere düzgün şekilde erişim izni verdiğinden de emin olmalıdır.

Aşağıdaki örnekte, gizliliği korumaya yönelik tüm API'lere kayıt hesap kimliği erişimine izin vermek için geniş erişimin nasıl belirtileceği gösterilmektedir:

<ad-services-config>
  <!-- Attribution API -->
  <attribution allowAllToAccess="true" />

  <!-- Topics API -->
  <topics allowAllToAccess="true" />

  <!-- Protected Audience on Android API -->
  <custom-audiences allowAllToAccess="true" />
</ad-services-config>

Aşağıdaki örnekte, belirli kayıt hesabı kimlikleri için her bir gizliliği korumaya yönelik API'ye ayrıntılı erişimin nasıl belirtileceği gösterilmektedir:

<ad-services-config>
  <!-- Attribution API -->
  <attribution allowAdPartnersToAccess="ENROLLMENT-ID" allowAllToAccess="false" />

  <!-- Topics API →-->
  <includes-sdk-library name="ENROLLMENT-ID" />
  <topics allowAdPartnersToAccess="ENROLLMENT-ID" allowAllToAccess="false" />

  <!-- Protected Audience on Android API -->
  <custom-audiences allowAdPartnersToAccess="ENROLLMENT-ID" allowAllToAccess="false" />
</ad-services-config>