Google Play Install Referrer

Aşağıdakiler gibi yönlendirme içeriklerini Google Play'den güvenli bir şekilde almak için Google Play Store'un Upload Referrer API'sini kullanabilirsiniz:

  • Yüklü paketin yönlendiren URL'si.
  • Yönlendiren tıklamasının gerçekleştiği zamanın saniye cinsinden zaman damgası (hem istemci hem de sunucu tarafı).
  • Yüklemenin başladığı zamanın saniye cinsinden zaman damgası (hem istemci hem de sunucu tarafı).
  • Uygulamanın, uygulamanın ilk yüklendiği sıradaki sürümü.
  • Kullanıcının son 7 gün içinde uygulamanızın anlık deneyimi ile etkileşimde bulunup bulunmadığı.

Şartlar

Yükleme Referansı API'si, bir cihazdaki Google Play Store uygulaması tarafından açığa çıkar. Google Play uygulamasının 8.3.73 veya sonraki bir sürümüne sahip cihazlar, API'ye otomatik olarak erişir.

Ayrıca, Upload Referrer API'yi kullanmak için bir Google Play Console hesabınız olmalıdır.

API'yi kullanma

Upload Referrer API, Android Arayüz Tanımlama Dili (AIDL) arayüzü olarak uygulanır.