Lưu ý: Chậm nhất là vào ngày 1 tháng 11 năm 2021, tất cả các bản cập nhật cho những ứng dụng hiện có đều phải sử dụng Thư viện Billing phiên bản 3 trở lên. Tìm hiểu thêm.

Tổng quan về hệ thống thanh toán của Google Play

Hệ thống thanh toán của Google Play là một dịch vụ cho phép bạn bán các sản phẩm và nội dung kỹ thuật số trong ứng dụng Android của mình.

Bạn có thể sử dụng hệ thống thanh toán của Google Play để bán các loại nội dung kỹ thuật số sau:

 • Sản phẩm tính phí một lần: Sản phẩm tính phí một lần là nội dung mà người dùng có thể mua bằng phương thức thanh toán một khoản phí duy nhất và không lặp lại.

  Sản phẩm tính phí một lần có thể là sản phẩm tiêu hao hoặc không tiêu hao:

  • Sản phẩm tiêu dùng là sản phẩm mà người dùng tiêu thụ để nhận nội dung trong ứng dụng, chẳng hạn như tiền trong trò chơi. Khi người dùng tiêu thụ sản phẩm này, ứng dụng của bạn sẽ phân phối nội dung liên quan và sau đó người dùng có thể
   mua lại sản phẩm.
  • Sản phẩm không phải hàng tiêu dùng là sản phẩm chỉ mua được một lần để cung cấp một lợi ích vĩnh viễn. Ví dụ như các bản nâng cấp cao cấp và gói cấp độ.
 • Gói thuê bao: Gói thuê bao là một sản phẩm cung cấp quyền truy cập định kỳ vào nội dung. Gói thuê bao sẽ tự động gia hạn cho đến khi bạn huỷ gói. Ví dụ về gói thuê bao bao gồm quyền truy cập các tạp chí trực tuyến và dịch vụ phát nhạc trực tuyến.

  Google Play Console giúp bạn đưa ra thêm nhiều lựa chọn linh hoạt cho người dùng khi tạo các sản phẩm thuê bao. Ví dụ: bạn có thể đặt kỳ thanh toán, cung cấp gói dùng thử miễn phí, giá ưu đãi, đưa ra thời gian gia hạn khi thanh toán không thành công và cho phép người dùng tạm dừng thay vì huỷ gói thuê bao. Để biết thêm thông tin và danh sách đầy đủ của các tính năng dành cho gói thuê bao, hãy xem Triển khai các tính năng dành riêng cho gói thuê bao.

Bắt đầu

Để bắt đầu tích hợp hệ thống thanh toán của Google Play vào ứng dụng của bạn, hãy xem Giai đoạn chuẩn bị.

Thông tin khác

Để biết thêm thông tin về cách tích hợp hệ thống thanh toán của Google Play vào ứng dụng của bạn, hãy xem các chủ đề sau: