ViewPager2'yi kullanarak sekmelerle kaydırma görünümleri oluşturun

Kaydırma görünümleri, yatay parmak hareketi veya kaydırma ile sekmeler gibi kardeş ekranlar arasında gezinmenize olanak tanır. Bu gezinme kalıbına yatay sayfa oluşturma da denir.

Bu konuda, sekmeler arasında geçiş yapmak için kaydırma görünümleriyle nasıl sekme düzeni oluşturacağınızı ve sekmeler yerine başlık şeridinin nasıl gösterileceğini öğrenebilirsiniz.

Kaydırma görünümlerini uygulayın

AndroidX'in ViewPager2 widget'ını kullanarak kaydırma görünümleri oluşturabilirsiniz. ViewPager2 ve sekmeleri kullanmak için projenize ViewPager2 ve Material Bileşenleri bağlılığı eklemeniz gerekir.

Düzeninizi ViewPager2 ile ayarlamak için XML düzeninize <ViewPager2> öğesini ekleyin. Örneğin, kaydırma görünümündeki her sayfa tüm düzeni kullanıyorsa düzeniniz şu şekilde görünür:

<androidx.viewpager2.widget.ViewPager2
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:id="@+id/pager"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" />

Her sayfayı temsil eden alt görünümler eklemek için bu düzeni bir FragmentStateAdapter öğesine bağlayın. Fragment nesne koleksiyonunu hızlıca kaydırmak için bu öğeyi şu şekilde kullanabilirsiniz:

Kotlin

class CollectionDemoFragment : Fragment() {
  // When requested, this adapter returns a DemoObjectFragment,
  // representing an object in the collection.
  private lateinit var demoCollectionAdapter: DemoCollectionAdapter
  private lateinit var viewPager: ViewPager2

  override fun onCreateView(
    inflater: LayoutInflater,
    container: ViewGroup?,
    savedInstanceState: Bundle?
  ): View? {
    return inflater.inflate(R.layout.collection_demo, container, false)
  }

  override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
    demoCollectionAdapter = DemoCollectionAdapter(this)
    viewPager = view.findViewById(R.id.pager)
    viewPager.adapter = demoCollectionAdapter
  }
}

class DemoCollectionAdapter(fragment: Fragment) : FragmentStateAdapter(fragment) {

  override fun getItemCount(): Int = 100

  override fun createFragment(position: Int): Fragment {
    // Return a NEW fragment instance in createFragment(int).
    val fragment = DemoObjectFragment()
    fragment.arguments = Bundle().apply {
      // The object is just an integer.
      putInt(ARG_OBJECT, position + 1)
    }
    return fragment
  }
}

private const val ARG_OBJECT = "object"

// Instances of this class are fragments representing a single
// object in the collection.
class DemoObjectFragment : Fragment() {

  override fun onCreateView(
    inflater: LayoutInflater,
    container: ViewGroup?,
    savedInstanceState: Bundle?
  ): View {
    return inflater.inflate(R.layout.fragment_collection_object, container, false)
  }

  override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
    arguments?.takeIf { it.containsKey(ARG_OBJECT) }?.apply {
      val textView: TextView = view.findViewById(android.R.id.text1)
      textView.text = getInt(ARG_OBJECT).toString()
    }
  }
}

Java

public class CollectionDemoFragment extends Fragment {
  // When requested, this adapter returns a DemoObjectFragment,
  // representing an object in the collection.
  DemoCollectionAdapter demoCollectionAdapter;
  ViewPager2 viewPager;

  @Nullable
  @Override
  public View onCreateView(@NonNull LayoutInflater inflater, @Nullable ViewGroup container,
      @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    return inflater.inflate(R.layout.collection_demo, container, false);
  }

  @Override
  public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    demoCollectionAdapter = new DemoCollectionAdapter(this);
    viewPager = view.findViewById(R.id.pager);
    viewPager.setAdapter(demoCollectionAdapter);
  }
}

public class DemoCollectionAdapter extends FragmentStateAdapter {
  public DemoCollectionAdapter(Fragment fragment) {
    super(fragment);
  }

  @NonNull
  @Override
  public Fragment createFragment(int position) {
    // Return a NEW fragment instance in createFragment(int).
    Fragment fragment = new DemoObjectFragment();
    Bundle args = new Bundle();
    // The object is just an integer.
    args.putInt(DemoObjectFragment.ARG_OBJECT, position + 1);
    fragment.setArguments(args);
    return fragment;
  }

  @Override
  public int getItemCount() {
    return 100;
  }
}

// Instances of this class are fragments representing a single
// object in the collection.
public class DemoObjectFragment extends Fragment {
  public static final String ARG_OBJECT = "object";

  @Nullable
  @Override
  public View onCreateView(@NonNull LayoutInflater inflater, @Nullable ViewGroup container,
      @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    return inflater.inflate(R.layout.fragment_collection_object, container, false);
  }

  @Override
  public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    Bundle args = getArguments();
    ((TextView) view.findViewById(android.R.id.text1))
        .setText(Integer.toString(args.getInt(ARG_OBJECT)));
  }
}

Aşağıdaki bölümlerde, sayfalar arasında gezinmeyi kolaylaştırmak için sekmeleri nasıl ekleyebileceğiniz gösterilmektedir.

TabLayout kullanarak sekme ekleme

TabLayout, sekmeleri yatay olarak görüntülemek için bir yol sağlar. ViewPager2 ile birlikte kullanıldığında TabLayout, kaydırma görünümünde sayfalar arasında gezinmek için tanıdık bir arayüz sağlayabilir.

Dört sekmeli bir TabLayout&#39;u gösteren ve üçüncü sekmenin seçili olduğu resim.
Şekil 1. Dört sekmeli bir TabLayout.

Bir ViewPager2 öğesine TabLayout eklemek için <ViewPager2> öğesinin üzerine bir <TabLayout> öğesi ekleyin:

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical">

  <com.google.android.material.tabs.TabLayout
    android:id="@+id/tab_layout"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content" />

  <androidx.viewpager2.widget.ViewPager2
    android:id="@+id/pager"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="1" />

</LinearLayout>

Ardından, TabLayout öğesini ViewPager2 öğesine bağlamak için bir TabLayoutMediator oluşturun ve aşağıdaki şekilde ekleyin:

Kotlin

class CollectionDemoFragment : Fragment() {
  ...
  override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
    val tabLayout = view.findViewById(R.id.tab_layout)
    TabLayoutMediator(tabLayout, viewPager) { tab, position ->
      tab.text = "OBJECT ${(position + 1)}"
    }.attach()
  }
  ...
}

Java

public class CollectionDemoFragment extends Fragment {
  ...
  @Override
  public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    TabLayout tabLayout = view.findViewById(R.id.tab_layout);
    new TabLayoutMediator(tabLayout, viewPager,
        (tab, position) -> tab.setText("OBJECT " + (position + 1))
    ).attach();
  }
  ...
}

Sekme düzenlerine yönelik ek tasarım rehberliği için sekmeler için Materyal Tasarım dokümanlarına bakın.

Ek kaynaklar

ViewPager2 hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki ek kaynaklara bakın.

Sana Özel

Videolar