ndk-yığın

ndk-stack aracı, adb logcat içindeki yığın izlemeleri veya /data/tombstones/ içindeki bir mezar taşını sembolize etmenize olanak tanır. Paylaşılan bir kitaplıktaki herhangi bir adresi kaynak kodunuzdaki karşılık gelen <source-file>:<line-number> ile değiştirerek hata ayıklamayı kolaylaştırır.

Örneğin, çeviri şunun gibidir:

I/DEBUG  (  31): *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
I/DEBUG  (  31): Build fingerprint: 'generic/google_sdk/generic/:2.2/FRF91/43546:eng/test-keys'
I/DEBUG  (  31): pid: 351, tid: 351 >>> /data/local/ndk-tests/crasher <<<
I/DEBUG  (  31): signal 11 (SIGSEGV), fault addr 0d9f00d8
I/DEBUG  (  31): r0 0000af88 r1 0000a008 r2 baadf00d r3 0d9f00d8
I/DEBUG  (  31): r4 00000004 r5 0000a008 r6 0000af88 r7 00013c44
I/DEBUG  (  31): r8 00000000 r9 00000000 10 00000000 fp 00000000
I/DEBUG  (  31): ip 0000959c sp be956cc8 lr 00008403 pc 0000841e cpsr 60000030
I/DEBUG  (  31):     #00 pc 0000841e /data/local/ndk-tests/crasher
I/DEBUG  (  31):     #01 pc 000083fe /data/local/ndk-tests/crasher
I/DEBUG  (  31):     #02 pc 000083f6 /data/local/ndk-tests/crasher
I/DEBUG  (  31):     #03 pc 000191ac /system/lib/libc.so
I/DEBUG  (  31):     #04 pc 000083ea /data/local/ndk-tests/crasher
I/DEBUG  (  31):     #05 pc 00008458 /data/local/ndk-tests/crasher
I/DEBUG  (  31):     #06 pc 0000d362 /system/lib/libc.so
I/DEBUG  (  31):

hale getirin:

********** Crash dump: **********
Build fingerprint: 'generic/google_sdk/generic/:2.2/FRF91/43546:eng/test-keys'
pid: 351, tid: 351 >>> /data/local/ndk-tests/crasher <<<
signal 11 (SIGSEGV), fault addr 0d9f00d8
Stack frame #00 pc 0000841e /data/local/ndk-tests/crasher : Routine zoo in /tmp/foo/crasher/jni/zoo.c:13
Stack frame #01 pc 000083fe /data/local/ndk-tests/crasher : Routine bar in /tmp/foo/crasher/jni/bar.c:5
Stack frame #02 pc 000083f6 /data/local/ndk-tests/crasher : Routine my_comparison in /tmp/foo/crasher/jni/foo.c:9
Stack frame #03 pc 000191ac /system/lib/libc.so
Stack frame #04 pc 000083ea /data/local/ndk-tests/crasher : Routine foo in /tmp/foo/crasher/jni/foo.c:14
Stack frame #05 pc 00008458 /data/local/ndk-tests/crasher : Routine main in /tmp/foo/crasher/jni/main.c:19
Stack frame #06 pc 0000d362 /system/lib/libc.so

Kullanım

ndk-stack uygulamasını kullanmak için öncelikle uygulamanızın paylaşılan kitaplıklarının sadeleştirilmemiş sürümlerini içeren bir dizine ihtiyacınız vardır. ndk-build kullanıyorsanız bu sadeleştirilmiş paylaşılan kitaplıklar, $PROJECT_PATH/obj/local/<abi> içinde bulunur. Burada <abi>, cihazınızın ABI'sidir.

Bu aracı kullanmanın iki yolu vardır. Logcat metnini, programa doğrudan giriş olarak besleyebilirsiniz. Örneğin:

adb logcat | $NDK/ndk-stack -sym $PROJECT_PATH/obj/local/armeabi-v7a

Ayrıca, logcat'i bir giriş dosyası olarak belirtmek için -dump seçeneğini de kullanabilirsiniz. Örneğin:

adb logcat > /tmp/foo.txt
$NDK/ndk-stack -sym $PROJECT_PATH/obj/local/armeabi-v7a -dump foo.txt

Araç logcat çıktısını ayrıştırmaya başladığında, başlangıç olarak yıldız işaretlerinden oluşan bir satır arar. Örneğin:

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Not: İzlemeleri kopyalayıp yapıştırırken bu satırı unutmayın. Aksi takdirde ndk-stack düzgün çalışmaz.

Daha fazla bilgi

Google Play, Google Play Console'da yerel uygulamalara ilişkin yığın izlemeleri (stack trace) simgeleştirmek için ndk-stack kullanır. Bunu üretim ortamında uygulamanız için nasıl etkinleştireceğinizle ilgili bilgi edinmek isterseniz Google Play Console'da uygulamanıza ilişkin yerel hata ayıklama simgeleri dosyasını ekleme bölümüne bakın.