Kabuk komut dosyasını sarmala

Yerel kodla uygulamalarda hata ayıklama ve profil oluşturma işlemleri sırasında, işlem başlatılırken etkinleştirilmesi gereken hata ayıklama araçlarının kullanılması genellikle faydalıdır. Bunun için uygulamanızı zigottan klonlamak yerine yeni bir işlemde çalıştırmanız gerekir. Örnekler:

Sarmalama kabuğu komut dosyasını kullanma

wrap.sh ürününü kullanmak kolaydır:

 1. Aşağıdakileri paketleyen, hata ayıklaması yapılabilecek özel bir APK derleyin:
 2. Hata ayıklaması yapılabilecek APK'yı bir cihaza yükleyin.
 3. Uygulamayı başlatın.

Sarma kabuğu komut dosyasını oluşturma

wrap.sh içeren hata ayıklaması yapılabilir bir APK başlattığınızda, sistem komut dosyasını yürütür ve uygulamayı bağımsız değişken olarak başlatma komutunu iletir. Komut dosyası, uygulamayı başlatmaktan sorumludur, ancak herhangi bir ortamda veya bağımsız değişken değişiklikleri yapabilir. Komut dosyası, MirBSD Korn shell (mksh) söz dizimine uygun olmalıdır.

Aşağıdaki snippet'te uygulamayı yeni başlatan basit bir wrap.sh dosyasının nasıl yazılacağı gösterilmektedir:

#!/system/bin/sh
exec "$@"

Malloc hata ayıklaması

wrap.sh üzerinden malloc hata ayıklama işlevini kullanmak için aşağıdaki satırı eklemeniz gerekir:

#!/system/bin/sh
LIBC_DEBUG_MALLOC_OPTIONS=backtrace logwrapper "$@"

ASan

ASan dokümanlarında, ASan için bunun nasıl yapılacağına ilişkin bir örnek bulunmaktadır.

Paket wrap.sh

wrap.sh ürününden yararlanmak için APK'nızda hata ayıklaması yapılabilir olmalıdır. android:debuggable="true" ayarının Android manifest dosyanızdaki <application> öğesinde yapılandırıldığından veya Android Studio kullanıyorsanız build.gradle dosyasında bir hata ayıklama derlemesi yapılandırdığınızdan emin olun.

Ayrıca, uygulamanızın build.gradle dosyasında useLegacyPackaging öğesini true olarak ayarlamanız gerekir. Çoğu durumda, bu seçenek varsayılan olarak false değerine ayarlıdır. Bu nedenle sürprizlerden kaçınmak için bunu açıkça true olarak ayarlamak isteyebilirsiniz.

wrap.sh komut dosyasını, uygulamanın yerel kitaplıklarıyla paketlemeniz gerekir. Uygulamanız yerel kitaplık içermiyorsa lib dizinini proje dizininize manuel olarak ekleyin. Uygulamanızın desteklediği her mimari için ilgili yerel kitaplık dizini altında sarmalama kabuğu komut dosyasının bir kopyasını sağlamanız gerekir.

Aşağıdaki örnekte, hem ARMv8 hem de x86-64 mimarilerini destekleyecek dosya düzeni gösterilmektedir:

# App Directory
|- AndroidManifest.xml
|- …
|- lib
  |- arm64-v8a
   |- ...
   |- wrap.sh
  |- x86_64
   |- ...
   |- wrap.sh

Android Studio yalnızca lib/ dizinlerindeki .so dosyalarını paketler. Bu nedenle, Android Studio kullanıcısıysanız doğru şekilde paketlenmeleri için wrap.sh dosyalarınızı src/main/resources/lib/* dizinlerine yerleştirmeniz gerekir.

resources/lib/x86 öğesinin, kullanıcı arayüzünde lib.x86 olarak görüntüleneceğini, ancak aslında bir alt dizin olması gerektiğini unutmayın:

Android Studio&#39;da wrap.sh paketleme örneği

wrap.sh dosyasını kullanırken hata ayıklama

wrap.sh kullanırken bir hata ayıklayıcı eklemek istiyorsanız kabuk komut dosyanızın hata ayıklamayı manuel olarak etkinleştirmesi gerekir. Bunun nasıl yapılacağı sürüme göre değişir. Bu nedenle bu örnekte, wrap.sh destekleyen tüm sürümler için uygun seçeneklerin nasıl ekleneceği gösterilmektedir:

#!/system/bin/sh

cmd=$1
shift

os_version=$(getprop ro.build.version.sdk)

if [ "$os_version" -eq "27" ]; then
 cmd="$cmd -Xrunjdwp:transport=dt_android_adb,suspend=n,server=y -Xcompiler-option --debuggable $@"
elif [ "$os_version" -eq "28" ]; then
 cmd="$cmd -XjdwpProvider:adbconnection -XjdwpOptions:suspend=n,server=y -Xcompiler-option --debuggable $@"
else
 cmd="$cmd -XjdwpProvider:adbconnection -XjdwpOptions:suspend=n,server=y $@"
fi

exec $cmd