Destek Kitaplığı Kurulumu

Not: Android 9.0 (API düzeyi 28) sürümüyle birlikte, destek kitaplığının AndroidX adlı ve Jetpack'in bir parçası olan yeni bir sürümü var. AndroidX kitaplığı, mevcut destek kitaplığını ve en yeni Jetpack bileşenlerini içerir.

Destek kitaplığını kullanmaya devam edebilirsiniz. Tarihi eserler (27 ve önceki sürümlerle android.support.* olarak paketlenenler) Google Maven'da kullanılabilir olmaya devam eder. Ancak tüm yeni kitaplık geliştirmeleri AndroidX kitaplığında gerçekleşecektir.

Tüm yeni projelerde AndroidX kitaplıklarını kullanmanızı öneririz. Ayrıca mevcut projeleri AndroidX'e taşımayı da düşünebilirsiniz.

Geliştirme projenizde Android Destek Kitaplıklarını nasıl kuracağınız, hangi özellikleri kullanmak istediğinize ve uygulamanızla hangi Android platformu sürümü aralığını desteklemek istediğinize bağlıdır.

Bu belge, Destek Kitaplığı paketini indirme ve geliştirme ortamınıza kitaplık ekleme konusunda size yol gösterir.

Destek kitaplıkları artık Google'ın Maven deposu üzerinden kullanılabilir. Artık kitaplıkların SDK Yöneticisi aracılığıyla indirilmesini desteklemiyoruz ve bu işlev yakında kaldırılacak.

Destek Kitaplıklarını Seçme

Uygulamanıza Destek Kitaplığı eklemeden önce, hangi özellikleri eklemek istediğinize ve en düşük Android sürümlerini desteklemek istediğinize karar verin. Farklı kitaplıklar tarafından sağlanan özellikler hakkında daha fazla bilgi için Destek Kitaplığı Özellikleri konusuna bakın.

Destek Kitaplıkları Ekleme

Destek Kitaplığı kullanmak için geliştirme ortamınızda uygulamanızın projesinin sınıf yolu bağımlılıklarını değiştirmeniz gerekir. Kullanmak istediğiniz her Destek Kitaplığı için bu prosedürü uygulamanız gerekir.

Uygulama projenize Destek Kitaplığı eklemek için:

 1. Google'ın Maven deposunu projenizin settings.gradle dosyasına ekleyin.
  dependencyResolutionManagement {
    repositoriesMode.set(RepositoriesMode.FAIL_ON_PROJECT_REPOS)
    repositories {
      google()
  
      // If you're using a version of Gradle lower than 4.1, you must
      // instead use:
      //
      // maven {
      //   url 'https://maven.google.com'
      // }
    }
  }
  
 2. Destek Kitaplığı kullanmak istediğiniz her modül için modülün build.gradle dosyasının dependencies bloğuna kitaplığı ekleyin. Örneğin, v4 core-utils kitaplığını eklemek için şunu ekleyin:
  dependencies {
    ...
    implementation "com.android.support:support-core-utils:28.0.0"
  }
  

Dikkat: Dinamik bağımlılıkların (örneğin, palette-v7:23.0.+) kullanılması beklenmeyen sürüm güncellemelerine ve regresyon uyumsuzluklarına yol açabilir. Açıkça bir kitaplık sürümü (örneğin, palette-v7:28.0.0) belirtmenizi öneririz.

Destek Kitaplığı API'lerini kullanma

Mevcut çerçeve API'leri için destek sağlayan Destek Kitaplığı sınıfları genellikle çerçeve sınıfıyla aynı ada sahiptir ancak android.support sınıf paketlerinde yer alır veya *Compat son ekine sahiptir.

Dikkat: Destek Kitaplığı'ndaki sınıfları kullanırken sınıfı uygun paketten içe aktardığınızdan emin olun. Örneğin, ActionBar sınıfını uygularken:

 • Destek Kitaplığı'nı kullanırken android.support.v7.app.ActionBar.
 • Yalnızca API düzeyi 11 veya üstü için geliştirme yaparken android.app.ActionBar.

Not: Uygulama projenize Destek Kitaplığı'nı ekledikten sonra, uygulamanızı sürüm için küçültmenizi, gizlemenizi ve optimize etmenizi kesinlikle öneririz. Daraltma işlemi, kaynak kodunuzu kod karartma ile korumaya ek olarak, kullanılmayan sınıfları uygulamanıza dahil ettiğiniz kitaplıklardan kaldırır. Bu da uygulamanızın indirme boyutunu mümkün olduğunca küçük tutar.

Android geliştirici eğitim sınıflarında, kılavuzlarda ve örneklerde bazı Destek Kitaplığı özelliklerinin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Destek Kitaplığı sınıfları ve yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için API referansındaki android.support paketlerine bakın.

Manifest Beyanında Yapılan Değişiklikler

Mevcut uygulamanızın geriye dönük uyumluluğunu Destek Kitaplığı'nı kullanarak Android API'nin önceki bir sürümüne geçiriyorsanız uygulamanızın manifest dosyasını güncellediğinizden emin olun. Özellikle, manifest'teki <uses-sdk> etiketinin android:minSdkVersion öğesini aşağıda gösterildiği gibi yeni ve daha eski bir sürüm numarasına güncellemeniz gerekir:

 <uses-sdk
   android:minSdkVersion="14"
   android:targetSdkVersion="23" />

Manifest ayarı, uygulamanızın Android 4.0 (API düzeyi 14) ve sonraki sürümlere sahip cihazlara yüklenebileceğini Google Play'e bildirir.

Gradle derleme dosyaları kullanıyorsanız derleme dosyasındaki minSdkVersion ayarı, manifest ayarlarını geçersiz kılar.

plugins {
 id 'com.android.application'
}

android {
  ...

  defaultConfig {
    minSdkVersion 16
    ...
  }
  ...
}

Bu durumda derleme dosyası ayarı, Google Play'e uygulamanızın varsayılan derleme varyantının Android 4.1 (API düzeyi 16) ve sonraki sürümlere sahip cihazlara yüklenebileceğini bildirir. Derleme varyantları hakkında daha fazla bilgi için Derleme Sistemine Genel Bakış bölümüne bakın.

Not: Birden fazla destek kitaplığı ekliyorsanız minimum SDK sürümü, belirtilen kitaplıklardan herhangi biri için gereken en yüksek sürüm olmalıdır. Örneğin, uygulamanız hem v14 Tercih Desteği kitaplığını hem de v17 Leanback kitaplığını içeriyorsa minimum SDK sürümünüz 17 veya üzeri olmalıdır.