Uygulama İçeriğinizi Google Tarafından Aranabilir Yapma

Google, uygulamanızın içeriğini tarayıp Android uygulamanızı Google Arama sonuçları söz konusu içerik, sahip olduğunuz bir web sayfasıyla ilgili olduğunda kullanıcılara bir hedef olarak sunabilir.

Android App Links'i ayarlayarak, içeriğinize bağlantılar ekleyerek ve uygulamanızı web sitenizle ilişkilendirerek kullanıcıların uygulamanızdaki belirli içerikleri Google Arama sonuçlarından açmasına olanak tanıyın. Uygulamanıza Android App Links eklediğinizde, Google, web sitesi ilişkilendirmeniz üzerinden uygulama içeriğinizi tarayabilir ve mobil cihazlardaki kullanıcıları arama sonuçlarından uygulamanıza yönlendirebilir. Böylece, kullanıcılar bir web sayfası yerine uygulamanızın içeriğini doğrudan görüntüleyebilir.

Android uygulamanızı Google tarafından dizine eklenmek üzere ayarlamak için Android Studio'daki Android Uygulama Bağlantıları Asistanı'nı kullanın veya şu adımları uygulayın:

  1. Uygulama manifestinize intent filtreleri ekleyerek uygulamanızda belirli bir içeriğe derin bağlantılar oluşturun.
  2. Bir web sitesi ilişkilendirmesi aracılığıyla uygulama içeriğinizin sahipliğini doğrulayın. Digital Asset Links veya Google Search Console'u kullanın.