Android Studio ile tanışın

Android Studio, Android uygulama geliştirmede kullanılan resmi Entegre Geliştirme Ortamı'dır (IDE). IntelliJ IDEA 'nın güçlü kod düzenleyici ve geliştirici araçlarını temel alan Android Studio, Android uygulamaları oluştururken üretkenliğinizi artıracak daha fazla özellik sunar. Örneğin:

 • Gradle tabanlı esnek bir derleme sistemi
 • Hızlı ve zengin özelliklere sahip bir emülatör
 • Tüm Android cihazlar için uygulama geliştirebileceğiniz birleşik bir ortam
 • Emülatörlerdeki ve fiziksel cihazlardaki besteleri gerçek zamanlı olarak güncellemek için Canlı Düzenleme
 • Yaygın uygulama özellikleri oluşturmanıza ve örnek kodları içe aktarmanıza yardımcı olan kod şablonları ve GitHub entegrasyonu
 • Kapsamlı test araçları ve çerçeveler
 • Performans, kullanılabilirlik, sürüm uyumluluğu ve diğer sorunları tespit etmek için Lint araçları
 • C++ ve NDK desteği
 • Google Cloud Messaging ve App Engine'i entegre etmeyi kolaylaştıran Google Cloud Platform için yerleşik destek

Bu sayfada temel Android Studio özellikleri tanıtılmaktadır. En son değişikliklerin bir özeti için Android Studio sürüm notlarına bakın.

Proje yapısı

1. Şekil. Proje dosyalarını Android proje görünümünde açın.

Android Studio'daki her proje, kaynak kodu dosyaları ve kaynak dosyaları içeren bir veya daha fazla modül içerir. Modül türleri şunlardır:

 • Android uygulama modülleri
 • Kitaplık modülleri
 • Google App Engine modülleri

Varsayılan olarak Android Studio, proje dosyalarınızı Şekil 1'de gösterildiği gibi Android proje görünümünde gösterir. Projenizin önemli kaynak dosyalarına hızlı erişim sağlamak için bu görünüm modüller halinde düzenlenmiştir. Tüm derleme dosyaları en üst düzeyde, Gradle Komut Dosyaları altında görünür.

Her uygulama modülü aşağıdaki klasörleri içerir:

 • manifests: AndroidManifest.xml dosyasını içerir.
 • java: JUnit test kodu dahil olmak üzere Kotlin ve Java kaynak kodu dosyalarını içerir.
 • res: Kullanıcı arayüzü dizeleri ve bit eşlem görüntüleri gibi kod dışı tüm kaynakları içerir.

Diskteki Android proje yapısı, bu düz temsilden farklıdır. Projenin gerçek dosya yapısını görmek için Proje menüsünden Android yerine Proje'yi seçin.

Daha fazla bilgi için Projelere genel bakış başlıklı makaleyi inceleyin.

Gradle derleme sistemi

Android Studio, Android Gradle eklentisi tarafından sağlanan Android'e özgü daha fazla özellikle Gradle'ı derleme sisteminin temeli olarak kullanır. Bu derleme sistemi, Android Studio menüsünden ve komut satırından bağımsız olarak entegre bir araç olarak çalışır. Derleme sisteminin özelliklerini kullanarak şunları yapabilirsiniz:

 • Derleme işlemini özelleştirin, yapılandırın ve genişletin.
 • Aynı projeyi ve modülleri kullanarak uygulamanız için farklı özelliklere sahip birden fazla APK oluşturun.
 • Kaynak kümelerinde kodları ve kaynakları yeniden kullanın.

Gradle'ın esnekliğinden yararlanarak tüm bunları uygulamanızın temel kaynak dosyalarını değiştirmeden yapabilirsiniz.

Kotlin (önerilir) kullanıyorsanız Android Studio derleme dosyaları build.gradle.kts, Groovy kullanıyorsanız build.gradle olarak adlandırılır. Bunlar, derlemeyi Android Gradle eklentisi tarafından sağlanan öğelerle yapılandırmak için Kotlin veya Groovy söz dizimini kullanan düz metin dosyalarıdır. Her projenin, projenin tamamı için bir üst düzey derleme dosyası ve her modül için ayrı modül düzeyinde derleme dosyaları vardır. Mevcut bir projeyi içe aktardığınızda, Android Studio gerekli derleme dosyalarını otomatik olarak oluşturur.

Derleme sistemi ve derlemenizi nasıl yapılandıracağınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için Derlemenizi yapılandırma bölümüne bakın.

Varyant oluşturma

Derleme sistemi, tek bir projeden aynı uygulamanın farklı sürümlerini oluşturmanıza yardımcı olabilir. Bu, uygulamanızın hem ücretsiz hem de ücretli bir sürümüne sahip olduğunuzda ya da Google Play'de farklı cihaz yapılandırmaları için birden fazla APK dağıtmak istediğinizde yararlı olur.

Derleme varyantlarını yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için Derleme varyantlarını yapılandırma bölümüne bakın.

Birden fazla APK desteği

Birden fazla APK desteği, ekran yoğunluğu veya ABI'ye göre verimli bir şekilde birden fazla APK oluşturmanıza olanak tanır. Örneğin, hdpi ve mdpi ekran yoğunlukları için bir uygulamanın ayrı APK'larını oluşturabilir, ancak bunları tek bir varyant olarak düşünüp test APK'sı, javac, dx ve ProGuard ayarlarını paylaşmalarına izin verebilirsiniz.

Birden fazla APK desteği hakkında daha fazla bilgi için Birden çok APK oluşturma konusunu okuyun.

Kaynak küçültme

Android Studio'da kaynak küçültme özelliği, kullanılmayan kaynakları paketlenmiş uygulama ve kitaplık bağımlılıklarınızdan otomatik olarak kaldırır. Örneğin, uygulamanız Google Drive işlevlerine erişmek için Google Play Hizmetleri'ni kullanıyorsa ve şu anda Google ile Oturum Açma'yı kullanmıyorsanız kaynak küçültme işlemi, SignInButton düğmelerine ait çeşitli çekilebilir öğeleri kaldırabilir.

Not: Kaynak daraltma, ProGuard gibi kod daraltma araçlarıyla birlikte çalışır.

Kod ve kaynakları küçültme hakkında daha fazla bilgi için Uygulamanızı küçültme, gizleme ve optimize etme konulu makaleyi inceleyin.

Bağımlılıkları yönetme

Projenizin bağımlılıkları modül düzeyindeki derleme komut dosyasında ada göre belirtilir. Gradle, bağımlılıkları bulur ve derlemenizde kullanılabilir hale getirir. build.gradle.kts dosyanızda modül bağımlılıklarını, uzak ikili bağımlılıkları ve yerel ikili bağımlılıkları tanımlayabilirsiniz.

Android Studio, projeleri varsayılan olarak Maven Merkezi Veri Havuzu'nu kullanacak şekilde yapılandırır. Bu yapılandırma, projenin üst düzey derleme dosyasına eklenir.

Bağımlılıkları yapılandırma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Derleme bağımlılıkları ekleme bölümünü okuyun.

Hata ayıklama ve profil araçları

Android Studio, satır içi hata ayıklama ve performans analizi araçları da dahil olmak üzere kodunuzun performansını artırmanıza ve hata ayıklamanıza yardımcı olur.

Satır içi hata ayıklama

Referansların, ifadelerin ve değişken değerlerinin satır içi doğrulamasıyla kod aşamalarını hata ayıklayıcı görünümünde geliştirmek için satır içi hata ayıklamayı kullanın.

Satır içi hata ayıklama bilgileri şunları içerir:

 • Satır içi değişken değerleri
 • Seçili bir nesneye referans veren nesneler
 • Yöntem döndürme değerleri
 • Lambda ve operatör ifadeleri
 • İpucu değerleri

Satır içi hata ayıklamayı etkinleştirmek için Hata Ayıklama penceresinde Ayarlar tıklayın ve Düzenleyici'de Değişken Değerlerini Göster'i seçin.

Performans profil araçları

Android Studio, uygulamanızın bellek ve CPU kullanımını kolayca takip edebilmeniz, ayrılan nesneleri bulabilmeniz, bellek sızıntılarını bulabilmeniz, grafik performansını optimize edebilmeniz ve ağ isteklerini analiz edebilmeniz için performans profil araçları sunar.

Uygulamanız bir cihaz veya emülatörde çalışırken performans profili araçlarını kullanmak için Göster > Araç Pencereleri > Profil Aracı'nı seçerek Android Profil Aracı'nı açın.

Performans profil oluşturucuları hakkında daha fazla bilgi için Uygulamanızın performansının profilini oluşturma bölümüne bakın.

Yığın dökümü

Android Studio'da bellek kullanımının profilini oluştururken aynı anda çöp toplama işlemini başlatabilir ve Java yığınını Android'e özel HPROF ikili program biçimindeki bir yığın anlık görüntüsüne dökebilirsiniz. HPROF görüntüleyici, bellek kullanımını izlemenize ve bellek sızıntılarını bulmanıza yardımcı olmak için sınıfları, her sınıfın örneklerini ve bir referans ağacı görüntüler.

Yığın dökümleriyle çalışma hakkında daha fazla bilgi için Yığın dökümü yakalama bölümüne bakın.

Memory Profiler

Bellek ayırmayı izlemek ve belirli işlemleri gerçekleştirdiğinizde nesnelerin nerede ayrıldığını izlemek için Bellek Profil Aracı'nı kullanın. Bu ayırmalar, bu işlemlerle ilgili yöntem çağrılarını ayarlayarak uygulamanızın performansını ve bellek kullanımını optimize etmenize yardımcı olur.

Ayırmaları izleme ve analiz etme hakkında daha fazla bilgi için Bellek ayırmalarını görüntüleme bölümüne bakın.

Veri dosyasına erişim

Systrace ve Logcat gibi Android SDK araçları, ayrıntılı uygulama analizi için performans ve hata ayıklama verileri oluşturur.

Oluşturulan kullanılabilir veri dosyalarını görüntülemek için:

 1. Yakalama aracı penceresini açın.
 2. Oluşturulan dosyalar listesinde, verileri görüntülemek için bir dosyayı çift tıklayın.
 3. Standart dosyaya dönüştürmek için HPROF dosyalarını sağ tıklayın.
 4. RAM kullanım dosyası biçimini inceleyin.

Kod denetimleri

Programınızı derlediğinizde Android Studio, yapılandırılmış lint kontrollerini ve diğer IDE denetimlerini otomatik olarak çalıştırarak kodunuzun yapısal kalitesiyle ilgili sorunları kolayca tespit edip düzeltmenize yardımcı olur.

lint aracı, Android proje kaynak dosyalarınızda olası hatalar ve doğruluk, güvenlik, performans, kullanılabilirlik, erişilebilirlik ve uluslararasılaştırma açısından optimizasyon iyileştirmeleri olup olmadığını kontrol eder.

2. Şekil. Android Studio'da lint denetiminin sonuçları.

Android Studio, lint kontrollerine ek olarak kodlama iş akışınızı kolaylaştırmak için IntelliJ kod incelemeleri gerçekleştirir ve ek açıklamaları doğrular.

Daha fazla bilgi için lint kontrolleriyle kodunuzu iyileştirme bölümüne bakın.

Android Studio'da ek açıklamalar

Android Studio, boş işaretçi istisnaları ve kaynak türü çakışmaları gibi hataları yakalamanıza yardımcı olmak amacıyla değişkenler, parametreler ve dönüş değerleri için ek açıklamaları destekler.

Android SDK Manager, Android Studio ile kullanılmak üzere Android Destek Deposu'ndaki Jetpack Notlar kitaplığını paketler. Android Studio, kod incelemesi sırasında yapılandırılmış ek açıklamaları doğrular.

Android ek açıklamaları hakkında daha fazla bilgi için Ek açıklamalarla kod denetlemesini iyileştirme bölümüne bakın.

Günlük mesajları

Uygulamanızı Android Studio ile derleyip çalıştırdığınızda adb çıkışını ve cihaz günlük mesajlarını Logcat penceresinde görüntüleyebilirsiniz.

Geliştirici hesabınızda oturum açın

Kimlik doğrulama gerektiren Firebase gibi ek araçlara erişmek için Android Studio'da geliştirici hesabınızla oturum açın. Oturum açarak bu araçlara, Google hizmetlerindeki verilerinizi görüntüleme ve yönetme izni vermiş olursunuz.

Android Studio'da bir proje açtıktan sonra aşağıdaki şekilde geliştirici hesabınızda oturum açabilir veya geliştirici hesapları arasında geçiş yapabilirsiniz:

 1. Araç çubuğunun sonundaki profil simgesini tıklayın.

 2. Görüntülenen pencerede aşağıdakilerden birini yapın:

  • Henüz oturum açmadıysanız Oturum Aç'ı tıklayın ve Android Studio'nun listelenen hizmetlere erişmesine izin verin.
  • Zaten oturum açtıysanız başka bir Google Hesabı ile oturum açmak için Hesap Ekle'yi tıklayın.

   Alternatif olarak, Oturumu Kapat'ı tıklayıp farklı bir hesapta oturum açmak için önceki adımları tekrarlayabilirsiniz.