Android Gradle eklentisi için NDK'yı yapılandırma

Bu sayfada, proje tarafından kullanılan Android Gradle Eklentisi'nin (AGP) sürümüne göre projenizde NDK'yı nasıl yapılandıracağınız gösterilmektedir.

Adımlar, projede kullanılan AGP sürümüne göre değişiklik gösterir. Android Gradle Plugin sürümünü aşağıdaki konumlardan birinde bulun:

 • Android Studio'da Dosya > Proje Yapısı > Proje menüsü
 • Projedeki üst düzey build.gradle dosyası

Aşağıdan sürümü seçin:

AGP 4.1 ve sonraki sürümleri

NDK'yı yapılandırmak için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

 • (Önerilen) NDK sürümünü ayarlamak için ndkVersion özelliğini kullanın.
 • Herhangi bir özellik ayarlama. Android Studio, söz konusu AGP sürümü için NDK'nın varsayılan sürümünü otomatik olarak indirir (bu örnekte NDK'nın 21.0.6113669 sürümü) veya NDK'yı komut satırından yükleyebilirsiniz. Android Studio, NDK'nın tüm sürümlerini android-sdk/ndk/ dizinine yükler. Her sürüm, adıyla sürüm numarası olacak şekilde bir alt dizinde bulunur.
 • Özel kullanım alanları için ndkPath özelliğini kullanın:

  Eskitme

  android {
   ndkPath "/Users/ndkPath/ndk21" // Point to your own NDK
  }

  Kotlin

  android {
   ndkPath = "/Users/ndkPath/ndk21" // Point to your own NDK
  }

NDK'yı komut satırından yükleme

NDK'yı komut satırından yüklemek için aşağıdakileri yapın:

 1. Kullanılabilir CMake ve NDK paketlerinin sürümlerini görüntülemek için sdkmanager aracını kullanın. Diğer SDK bileşenlerine benzer şekilde NDK farklı kanallar üzerinden yayınlanır:

  sdkmanager --list [--channel=channel_id] // NDK channels: 0 (stable),
                        // 1 (beta), or 3 (canary)
  
 2. Yüklemek istediğiniz paketlerin dizelerini sdkmanager iletin. Örneğin, CMake veya NDK'yı yüklemek için aşağıdaki söz dizimini kullanın:

  sdkmanager --install
       ["ndk;major.minor.build[suffix]" | "cmake;major.minor.micro.build"]
       [--channel=channel_id]
  

  --channel seçeneğini kullanarak bir paketi yalnızca channel_id. öğesine kadar ve bir kanalda yayınlandıysa yükleyin

Daha fazla bilgi için sdkmanager bölümüne bakın.