Proje oluşturma

Android Studio; telefonlar, tabletler, TV'ler ve Wear cihazlar gibi çeşitli form faktörleri için Android uygulamaları oluşturmayı kolaylaştırır. Bu sayfada yeni bir Android uygulama projesinin nasıl başlatılacağı veya mevcut bir projenin nasıl içe aktarılacağı açıklanmaktadır.

Açık projeniz yoksa Android Studio Karşılama ekranında Yeni bir Android Studio projesi başlat'ı tıklayarak yeni bir proje oluşturun.

Açık bir projeniz varsa ana menüden Dosya > Yeni > Yeni Proje seçeneğini belirleyerek yeni bir proje oluşturun.

Projenizin türünü seçin

Açılan Yeni Proje ekranında, Şablonlar bölmesinde gösterilen cihaz form faktörleri arasından oluşturmak istediğiniz projenin türünü seçebilirsiniz. Örneğin, Şekil 1'de telefon ve tablet için proje şablonları gösterilmektedir.

Oluşturmak istediğiniz projenin türünü seçin.
Şekil 1. Yeni Proje ekranında oluşturmak istediğiniz projenin türünü seçin.

Oluşturmak istediğiniz proje türünü seçtiğinizde Android Studio, başlamanıza yardımcı olmak için projenize örnek kod ve kaynaklar ekleyebilir.

Proje türünüzü seçtikten sonra İleri'yi tıklayın.

Projenizi yapılandırın

Projenizi oluşturmanın bir sonraki adımı, Şekil 2'de gösterildiği gibi bazı ayarları yapılandırmaktır. Yerel C++ projesi oluşturuyorsanız yapılandırmanız gereken seçenekler hakkında daha fazla bilgi edinmek için C/C++ desteğiyle yeni bir proje oluşturma bölümünü okuyun.

Yeni projenizi birkaç ayarla yapılandırın.
Şekil 2. Yeni projenizi birkaç ayarla yapılandırın.
 1. Projenizin adını belirtin.
 2. Paket adını belirtin. Varsayılan olarak bu paket adı, projenizin ad alanı (proje kaynaklarınıza erişmek için kullanılır) ve projenizin uygulama kimliği (yayınlama kimliği olarak kullanılır) olur. Daha fazla bilgi için Uygulama modülünü yapılandırma bölümüne bakın.
 3. Projenizi yerel olarak depolamak istediğiniz Kaydetme konumunu belirtin.
 4. Yeni projeniz için örnek kod oluştururken Android Studio'nun kullanmasını istediğiniz Dil, Kotlin veya Java'yı seçin. Projede sadece bu dili kullanmakla sınırlı olmadığınızı unutmayın.
 5. Uygulamanızın desteklemesini istediğiniz Minimum API düzeyini seçin. Daha düşük bir API düzeyi seçerseniz uygulamanızda modern Android API'lerinin sayısı kadar çok kullanılamaz. Ancak Android cihazların daha büyük bir yüzdesi uygulamanızı çalıştırabilir. Daha yüksek bir API düzeyi seçtiğinizde bunun tersi geçerlidir.

  Karar vermenize yardımcı olacak daha fazla veri görmek istiyorsanız Seçmeme yardımcı ol'u tıklayın. Bu iletişim kutusunda, seçtiğiniz API seviyesinin kümülatif dağılımını gösterir ve farklı minimum API düzeyleri kullanmanın etkisini görebilirsiniz.

  Farklı API düzeylerinin kümülatif dağılımını gösteren bir yardımcı.
  Şekil 3. Farklı API düzeylerinin kümülatif dağılımını gösteren bir yardım ekranı.
 6. Projeniz varsayılan olarak, Android Destek kitaplıklarının yerini alan AndroidX kitaplıklarını kullanacak şekilde yapılandırılmıştır. Bunun yerine eski destek kitaplıklarını kullanmak için Eski Android.support kitaplıklarını kullan'ı seçin. Ancak, eski destek kitaplıkları artık desteklenmediğinden bu seçenek önerilmez. Daha fazla bilgi edinmek için AndroidX'e genel bakış bölümünü okuyun.

 7. Projenizi oluşturmaya hazır olduğunuzda Son'u tıklayın.

Android Studio, başlamanız için bazı temel kod ve kaynaklarla yeni projenizi oluşturur. Daha sonra farklı bir cihaz form faktörü için destek eklemeye karar verirseniz projenize bir modül ekleyebilirsiniz. Modüller arasında kod ve kaynak paylaşmak isterseniz bunu bir Android kitaplığı oluşturarak yapabilirsiniz.

Android proje yapısı ve modül türleri hakkında daha fazla bilgi için Projelere genel bakış bölümünü okuyun. Android'de geliştirme konusunda tamamen yeniyseniz Android Geliştirici Kılavuzları ile başlayın.

Mevcut bir projeyi içe aktarma

Mevcut bir yerel projeyi Android Studio'ya aktarmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Dosya > Yeni > Projeyi İçe Aktar'ı tıklayın.
 2. Görüntülenen pencerede, içe aktarmak istediğiniz projenin kök dizinine gidin.
 3. Tamam'ı tıklayın.

Android Studio, projeyi yeni bir IDE penceresinde açar ve içeriğini dizine ekler.

Sürüm kontrolünden bir proje içe aktarıyorsanız Dosya > Yeni > Sürüm Denetiminden proje'yi seçin. Projeleri sürüm denetiminden içe aktarma hakkında daha fazla bilgi için IntelliJ'in Sürüm denetimi ile ilgili bilgilerini okuyun.