NDK ve CMake'i yükleme ve yapılandırma

Uygulamanız için yerel kod derlemek ve hata ayıklamak için aşağıdaki bileşenlere ihtiyacınız vardır:

 • Android Yerel Geliştirme Kiti (NDK): C ve C++ kodunu Android'de kullanmanıza olanak tanıyan bir araç seti.
 • CMake: Yerel kitaplığınızı oluşturmak için Gradle ile birlikte çalışan harici bir derleme aracı. Yalnızca ndk-build'ı kullanmayı planlıyorsanız bu bileşene ihtiyacınız yoktur.
 • LLDB: Android Studio'nun yerel kodda hata ayıklamak için kullandığı hata ayıklayıcı. Varsayılan olarak LLDB Android Studio ile birlikte yüklenir.

Bu sayfada, bu bileşenlerin otomatik olarak nasıl yükleneceği veya bunları manuel olarak indirmek ve yüklemek için Android Studio ya da sdkmanager aracını kullanarak nasıl yükleneceği açıklanmaktadır.

NDK ve CMake'i otomatik olarak yükleme

Android Gradle Plugin 4.2.0 ve sonraki sürümler, lisansları önceden kabul edilirse gerekli NDK ve CMake'ı projenizi ilk derlediğinizde otomatik olarak yükleyebilir. Lisans şartlarını okuyup kabul ettiyseniz aşağıdaki komutla lisansları komut dosyalarında önceden kabul edebilirsiniz:

  yes | ${sdk}/cmdline-tools/latest/bin/sdkmanager --licenses

NDK ve CMake'i yükleme

NDK'yı yüklediğinizde Android Studio kullanılabilir en son NDK'yı seçer. Çoğu projede NDK'nın bu varsayılan sürümünün yüklenmesi yeterlidir. Bununla birlikte, projenizde NDK'nın bir veya daha fazla sürümü gerekiyorsa belirli sürümleri indirip yapılandırabilirsiniz. Bu sayede, projeler genelinde her biri belirli bir NDK sürümüne bağlı olan tekrarlanabilir derlemeler elde edebilirsiniz. Android Studio, NDK'nın tüm sürümlerini android-sdk/ndk/ dizinine yükler.

Android Studio'da CMake'i ve varsayılan NDK'yı yüklemek için aşağıdakileri yapın:

 1. Bir proje açıkken Araçlar > SDK Yöneticisi'ni tıklayın.

 2. SDK Araçları sekmesini tıklayın.

 3. NDK (Yan yana) ve CMake onay kutularını seçin.

  SDK Yöneticisi'nin resmi Şekil 1. NDK (Yan yana) seçeneğini gösteren SDK Araçları penceresi

 4. Tamam'ı tıklayın.

  NDK paketinin diskte ne kadar alan kullandığını belirten bir iletişim kutusu gösterilir.

 5. Tamam'ı tıklayın.

 6. Yükleme tamamlandığında Son'u tıklayın.

 7. Projeniz, derleme dosyasını otomatik olarak senkronize eder ve bir derleme gerçekleştirir. Oluşan hataları düzeltin.

CMake'in belirli bir sürümünü yapılandırma

SDK Yöneticisi, CMake'in 3.6.0 çatallı sürümünü ve 3.10.2 sürümünü içerir. Belirli bir CMake sürümü ayarlanmamış projeler CMake 3.10.2 ile oluşturulur. CMake sürümünü ayarlamak için modülünüzün build.gradle dosyasına aşağıdaki kodu ekleyin:

Modern

android {
  ...
  externalNativeBuild {
    cmake {
      ...
      version "cmake-version"
    }
  }
}

Kotlin

android {
  ...
  externalNativeBuild {
    cmake {
      ...
      version = "cmake-version"
    }
  }
}

SDK Yöneticisi tarafından dahil edilmeyen bir CMake sürümü kullanmak istiyorsanız şu adımları uygulayın:

 1. Resmi CMake web sitesinden CMake'i indirip yükleyin.
 2. Modülünüzün build.gradle dosyasında Gradle'ın kullanmasını istediğiniz CMake sürümünü belirtin.
 3. CMake yüklemesinin yolunu PATH ortam değişkeninize ekleyin veya gösterildiği gibi projenizin local.properties dosyasına ekleyin. Gradle, build.gradle dosyanızda belirttiğiniz CMake sürümünü bulamazsa bir yapı hatası alırsınız.

  # If you set this property, Gradle no longer uses PATH to find CMake.
  cmake.dir = "path-to-cmake"</pre>
  
 4. İş istasyonunuzda Ninja derleme sistemi yüklü değilse, resmi Ninja web sitesine gidin ve işletim sisteminize uygun en yeni Ninja sürümünü indirip yükleyin. Ninja yükleme yolunu PATH ortam değişkeninize de eklemeyi unutmayın.

NDK'nın belirli bir sürümünü yükle

NDK'nın belirli bir sürümünü yüklemek için aşağıdakileri yapın:

 1. Bir proje açıkken Araçlar > SDK Yöneticisi'ni tıklayın.

 2. SDK Araçları sekmesini tıklayın.

 3. Paket Ayrıntılarını Göster onay kutusunu seçin.

 4. NDK (Yan yana) onay kutusunu ve altında yüklemek istediğiniz NDK sürümlerine karşılık gelen onay kutularını seçin. Android Studio, NDK'nın tüm sürümlerini android-sdk/ndk/ dizinine yükler.

  SDK Araçları penceresinin resmi Şekil 2. NDK (Yan yana) seçeneklerini gösteren SDK Araçları penceresi

 5. Tamam'ı tıklayın.

  NDK paketlerinin ne kadar alan kullandığını belirten bir iletişim kutusu gösterilir.

 6. Tamam'ı tıklayın.

 7. Yükleme tamamlandığında Son'u tıklayın.

 8. Projeniz, derleme dosyasını otomatik olarak senkronize eder ve bir derleme gerçekleştirir. Oluşan hataları düzeltin.

 9. Kullanmasını istediğiniz NDK sürümüyle her modülü yapılandırın. Android Studio 3.6 veya sonraki bir sürümü kullanırken sürümü belirtmezseniz Android Gradle eklentisi uyumlu olduğu bilinen bir sürümü seçer.

Projenizde NDK'nın belirli sürümlerini yapılandırma

Aşağıdakilerden biri doğruysa projenizde NDK'nın sürümünü yapılandırmanız gerekebilir:

 • Projeniz devralındığından NDK ile Android Gradle eklentisinin (AGP) belirli sürümlerini kullanmanız gerekir. Daha fazla bilgi edinmek için Android Gradle eklentisi için NDK'yı yapılandırma bölümüne bakın.
 • Cihazınızda NDK'nın birden fazla sürümü yüklü ve belirli bir sürümü kullanmak istiyorsunuz. Bu durumda, aşağıdaki kod örneğinde gösterildiği gibi modülün build.gradle dosyasındaki android.ndkVersion özelliğini kullanarak sürümü belirtin.

  Modern

  android {
    ndkVersion "major.minor.build" // e.g., ndkVersion "21.3.6528147"
  }
  

  Kotlin

  android {
    ndkVersion = "major.minor.build" // e.g., ndkVersion "21.3.6528147"
  }
  

AGP sürümü başına varsayılan NDK sürümü

Yayınlanmadan önce her AGP sürümü, o zamanki en son kararlı NDK sürümüyle kapsamlı bir şekilde test edilir. build.gradle dosyasında bir NDK sürümü belirtmezseniz bu NDK sürümü projelerinizi oluşturmak için kullanılır. Farklı AGP sürümleri için varsayılan NDK sürümü, AGP sürüm notlarında ve AGP geçmiş sürüm notlarında açıklanmıştır.