Informacje o bezpieczeństwie danych są lepiej widoczne

Aby chronić prywatność użytkowników, Android 14 zwiększa liczbę miejsc, w których system wyświetla informacje zadeklarowane w formularzu w Konsoli Play. Obecnie użytkownicy mogą wyświetlać te informacje w sekcji Bezpieczeństwo danych na stronie aplikacji w Google Play.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami udostępniania danych o lokalizacji w aplikacji i dokonania odpowiednich zmian w sekcji Bezpieczeństwo danych w Google Play.

Uzasadnienie uprawnień

W przypadku niektórych uprawnień okno uprawnień w czasie działania systemu zawiera teraz klikalną sekcję z opisem sposobu udostępniania danych przez aplikację. Ta sekcja okna dialogowego systemowego zawiera informacje np. o tym, dlaczego aplikacja może udostępniać dane osobom trzecim, a także zawiera link do miejsca, w którym użytkownicy mogą kontrolować dostęp aplikacji do tych danych.

Powiadomienie systemowe

Jeśli użytkownik udostępni swoją lokalizację w aplikacji, a aplikacja rozszerzy swoje działania związane z udostępnianiem lokalizacji w jeden z poniższych sposobów, w ciągu 30 dni zobaczy powiadomienie systemowe:

Gdy użytkownik kliknie dowolne miejsce powiadomienia systemowego, w ustawieniach systemu otworzy się strona „Aktualizacja udostępniania danych o lokalizacji”. Lista blisko środka ekranu zawiera aplikacje, które zmieniły sposób udostępniania danych.
Rysunek 1. Powiadomienie systemowe, które pojawia się, gdy niektóre zainstalowane aplikacje zmienią sposób udostępniania danych
  • Aplikacja zacznie udostępniać dane o lokalizacji osobom trzecim.
  • Twoja aplikacja zacznie udostępniać dane o lokalizacji w celach związanych z reklamami.

Gdy użytkownicy klikną to powiadomienie, zostaną przekierowani na nową stronę z aktualizacjami udostępniania danych o lokalizacji. Zawiera ona szczegółową listę aplikacji, które wprowadziły istotne zmiany, oraz łatwy sposób na zmianę ustawień uprawnień każdej z nich. Rysunek 1 przedstawia przykład procesu.

Strona z aktualizacjami dotyczącymi udostępniania danych o lokalizacji jest zawsze dostępna na stronie Ustawienia > Prywatność lub Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność i zawiera informacje o ostatnich zmianach w udostępnianiu danych o lokalizacji.