Kết nối với Firebase

Hình 1. Cửa sổ công cụ Assistant (Trợ lý) trong Android Studio.

Firebase là một nền tảng di động giúp bạn nhanh chóng phát triển các ứng dụng chất lượng cao, thu hút thêm người dùng và kiếm nhiều tiền hơn. Firebase được tạo nên từ các tính năng bổ sung mà bạn có thể kết hợp cho phù hợp với nhu cầu của mình, lấy Google Analytics cho Firebase làm cốt lõi. Bạn có thể khám phá và tích hợp dịch vụ Firebase cho ứng dụng của mình ngay trên Android Studio bằng cách sử dụng cửa sổ Assistant (Trợ lý) như minh hoạ trong hình 1.

Trước tiên, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt Google Repository (Kho lưu trữ Google) phiên bản 26 trở lên theo các bước sau:

  1. Nhấp vào Tools (Công cụ) > SDK Manager (Trình quản lý SDK).
  2. Nhấp vào thẻ SDK Tools (Bộ công cụ SDK).
  3. Đánh dấu vào hộp Google Repository (Kho lưu trữ của Google) rồi nhấp vào OK.
  4. Nhấp vào OK để cài đặt.
  5. Nhấp vào Background (Nền) để hoàn tất quá trình cài đặt ở chế độ nền hoặc chờ quá trình cài đặt hoàn tất rồi nhấp vào Finish (Hoàn tất).

Giờ đây, bạn có thể mở và sử dụng cửa sổ Assistant (Trợ lý) trong Android Studio bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Nhấp vào Tools (Công cụ) > Firebase để mở cửa sổ Assistant (Trợ lý).
  2. Nhấp để mở rộng một trong các tính năng nêu trên (ví dụ: Analytics), sau đó nhấp vào hướng dẫn Get Started (Bắt đầu) để kết nối với Firebase và thêm mã cần thiết vào ứng dụng của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các dịch vụ Firebase, hãy xem tài liệu về Firebase.