Pakowanie i rozpowszechnianie aplikacji na Wear

W przypadku Wear OS użytkownik może otworzyć Sklep Play na zegarku i pobrać na niego aplikację Wear OS. Dodatkowo użytkownik może zainstalować aplikację bezpośrednio na zegarku, korzystając z internetowego Sklepu Play.

Abonament pod kątem Sklepu Play

Nie da się utworzyć jednego pliku APK, który będzie działał zarówno na telefonie, jak i na zegarku.

Aby Twoja aplikacja była widoczna w Sklepie Play na zegarku, prześlij pakiet Android Package Kit (APK) zegarka do Konsoli Play tak samo jak każdy inny plik APK. Jeśli masz tylko plik APK na zegarek, a nie masz pliku APK na telefon, nie musisz wykonywać żadnych innych czynności.

Jeśli oprócz pliku APK na zegarek masz pakiet APK na telefon, musisz użyć metody przesyłania wielu plików APK.

Dystrybucja na zegarkach Wear

Na urządzeniach z Wear OS, gdy użytkownik zainstaluje na zegarku aplikację na telefon, która ma powiązaną aplikację na zegarek, użytkownik otrzyma powiadomienie o dostępnej aplikacji. Po kliknięciu powiadomienia otwiera się Sklep Play, co daje użytkownikowi możliwość zainstalowania aplikacji na zegarek.

Gdy przy użyciu Konsoli Play prześlesz plik APK na zegarek, możesz zaktualizować go niezależnie od pliku APK na telefon. Użytkownicy otrzymują aktualizacje przez Sklep Play na zegarku. Gdy przekażesz aktualizację do Konsoli Play, aplikacja zostanie zaktualizowana automatycznie, chyba że użytkownik wyłączył automatyczne aktualizacje w ustawieniach Sklepu Play na zegarku. Użytkownicy mogą też aktualizować aplikacje ręcznie w Sklepie Play.

Podaj kod wersji

Kod wersji pliku APK na zegarek musi być unikalny niezależnie od formatu. Schemat kodu wersji może być niezależny od schematu pliku APK na telefon.

Jeśli plik APK na Wear i plik APK towarzyszący mają ten sam kod i wymagają skoordynowanych wersji, zarezerwuj ostatnie 2 cyfry kodu wersji dla wariantów plików APK. Przykładem wariantu pliku APK jest architektura procesora. Przykład znajdziesz w sekcji Używanie schematu kodu wersji.

Oto sugerowany schemat kodu wersji:

 • Ustaw targetSdkVersion jako pierwsze 2 cyfry kodu wersji, np. 28.
 • Ustaw 3 następne cyfry wersji usługi, na przykład 152 w przypadku wersji 1.5.2.
 • Kolejne 2 cyfry numeru kompilacji lub wersji, np. 01.
 • Zarezerwuj ostatnie 2 cyfry w przypadku wariantu z wieloma plikami APK, np. 00.

Na przykład przykładowe wartości 28, 152, 01 i 00 dają kod wersji 281520100.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Ustawianie informacji o wersji aplikacji.

Konfigurowanie kierowania na zegarku

W pliku manifestu Androida ustaw element uses-feature na android.hardware.type.watch. Nie ustawiaj wartości atrybutu required na false. Nie można utworzyć jednego pakietu APK dla urządzeń Wear i innych urządzeń.

Jeśli na przykład w przykładzie poniżej jest włączone ustawienie uses-feature, Google Play udostępnia go tylko do oglądania:

<manifest package="com.example.standalone"
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <uses-feature
    android:name="android.hardware.type.watch"/>
  ...
</manifest>

Połącz ustawienie android.hardware.type.watch z poprzedniego przykładowego kodu z innymi kryteriami, takimi jak wersja pakietu SDK, rozdzielczość ekranu i architektura procesora. Dzięki temu różne pliki APK na Wear mogą być kierowane na różne konfiguracje sprzętowe.

Określanie samodzielnych ustawień aplikacji

Wear wymaga elementu meta-data w pliku manifestu aplikacji na Androida jako elementu podrzędnego elementu <application>. Nazwa elementu meta-data to com.google.android.wearable.standalone, a wartość musi wynosić true lub false. Ten element wskazuje, czy aplikacja na zegarek jest _standalone_. Oznacza to, że można z niej korzystać bez telefonu, a jej główne funkcje, takie jak uwierzytelnianie, nie wymagają dodatkowego urządzenia.

Nawet jeśli wartość com.google.android.wearable.standalone to false, aplikację na zegarek można zainstalować przed zainstalowaniem aplikacji na telefon. Więcej informacji o deklarowaniu samodzielnego ustawienia i dodatkowych wskazówek dotyczących kategoryzacji aplikacji na zegarek znajdziesz w sekcji Samodzielne i niesamodzielne aplikacje na Wear OS.

Uwaga: jeśli z Twoją aplikacją na Wear towarzyszy aplikacja na telefon, musisz użyć tej samej nazwy pakietu w przypadku obu aplikacji.

Użyj Konsoli Play

Możesz użyć Konsoli Play, by przesłać samodzielny pakiet APK na Wear do informacji o aplikacji.

Więcej informacji znajdziesz w artykułach Obsługa wielu plików APK i Zarządzanie aplikacją. Przed przesłaniem upewnij się, że plik APK jest podpisany.

Przesyłanie i publikowanie pliku APK

Przesyłanie i publikowanie pliku APK na Wear za pomocą Konsoli Play przebiega podobnie jak w przypadku plików APK na urządzenia mobilne. Musisz jednak wyrazić zgodę na Wear OS w Konsoli Play, wykonując te czynności:

 1. W Konsoli Play otwórz Konfiguracja i kliknij, aby otworzyć więcej opcji.
 2. Wybierz Ustawienia zaawansowane, kliknij kartę Formaty i wybierz Dodaj format.
 3. Kliknij Wear OS.

Prześlij zrzut ekranu z aplikacji na Wear OS i podaj na nim informację o Wear OS w informacjach o aplikacji w Sklepie Google Play. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dystrybucja na Wear OS.

Główne powody odrzucania aplikacji na Wear OS ze Sklepu Play

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo odrzucenia aplikacji ze Sklepu Play, zapoznaj się z tą listą. Dodatkowo wejdź na stronę jakości aplikacji na Wear OS, aby upewnić się, że aplikacja jest zgodna z tymi wytycznymi.

Nie zawiera opisu „Wear OS” na stronie aplikacji

W informacjach o aplikacji na Wear lub zegarek musisz dodać informację „Wear OS”.

Podstawowe funkcje nie działają

To szeroka kategoria, ale aplikacje, które nie działają poprawnie, są odrzucane. Dokładnie przetestuj aplikację za pomocą emulatora i urządzenia fizycznego.

Upewnij się też, że zrzuty ekranu aplikacji odzwierciedlają jej wygląd. Jeśli zrzuty ekranu nie są dokładne, aplikacja zostanie uznana za „niedziałającą zgodnie z reklamą” i zostanie odrzucona.

Brak zrzutu ekranu z Wear

Musisz dołączyć zrzut ekranu z Wear. Proces robienia zrzutu ekranu jest podobny do robienia zrzutu ekranu z aplikacji mobilnej i można to zrobić w Android Studio. Dostępnych jest kilka skórek na Wear do zrzutów ekranu.

Nie sformatowano pod kątem okrągłych wyświetlaczy

Koniecznie określ w opisie w Sklepie Play, że Twoja aplikacja nie obsługuje okrągłych ekranów. W przeciwnym razie, jeśli układ aplikacji nie będzie prawidłowo renderowany na okrągłym ekranie, zostanie odrzucona.

Przetestuj aplikację na okrągłym urządzeniu lub w emulatorze, by sprawdzić, czy układy renderują się poprawnie. Użyj układów na Wear OS dostępnych w inspektorze układów w Android Studio. Więcej informacji znajdziesz w artykule Otwieranie Inspektora układu.

Brakujące wymagania dotyczące funkcjonalności

Częstym brakującym wymaganiem jest działanie funkcji powiadomień, które nie są udoskonalone na Wear. Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi jakości aplikacji na Wear OS i zezwól użytkownikom na odpowiadanie za pomocą aplikacji do przesyłania wiadomości za pomocą polecenia RemoteInput.